Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2018

HB 5.2018 okl

W numerze:

 1. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie użytków zielonych Stefan Grzegorczyk
 2. Program przyspieszonego odchowu cieląt Anna Wilkanowska
 3. Żywienie krów bez GMO Krzysztof Bilik, Iwona Furgał-Dierżuk
 4. Mikotoksyny w kiszonkach Agata Karpowicz, Piotr Wójcik
 5. Jak można wpływać na redukcję komórek somatycznych w mleku? Katarzyna Jankowska
 6. Fitogeniczne dodatki paszowe: naturalny wybór - z punktu widzenia eksperta Katarzyna Sartowska-Żygowska
 7. Co wpływa na efektywność embriotransferu? Kamil Siatka
 8. Wpływ genetyki na hodowlę bydła mlecznego Emilia Kot
 9. Skuteczne zwalczanie much w oborze Michał Boćkowski
 10. Mięso dla jaroszy? Henryk Pawlak
 11. Wartość rzeźna bydła Stanisław Wajda, Dariusz Minakowski, Ewa Burczyk

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Wartość rzeźna bydła

Stanisław Wajda¹, Dariusz Minakowski², Ewa Burczyk¹
¹Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
²Katedra Produkcji Zwierzęcej i Gospodarki Paszowej, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży


Pojęcie wartości rzeźnej zwierząt nie jest jednoznacznie sprecyzowane w literaturze. Z punktu widzenia zakładów mięsnych o wartości rzeźnej decydują przede wszystkim takie cechy jak: wskaźnik wydajności rzeźnej, procentowy udział elementów wartościowych w tuszy, skład morfologiczny tusz oraz jakość mięsa. Wynika z tego, że główną uwagę poświęca się ocenie tuszy. Istnieją również nieliczne badania, w których ocenia się także uboczne produkty poubojowe, takie jak skóra, serce, wątroba i płuca oraz przewód pokarmowy.

Mięso dla jaroszy?

Henryk Pawlak;  Poznań


Wydawałoby się, że podstawowy skład mięsa jest od dawna doskonale znany i zaskakująco prosty. Przecież chodzi tu „tylko” o odpowiednio dobrane rodzaje białka, poprzetykane komórkami tłuszczu, tkanki łącznej i ewentualnie witamin, ustawionych w odpowiedniej kolejności i we właściwych proporcjach. Entuzjaści hamburgerów i klopsików z mięsa uzyskanego z probówki, marzą już o ogromnych bioreaktorach, w których będą rosły i dojrzewały tony mięsa, a nawet o małych, podręcznych inkubatorach kuchennych, które zgodnie z życzeniem i stanem zdrowia przyszłych konsumentów będą wytwarzały małe ilości sztucznego, ale przecież świeżego mięsa.

Skuteczne zwalczanie much w oborze

Michał Boćkowski


Proces chowu i hodowli zwierząt w warunkach obiektów inwentarskich przebiega z różną częstotliwością we wszystkich porach roku. Jeżeli w okresie zimy hodowcy borykają się na przykład z marznącą w pryzmach paszą, tak w okresie lata nasilają się inne problemy wynikające z podwyższonej temperatury otoczenia na farmie. Jednym z głównych problemów w tym czasie są oczywiście muchy, z którymi hodowcy nieustanie prowadzą walkę z lepszym bądź gorszym skutkiem.

Wpływ genetyki na hodowlę bydła mlecznego

Emilia Kot; Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach


Wpływ genetyki w hodowli bydła mlecznego znajduje przede wszystkim swoje odzwierciedlenie w poprawie potencjału produkcyjnego krów. Nie bez znaczenia jest również oddziaływanie genetyki na poprawę odporności i rozród oraz cechy funkcjonalne zwierząt przy zachowaniu bioróżnorodności ras bydła.

Co wpływa na efektywność embriotransferu?

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu


Obserwowany w ostatnim półwieczu rozwój biotechnologicznych metod wsparcia rozrodu bydła jest jednym z najlepszych przykładów transferu technologii zakończonego sukcesem zarówno z punktu widzenia efektów genetycznych, jak i ekonomicznych. Pierwszą z nich była sztuczna inseminacja, kolejnymi transfer zarodków najpierw uzyskiwanych in vivo, a następnie metodą in vitro. Dalsze dokonanie nauki w zakresie biotechnologii zwierząt obejmowały między innymi seksowanie nasienia, transgenezę (modyfikacje genetyczne zwierząt) oraz klonowanie.

Fitogeniczne dodatki paszowe: naturalny wybór - z punktu widzenia eksperta

Katarzyna Sartowska-Żygowska; Regionalny Specjalista ds. Naukowych, Delacon Polska Sp. z o.o.


Fitogeniki to grupa naturalnych substancji pochodzących jedynie z ziół, przypraw lub innych roślin i ich ekstrakty. Substancje te, obecne zwykle w niewielkich ilościach, są zaskakująco silne jeśli odpowiednio się je zmiesza i przetworzy. Wykazują szersze działanie w żywieniu zwierząt niż każda substancja syntetyczna. Przewaga ta jest oparta na efekcie synergistycznym wewnątrz rośliny – a więc nie ograniczamy działania do pojedynczej substancji czynnej. Ta naturalna synergia, w połączeniu z trwałością i bezpieczeństwem produktów, sprawia że fitogeniki są preferowanymi dodatkami paszowymi.

Jak można wpływać na redukcję komórek somatycznych w mleku?

Katarzyna Jankowska; IRZ i BŻ PAN Olsztyn


„Komórki somatyczne (wegetatywne)” występujące w mleku stanowią zbiór różnorodnych elementów morfotycznych krwi m.in. erytrocytów, trombocytów, leukocyów, limfocytów T (granulocytów, agranulocytów – monocyty, neutrofile). W próbkach mleka surowego oznacza się liczbę komórek somatycznych (LKS) zgodnie z rozporządzeniem PE nr 853 z 2004 r.

Mikotoksyny w kiszonkach

Agata Karpowicz, Piotr Wójcik; Zakład Hodowli Bydła, IZ PIB w Krakowie


Mikotoksyny (z łac. mykes – grzyby) są produktami mikroskopowych pleśniowych grzybów toksynotwórczych, zwanych również nitkowatymi lub strzępkowymi. Wytwarzane są jako metabolity wtórne lub naturalne, podstawowe substancje macierzyste (np. hormony), zarówno przez grzyby saprofityczne, odpowiedzialne za rozkład materii organicznej w przyrodzie, jak i przez organizmy chorobotwórcze dla roślin, zwierząt oraz innych mikroorganizmów. Poszczególne gatunki grzybów mogą produkować jedną lub kilka rodzajów toksyn.

Żywienie krów bez GMO

Krzysztof Bilik, Iwona Furgał-Dierżuk; Instytut Zootechniki PIB


Określenie GMO (genetycznie modyfikowane organizmy) jest najczęściej używane w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawnych, przy wykorzystaniu najnowszych technik biologii molekularnej, poprzez dodanie obcych genów wpływających na ujawnienie się pożądanej cechy. Z uwagi na wysokie koszty genetycznej transformacji (GMO), najczęściej modyfikowane są rośliny o dużym znaczeniu gospodarczym, które można uprawiać w wielu rejonach świata. Jednocześnie w krajach europejskich i w Polsce rośnie popularność ekstensywnych i organicznych (NON GMO) systemów produkcji rolnej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.