Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2017

II Centralne Targi Rolnicze w warszawskim Nadarzynie za nami

340 wystawców, w tym 35 wystawców z całego świata m.in. z Francji, Niemiec czy Turcji, 3 hale wystawowe o łącznej powierzchni prawie 60 tysięcy metrów kwadratowych, 29 konferencji, seminariów i spotkań, a także niesamowite atrakcje dla „miastowych”: wystawa zwierząt hodowlanych, degustacje żywności, prezentacje dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i występ króla disco polo Zenka Martyniuka – to wszystko czekało na odwiedzających II Centralne Targi Rolnicze, które odbyły się w dniach 30 listopada – 2 grudnia w Ptak Warsaw Expo.

Perspektywy rozwoju chowu bydła mięsnego w południowo-wschodniej Polsce - cz. I

dr Jerzy Żółkowski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Na terenach województwa świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego wiodącym kierunkiem w produkcji zwierzęcej powinien być chów bydła opasowego, w tym szczególnie mieszańców z rasami mięsnymi oraz ras mięsnych.

Składniki lipidowe wołowiny w zależności od żywienia i rasy bydła

Krzysztof Bilik, Barbara Niwińska, IZ PIB


Obecnie żywność przestaje być postrzegana wyłącznie jako źródło składników odżywczych służących pokryciu potrzeb organizmu człowieka. Główne zainteresowanie budzi natomiast możliwość oddziaływania poprzez żywność na stan jego zdrowia. Uwarunkowania te spowodowały wzrost zainteresowania konsumentów prozdrowotnymi właściwościami spożywanych pokarmów, zachęcając jednocześnie środowiska naukowe do szczegółowych badań nad aspektami zdrowotnymi różnego rodzaju tłuszczów zawartych w produktach zwierzęcych oraz możliwościami modyfikowania ich składu.

Korekcja racic i ich prawidłowa pielęgnacja

Robert Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu
Urszula Kołosowska, Zakład Doświadczalny Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach Oddział w Poznaniu


Dobrostan zwierząt to pojęcie powszechnie używane w chowie zwierząt, lecz zapewnienie i utrzymanie go na odpowiednim poziomie to zadanie wymagające wiele wysiłku, zaangażowania i wiedzy o zwierzętach. Dbanie o kondycję zwierząt jest wręcz konieczne. W poniższym artykule zaprezentowano zagadnienie związane z odpowiednią pielęgnacją racic u bydła mlecznego.

BVD-MD kosztowna choroba bydła

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Wirus biegunki i choroby błon śluzowych bydła (BVD-MD) jest szeroko rozpowszechniony w populacji bydła na całym świecie. Odpowiedzialny za chorobę Pestivirus generuje zmiany w wielu narządach swego gospodarza. Pomimo tego, że zakażenia wirusem BVD-MD mają zazwyczaj łagodny przebieg i w większości kończą się wyzdrowieniem zwierząt, to jednak straty generowane tą chorobą są naprawdę duże, a wynikają ze zmniejszonej produkcyjności zwierząt oraz zaburzeń w rozrodzie.

Użytkowość rozrodcza krów - problematyka vs. profilaktyka

Alicja Mizera, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Wyniki szeroko prowadzonych badań wskazują na związek pogarszającej się płodności z wysoką wydajnością mleczną krów, a brakowanie z powodu jałowości i zaburzeń w czynnościach układu rozrodczego staje się główną przyczyną usuwania krów ze stada. W Polsce brakowanie krów spowodowane problemami z rozrodem sięga ponad 30%.

Mastitis - problem stale aktualny

Piotr Wójcik, Instytut Zootechniki PiB


Poziom komórek somatycznych w mleku (LKS) jest nie tylko odpowiedzią organizmu na stany zapalne gruczołu mlekowego, ale także bardzo dobrym wskaźnikiem jego zdrowotności. Odzwierciedla jednocześnie warunki środowiskowe jakie panują w oborze oraz poziom higieny pozyskiwania mleka od krów.

pHix-up. Nowe i skuteczne rozwiązanie przeciwko kwaśnicy

pHix-up


Kwasica żwacza jest częstą konsekwencją intensyfikacji produkcji, czynniki podwyższające ryzyko jej wystąpienia to między innymi zwiększone wykorzystanie wysokoenergetycznych koncentratów, szybko fermentowalnych włókien, a nawet wypas, w przypadku świeżej trawy o wysokim poziomie cukru. Akumulacja kwasów pochodzących z fermentacji dużych ilości węglowodanów (skrobi lub cukrów) prowadzi do spadku pH w żwaczu przez kilka godzin dziennie.

Zasadowica żwacza

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Zdrowotność bydła, jak i pozostałych gatunków zwierząt gospodarskich, zależy od szerokiej gamy czynników. Jednym z elementów środowiska bytowania oddziałującym na stan zdrowia krów jest żywienie. Nie trzeba przypominać, że jest ono kluczem do uzyskania zarówno wysokiej wydajności mlecznej, jak i rzeźnej. Z drugiej strony optymalna produkcyjność bydła byłaby niemożliwa do osiągnięcia gdyby stan zdrowia zwierząt był na niskim poziomie. Krąg zależności, w skład którego wchodzi: dieta, zdrowotność, produkcyjność, skupia zainteresowanie hodowców, naukowców od wielu dziesięcioleci. Nieodzowną częścią owego kręgu są choroby metaboliczne, w etiologii których pierwszoplanową rolę odgrywają błędy żywieniowe. Przykładem choroby metabolicznej jest zasadowica żwacza, a prezentowany artykuł stanowi kompendium informacji na jej temat.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.