Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2018

Zasady skupu i klasyfikacja bydła rzeźnego

Stanisław Wajda, Ewa Burczyk; Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Na opłacalność produkcji bydła rzeźnego wpływa wiele czynników. Najważniejsze z nich to koszt zakupu cieląt, sposób odchowu i opasu bydła rzeźnego, rasa, płeć oraz cena, jaką producent uzyska, gdy sprzedaje bydło na rzeź.

Dobrze ogrodzone pastwisko

Michał Boćkowski

Na dobrostan krów mlecznych bardzo duży wpływ mają przede wszystkim warunki utrzymania oraz prawidłowe żywienie a zwłaszcza warunki oraz jakość pobierania paszy. Krowy mogą być żywione w systemie pastwiskowym oraz w alkierzowym. Jednak jeżeli istnieje tylko taka możliwość to należy stwarzać zwierzętom warunki do żywienia pastwiskowego.

Enzootyczna białaczka bydła

Zdzisław Gliński; Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie


Od dawna przyczyny nowotworzenia u człowieka i zwierząt budzą powszechne zainteresowanie. Dotyczy ono także enzootycznej białaczki bydła. Wirus wywołujący białaczkę bydła (BLV, Bovine Leukemia Virus) zakaża bydło we wszystkich okresach życia, począwszy od zarodka. U dorosłych zwierząt około 70% infekcji przebiega bezobjawowo, u 30% krów w wieku ponad 3 lat występuje przewlekła limfocytoza, a tylko u 0,1-10% zwierząt tworzą się zmiany guzowate (lymphosarcoma, chłoniakomięsak) w różnych narządach wewnętrznych. Na zakażenie naturalne jest podatne tylko bydło (Bos taurus, Bos indicus) i wodne bawoły, a na zakażenie sztuczne ze zwierząt gospodarskich owce u których występują mięsaki.

O niemieckim programie "wizja krowy" (Kuhvision)*

Henryk Pawlak; Poznań


Już kiedyś, w naszym czasopiśmie (nr 7/8 z roku 2016) pisaliśmy o niewielkim, lecz ekskluzywnym niemieckim związku hodowców bydła. To Osnabrücker Herdbuch-Genossenschaft (OHG) z Melle w Dolnej Saksonii, to mała organizacja, która od dziesięcioleci zajmuje pierwsze miejsce w rankingu krów o najwyższej wydajności mlecznej w porównaniu z innymi podobnymi organizacjami. Pierwotnie związek zajmował się rasą niemiecką czarno-białą, a od roku 1974 – rasą holsztyńsko-fryzyjską.

Hale udojowe - dojarnie karuzelowe

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu


Hale udojowe stanowią obecnie standardowe wyposażenie nowoczesnych obór bydła mlecznego. Z roku na rok jednak pojawiają się nowości techniczne, którym warto się bliżej przyjrzeć.

Rzadkie przyczyny mastitis

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt


Światowa populacja bydła liczy ponad 1,2 mld sztuk, z czego ponad 225 milionów stanowi bydło mleczne. Choć od lat poczyniono wiele starań w kierunku ograniczenia występowania mastitis każdego roku z powodu stanu zapalanego gruczołu mlekowego cierpi 30-40% krów mlecznych. Schorzenie to nadal stanowi jedną z najważniejszych przyczyn strat ekonomicznych w gospodarstwach zajmujących się produkcją mleka, które według szacunków amerykańskich wynoszą 200 USD na krowę rocznie, z kolei badacze brytyjscy informują o stratach wynoszących 175 funtów szterlingów, czyli 277 euro rocznie.

Utrata ciąży u krowy mlecznej - czynniki nieinfekcyjne wpływające na śmierć zarodkową i płodową

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Opracowane techniki sztucznej inseminacji (protokoły) są prawdopodobnie największym postępem technologicznym w hodowli zwierząt. Głównymi aspektami powodzenia sztucznego unasieniania niewątpliwie były szybki postęp genetyczny, możliwość kontrolowania/eliminowania chorób przenoszących się drogą płciową i opłacalność inseminacji w porównaniu z kryciem naturalnym.

Wpływ stanu zdrowia krów na pozyskiwanie mleka wysokiej jakości

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Produkcja mleczna stanowi 30% towarowej produkcji zwierzęcej. Z ekonomicznego punktu widzenia celem każdego hodowcy jest pozyskiwanie znacznych ilości surowca. Natomiast w dobie podwyższonej świadomości konsumentów, jakość mleka posiada ogromne znaczenie. Niestety, intensyfikacja produkcji nieuchronnie wiąże się z pogorszeniem stanu zdrowia zwierząt skutkiem czego są liczne choroby. Wdrażanie licznych programów profilaktycznych nie zapobiega pojawianiu się w stadzie jednostek chorobowych, co pogłębia problem pozyskiwania mleka o wysokich standardach higienicznych.

Produkcja i rolnicza sprzedaż detaliczna serów

Maciej Adamski; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Od pewnego czasu obserwujemy na powrót tendencje do tradycyjnego samodzielnego wyrobu produktów spożywczych. Znów modne stało się własnoręczne pieczenie chleba, wykonywanie przetworów, wyrób masła i serów.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.