Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2017

Prawidłowe mycie dojarni i schładzalnika. Zaawansowane testy diagnostyczne procesu mycia

mgr inż. Piotr Mańkowski, Solution Manager, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NOWA TECHNOLOGIA
Testy diagnostyczne DCA sprawdzają prawidłowość całego procesu mycia dojarni. Testy wykonuje się za pomocą zaawansowanego technologicznie testera VPR200.

Żywienie krów mamek ras mięsnych w okresie letnim

Krzysztof Bilik, IZ PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


W wielu regionach kraju o dużym areale trwałych użytków zielonych, obserwuje się coraz większe zainteresowanie rolników chowem i hodowlą krów ras mięsnych lub w typie mięsnym, użytkowanych do odchowu cieląt. Krowy matki ras mięsnych stanowią podstawę do produkcji dobrej jakości żywca wołowego i dostarczania materiału hodowlanego (jałówek do odnowienia stada i buhajów do krzyżowania towarowego lub wypierającego).

Bolusy – nowe narzędzie w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych bydła

lek. wet Józef Gręda


Pierwsze bolusy pojawiły się w Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii. Stosowane były u bydła oraz owiec, które przez większość roku przebywały na pastwisku, a u których stwierdzano problemy zdrowotne spowodowane niedoborami określonych pierwiastków mineralnych. Najbardziej efektywną formą uzupełnienia tych niedoborów było podanie bolusów o długim, kilkumiesięcznym okresie uwalniania. 

Zielonka potencjalnym źródłem mikotoksyn

Joanna Brzozowska


Mikotoksyny to toksykogenne metabolity grzybów, które powszechnie występują w surowcach, paszach i w wielu produktach spożywczych na całym świecie, co jest potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia zwierząt, jak również ludzi. Z roku na rok coraz więcej upraw na całym świecie zanieczyszczonych jest grzybami pleśniowymi i mikotoksynami, które mogą być produkowane, zarówno przed, jak i po zbiorze.

Udział ziół w runi i jego wpływ na jakość kiszonek

Ewa Stamirowska-Krzaczek, Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Paweł Krzaczek, Katedra Energetyki i Środków Transportu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Na użytkach zielonych trawy i rośliny motylkowate stanowią powyżej 90% występujących gatunków roślin, a na pozostałe roślin z grupy dwuliściennych, wśród których dominują wartościowe zioła, przypada zaledwie kilka procent. Panuje pogląd, że rośliny te powinny stanowić nie więcej niż 10% w składzie gatunkowym dobrej łąki, czy pastwiska [Falkowski i in. 1994]. Jednocześnie stwierdzono, że zwierzęta żywione zielonką składającą się tylko z traw i koniczyn, wykazywały niedobory mikroelementów oraz zmniejszone przyrosty masy ciała i mniejszą wydajność mleczną, a także większą podatność na zachorowania [Wolański i in. 2015]. Dlatego w wielu krajach Europy Zachodniej wzbogaca się ruń użytków zielonych, podsiewając je ziołami [Hopkins i in. 1995; Tallowin i in. 1995].

Wpływ pastwiskowego żywienia krów na zawartość składników prozdrowotnych w mleku

Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki – PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej, Balice k/Krakowa

Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

W ostatnich latach obserwowany jest znaczny wzrost świadomości konsumentów, coraz większe znaczenie ma jakość i pochodzenie produktów oraz warunki utrzymania zwierząt i ich dobrostan. Najbardziej przyjaznym, umożliwiającym zaspokajanie naturalnych potrzeb krów jest system pastwiskowy. Natomiast zachowanie krów utrzymywanych w oborach i żywionych w systemie TMR znacznie odbiega od zachowań naturalnych występujących u krów przed ich udomowieniem. Krowy mleczne są przystosowane do pobierania runi pastwiskowej, która w tradycyjnym modelu żywienia była podstawą żywienia w okresie letnim.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.