Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2016

Żywienie cieląt ras mięsnych po odsadzeniu od matek

Krzysztof Bilik

Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Po odsadzeniu buhajków i cieliczek od matek podstawę żywienia powinna stanowić wysokiej jakości pasza objętościowa soczysta. Zwierzęta pochodzące z późnozimowych lub wczesnowiosennych ocieleń, najczęściej preferowanych w stadach bydła ras mięsnych, odsadzane od matek późną jesienią mają już bowiem na tyle dobrze rozwinięte przedżołądki, że mogą być żywione wyłącznie paszami gospodarskimi (kiszonką, sianem i paszą treściwą). W zależności od rasy utrzymywanych krów mięsnych, cielęta w okresie odsadzenia uzyskują masę ciała od 209 do 286 kg.

Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce w ostatnich latach

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Mięso i jego przetwory stanowią jeden z głównych składników polskiej diety i podstawę polskiej kuchni. Polscy konsumenci należą do tradycyjnych zwolenników mięsa i przetworów w diecie, co w dużej mierze jest związane ze zwyczajami kulinarnymi, tradycyjnymi potrawami preferowanymi w polskiej kuchni oraz wcześniejszymi doświadczeniami w użytkowaniu tych produktów. Mięso w różnych odmianach smakowych jest podstawowym elementem polskiej kuchni i codziennych posiłków Polaków, poczynając od śniadania, gdzie wędliny to niezbędny składnik kanapek, poprzez obiady oparte na daniach mięsnych (klasyczny schabowy) lub półmięsnych (np. pyzy z mięsem), przekąski lunchowe, aż po kolacje, z udziałem lżejszych wędlin, sałatek czy galaret.

W Polsce rynek mięsa jest jednym z istotniejszych rynków rolnych. Produkcja mięsa podlega w czasie pewnym wahaniom, które uzależnione są między innymi od wielkości i struktury spożycia mięsa oraz od wysokości cen skupu żywca i poziomu cen detalicznych mięsa i jego przetworów. Ważnym elementem rynku mięsa jest saldo handlu zagranicznego. Należy podkreślić, że rynek mięsa w Polsce jest niejednorodny. Zmiany gospodarcze mające miejsce w ciągu ostatniego ćwierćwiecza doprowadziły do wyraźnego wyodrębnienia się rynku żywca i mięsa, a w jego obrębie kilku subrynków: żywca wieprzowego, żywca wołowego i cielęcego, drobiu i innych.

                W wielu krajach Europy, m.in. w Anglii, Francji, Irlandii i Włoszech, młody żywiec wołowy produkuje się głównie w oparciu o populację bydła ras mięsnych oraz przy wykorzystaniu krzyżowania towarowego buhajów ras mięsnych z krowami ras mlecznych. Tymczasem w Austrii, Danii, Niemczech, krajach Beneluksu i Europy Wschodniej oraz w Polsce, produkcja żywca wołowego do lat 80. opierała się o rasy mleczne użytkowane w kierunku mięsno-mlecznym oraz o rasy mleczne przy wykorzystaniu krzyżowania towarowego. Obecnie podstawą produkcji wołowiny są rasy mleczne, mięsno-mleczne: nizinna czarno biała, nizinna czerwono biała, polska czerwona i simental. Spośród ras mięsnych zalecanych do produkcji młodej wołowiny kulinarnej należy wymienić: aberdeen angus, piemontese, charolaise, limousine i simental. Istnieje także coraz większa grupa hodowców produkujących żywiec na bazie mieszańców z rasami mięsnymi.

                Produkowana przez bydło mięsne wołowina jest mięsem spożywanym w znacznej ilości w krajach rozwiniętych, ze względu na dużą wartość smakową i odżywczą powodowaną niewielką zawartością tłuszczu, znaczną zawartością białka (ok. 22%) i wysoką jego przyswajalnością, dużą zawartością sprzężonego kwasu linolowego o działaniu antynowotworowym, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, żelaza, fosforu, magnezu i witamin z grupy B. Produkcja tego rodzaju mięsa uzależniona jest od wielu czynników, m.in. środowiskowych, ekonomicznych, organizacyjnych, zasobów paszowych (szczególnie znacznych obszarów użytków zielonych), wartości genetycznej użytkowanych w kraju ras bydła. Aczkolwiek w pierwszej kolejności produkcja mięsa wołowego zależy od wielkości pogłowia bydła.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zamieralność zarodków – jak wpływa na płodność?

Dawid Sobociński

 

Okres zarodkowy u zwierząt gospodarskich przypada na pierwsze 45 dni życia zapłodnionej komórki jajowej. Jest to krytyczny okres dla zarodka, gdyż wtedy występuje najwięcej strat ciąży. Po upływie 45 dni następuje okres płodowy i trwa do końca ciąży, czyli porodu. Organizm krowy musi wysłać do mózgu sygnał, że w drogach rodnych powstaje płód i tym samym przygotować macicę do zagnieżdżenia. Niestety zdarza się, że organizm krowy nie rozpoznaje zarodka i zapłodniona komórka jajowa zamiera.

Do śmierci zarodka dochodzi w różnych fazach rozwoju i może dotknąć nawet 10-40% samic, a w stadzie problem ten może wynosić nawet do 65% (dotyczy to zarówno krów mlecznych, jak i mięsnych).

                U bydła istnieje wczesna zamieralność zarodków – do 14 dnia po zapłodnieniu. Cykl jajnikowy trwa wtedy normalnie i krowa wkracza w kolejną ruję po upływie około 21 dni.

                U jałówek cykl ten jest skrócony i ruja występuje od 18 do 21 dnia po obumarciu zarodka.

                Jeżeli do śmierci zarodka dojdzie po upływie 3-6 tygodni jest to późna zamieralność, a krowa wkracza w kolejny cykl po upływie 25-35 dni. Obumarłe zarodki ulegają resorbcji czyli naturalnemu wchłonięciu przez organizm. Trwa to zwykle do kilkunastu dni, ciałko żółte rzekomociążowe produkuje dużą ilość progesteronu, co opóźnia występowanie rui.

                Istnieje wiele przyczyn skutkujących zamieralnością zarodków we wczesnym jak i późnym okresie (Tab. 1). Czynniki te mają znaczenie podczas zacielenia, jak i w etapie zarodkowym.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Wołowina z Polski ma szansę poza Unią

 

Zagraniczni konsumenci chętnie jedzą polską wołowinę i cielęcinę. W 2015 r. wolumen eksportu wzrósł o 19%. Zgodnie z przewidywaniami analityków sektora rolno-spożywczego Banku Zachodniego WBK w tym roku wzrost będzie niższy i osiągnie poziom 1-3% proc. Niemniej według ekspertów Banku wolniejszy wzrost produkcji oraz eksportu nie zmienia faktu, że rynek jest stabilny i zachęca rolników do podejmowania produkcji mięsnej. Zagranicznym sukcesom polskich producentów sprzyjają wysokie ceny wołowiny na rynku globalnym, niższa produkcja naszych światowych konkurentów oraz rosnący potencjał rynków pozaeuropejskich, które coraz mocniej otwierają się na polskie mięso.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Wektory i choroby wektorowe bydła

Zdzisław Gliński

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Choroby zakaźne zwierząt pociągają za sobą wielorakie skutki: zdrowotne, finansowe i epizootiologiczne. Do skutków zdrowotno-finansowych należy: choroba i związane z nią nakłady finansowe na leczenie, koszty ponoszone w związku ze śmiercią zwierzęcia lub konieczność jego eliminacji z hodowli.

Czy wiemy wszystko o doju… automatycznym

prof. dr inż. Stanisław Bogumił Winnicki

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Poznaniu

mgr inż. Joanna Aerts

Lely East Sp. z o.o.

 

Użytkowanie zwierząt związane jest z koniecznością ich obsługi: karmienia i pojenia, utrzymania czystości, dojenia, pielęgnacji racic i skóry itp. Obsługa ta może być indywidualna dla każdego zwierzęcia lub ich grupy. Obecnie w dalszym ciągu indywidualnie obsługiwane są konie rekreacyjne lub sportowe. Natomiast drób traktowany jest grupowo. W przypadku krów mlecznych występuje zarówno indywidualna jak i grupowa forma obsługi. Grupowy jest dostęp zwierząt do wody pitnej i podstawowej dawki pokarmowej, czochradła, legowiska czy korytarzy. Natomiast indywidualnie dawkowana jest pasza treściwa (ponad wchodzącą w skład PMR-TMR) oraz przebieg doju.

Kwasy humusowe jako dodatek paszowy dla bydła

Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Wysokowydajne krowy mleczne wymagają dostosowania dawki paszowej do ich potencjału genetycznego. Zostały więc stworzone nowoczesne systemy żywienia dla najpopularniejszej rasy bydła wybitnie mlecznego jaką są krowy holsztyńsko-fryzyjskie. Dawki dla nich przygotowane mają pokryć całkowite zapotrzebowanie energetyczne, białkowe i mineralno-witaminowe w kolejnych stadiach laktacji.

Kondycja ciała krów mlecznych w okresie okołoporodowym

Marta Kaliciak, Maciej Adamski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Kondycja krów wywiera istoty wpływ na ich wyniki produkcyjne, co z kolei przekłada się na dochód hodowcy. Zarówno wychudzone krowy jak i nadmiernie otłuszczone stanowią źródło strat oraz licznych problemów będących następstwem obniżenia płodności i produkcyjności. Wczesne wykrycie problemów poprzez analizę kondycji, ułatwia i przyspiesza konieczne działania mające na celu poprawę zdrowia zwierząt i efektywności produkcji. Dlatego monitorowanie stada względem kondycji jest konieczne na każdym etapie cyklu produkcyjnego. Szczególną uwagę należy zwrócić na okres okołoporodowy.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.