Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2018

Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w Zakopanem

Katarzyna Markowska


W dniach 19-22 marca 2018 roku w Zakopanem odbyła się XXVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Organizatorem konferencji jak zawsze był Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja Instytut Nauk o Zwierzętach Zakład Hodowli Bydła w Krakowie. W tym roku spotkanie podzielono na pięć sesji tematycznych oraz sesje plakatowe.

Dlaczego na krajowym rynku nie ma kulinarnego mięsa wołowego z bydła rasy limousin?

Stanisław Wajda¹, Marian Kropiwnicki, Ewa Burczyk¹
¹ Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej spowodowało uzyskanie swobodnego dostępu do rynku unijnego, gdzie spożycie wołowiny przekracza poziom produkcji, a ceny mięsa wołowego są znacznie wyższe niż w Polsce. Wpłynęło to na znaczne podwyższenie cen mięsa wołowego, a więc i podwyższenie cen bydła w skupie.

X-lecie Fermy Bydła Mlecznego w Stradunach

Dariusz S. Minakowski


Ferma krów Marty i Adama Pietruszyńskich w Stradunach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego stanowi przykład wielkotowarowej produkcji mleka w warunkach intensywnego użytkowania krów. Dzięki genetycznemu doskonaleniu pogłowia krów mlecznych oraz właściwemu zarządzaniu stadem uzyskuje się wysoką produkcję mleka. Wyniki kontroli użytkowości krów na fermie w Stradunach wskazują, że stado zaliczane jest do najlepszych w kraju w ostatnich latach. Począwszy od roku 2014 ferma krów w Stradunach znajduje się wśród najlepszych w Polsce, zajmując w kolejnych latach 2015, 2016 pierwsze miejsce w kategorii od 500-1000 krów.

Selekcja genowa buhajów i jej wpływ na produkcję mleka

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu


Dotychczasowa metoda genetycznego doskonalenia zwierząt gospodarskich w oparciu o rodowody i ocenę wydajności zwierząt, stosowana powszechnie w drugiej połowie XX wieku była bardzo owocnym narzędziem, zwłaszcza w przypadku bydła mlecznego. Szczególnie biorąc pod uwagę, że jednym z głównych narzędzi wykorzystywanym do doskonalenia pogłowia krów jest sztuczna inseminacja, w której wykorzystuje się nasienie najlepszych na świecie, elitarnych rozpłodników. Niemniej jednak wyżej wspomniana metoda miała pewne ograniczenia, były to w głównej mierze czasochłonność oraz wysokie koszty związane z testowaniem buhajów, czyli oceną na podstawie porównania ich córek. Taylor i wsp. (2016) podają, że koszt oceny jednego buhaja sięgał w USA około 500 tysięcy dolarów. Koszty te są tak duże, gdyż metoda ta wymaga zgromadzenia dużej liczby obserwacji niezbędnych do obliczenia wartości hodowlanej z odpowiednio wysokim prawdopodobieństwem.

Odchów cieląt z wczesnym wykorzystaniem pasz stałych (suchy TMR)

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Podstawowym celem, którego chcemy osiągnąć w odchowie cieląt, jest szybki wzrost, możliwie wczesne rozwinięcie i sprawne funkcjonowanie przedżołądków, głównie żwacza oraz prawidłowy rozwój gruczołu mlekowego u cieliczek przeznaczonych do remontu stada.

Monitorowanie zdrowotności cieląt

Maciej Adamski, Marta Kaliciak


Utrzymanie prawidłowego statusu zdrowotnego cieląt jest tematem nadal aktualnym. Cielęta stanowią grupę produkcyjną obarczoną wysokim ryzykiem zachorowań oraz śmiertelności. Z uwagi na dynamikę rozwoju chorób w przypadku młodych zwierząt istotna jest profilaktyka oraz regularne monitorowanie ich zdrowotności. Stały nadzór pozwala na wczesne wykrycie problemu i interwencję, zwiększając tym samym szansę na wyzdrowienie oraz przeżycie zwierząt. Efektywność odchowu cieląt w znacznej mierze zależy od kontrolowania zdrowotności cieląt oraz wczesnej reakcji na niepokojące sygnały.

Lely świętuje 70-lecie swojego istnienia, tworząc nową wizję przyszłości gospodarstw produkujących mleko

Podczas wydarzenia Lely Future Farm Days (Maassluis, 10 kwietnia 2018 r. ) firma Lely przedstawiła swoją wizję zrównoważonego, w pełni zautomatyzowanego gospodarstwa produkującego mleko, w którego centrum znajduje się krowa, a wszelkie działania opierają się na zasadzie zarządzania przez wyjątek.

Koncentracja energii w żywieniu krów wysokowydajnych

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB


    Żywienie wysokowydajnych krów mlecznych ma na celu optymalne pokrycie zapotrzebowania na energię, białko, makro i mikroelementy oraz witaminy. Jednakże w niektórych okresach cyklu produkcyjnego nie jest to możliwe, gdyż zwierzęta na pokrycie swoich potrzeb pokarmowych mogą czasowo wykorzystać własne rezerwy ciała, zwłaszcza rezerwy tłuszczowe będące źródłem energii, zaś mniejszym stopniu także rezerwy białkowe. Normy żywieniowe dla tych zwierząt uwzględniają więc dopuszczalny deficyt energii i białka oraz późniejszą odbudowę rezerw tłuszczowych ciała.

Pasze rzepakowe w żywieniu bydła

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB  


Z dostępnych na rynku krajowym produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich, w tym bydła, coraz większą popularnością cieszą się pasze rzepakowe, szczególnie śruta poekstrakcyjna i makuch rzepakowy. Obecnie pozyskuje się je w dużych ilościach przy przerobie nasion rzepaku na produkty spożywcze, farmaceutyczne i energetyczne.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.