Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2018

Rola żywienia w produkcji wołowiny wysokiej jakości

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB


W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach europejskich większość produkowanej wołowiny pochodzi wciąż od tej samej populacji krów, od której pozyskiwane jest mleko (Trela 2004). W głównej mierze ze stad była mlecznego rasy czarno-białej i czerwono-białej doskonalonej rasą holsztyńsko-fryzyjską (Litwińczuk i Szulc 2004). Uwarunkowania te powodują, że produkowana wołowina charakteryzuje się niższymi cechami jakościowymi w porównaniu z krajami, w których żywiec wołowy pochodzi w przeważającej ilości od bydła wyspecjalizowanych ras mięsnych.

Ocena zdrowia racicy

Maciej Adamski, Karolina Nowacka; UP Wrocław


Schorzenia racic stanowią poważny problem w stadach krów mlecznych. Ocena stanu ich zdrowia jest dość złożona ze względu na wieloczynnikową etiologię występowania nieprawidłowości. Diagnozowanie stanu racic i ustalenie późniejszego leczenia przeważnie oznacza równoczesną korekcję racic. Ustalenie przyczyn stanu racic jest niezmiernie istotne. Umożliwia ono zapobieganiu następnym ewentualnym problemom z racicami czy określenie kolejnego terminu korekcji funkcjonalnej racic.

IBR i BVD chorzeniami zwalczanymi z urzędu. Uwagi i zalecenia

Dr Roman Jędryczko; VetLabGroup Jędryczko


W związku z ukazaniem się „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła” – Dz. U. 2017 poz. 1722 z 08.09.2017, pojawia się w końcu realna możliwość urzędowego uznania fermy bydła za wolną od tych schorzeń (tzn. IBR/IPV oraz BVD/MD).

Dlaczego warto szczepić bydło? Na przykładzie zespołu oddechowego BRDC (ang. Bovine Respiratory Disease Complex)

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Szczepienia mają na celu ograniczenie ilości przypadków chorobowych w stadzie lub też przynajmniej częściowe zmniejszenie ciężkości objawów klinicznych w przebiegu danej choroby. Można więc powiedzieć, że tylko poprzez to jedno zdanie udało się udzielić odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto szczepić bydło? Ci jednak hodowcy, którzy wciąż pozostają nieprzekonani, zdecydowanie powinni zapoznać się z analizami ekonomicznymi związanymi z wprowadzeniem szczepień w stadzie. W przypadku szczepień zawsze warto również odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy należy wprowadzić szczepienia oraz na jakie jednostki chorobowe uodparniać stado – wszystkie te kwestie wpływają bowiem na ekonomiczny aspekt przeprowadzanych szczepień.

Schorzenia krów mlecznych w okresie poporodowym

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Okres okołoporodowy jest konieczny dla stworzenia w organizmie krowy właściwych warunków do szybkiego wzrostu i rozwoju płodu, prawidłowego porodu i okresu poporodowego, zapobiegania schorzeń metabolicznych, wymion i racic, wysokiej produkcji mleka. Składa się on z kilku okresów, wśród których ostatnim jest okres poporodowy (ang. fresh cow).

Więcej kazeiny w mleku

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Mleko w diecie człowieka obecne jest od tysięcy lat. Wynika to faktu, że wydzielina gruczołu mlekowego zdrowych, prawidłowo żywionych i utrzymywanych krów zawiera wiele cennych dla nas składników pokarmowych. Do składników tych zaliczają się tłuszcz, sole mineralnych (wapń, fosfor), witaminy (A, D, E, K, z grupy B), a także wysokowartościowe białko, którego zawartość oscyluje w okolicach 3,4%. Białka mleka stanowią sumę dwóch frakcji tj. białek serwatkowych stanowiących ok. 20% ogólnej ilości białka oraz białek kazeinowych stanowiących pozostałą jego część.

Podział krów na grupy technologiczne

Józef Krzyżewski;Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Aktualnie obowiązujące u nas systemy żywienia krów mlecznych (INRA, DLG) zostały opracowane z uwzględnieniem masy ciała krowy i dobowej wydajności mleka, związanej ze stadium laktacji. Istnieje więc ścisła zależność między masą ciała, dobową wydajnością mleka a zapotrzebowaniem krowy na składniki pokarmowe, tj. energię i białko oraz koncentrację tych składników w suchej masie dawki pokarmowej.

Niektóre witaminy stosowane w żywieniu krów mlecznych oraz w odchowie reprodukcyjnym cieląt (część 1)

Henryk Maciołek, Monika Białek; SITR Piotrków Tryb.


Witaminy są to związki organiczne niezbędne dla życia, zdrowia oraz rozwoju młodych organizmów, utrzymujące czynności fizjologiczne ustroju zwierzęcego.

Zależność między zasuszeniem a wydajnością

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


W populacji bydła mlecznego obserwuje się wyraźny i trwały wzrost wydajności mlecznej. Warunki zoohigieniczne (mikroklimat w oborze) wraz z żywieniem opartym na zbilansowanej dawce dedykowanej zwierzętom w odpowiedniej kategorii i wieku, wpływają na podwyższenie stopnia produkcyjności oraz odporności organizmu na choroby (wirusowe, bakteryjne, pasożytnicze), skutkiem czego jest podwyższenie zdrowotności populacji oraz podniesienie wskaźnika płodności.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.