Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2018

Pora na II edycję Agro Days, Dni Hodowcy

De Heus

 

 

Już po raz drugi, Agro Days. Dni Hodowcy zgromadzą w Warszawie społeczność hodowców z całej Polski. Tym razem autorskie wydarzenie firmy De Heus, odbędzie się 2 i 3 lutego 2019 r. w nowym Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo. Formuła biznesowo-edukacyjna Dni Hodowcy skierowana jest do wszystkich zainteresowanych branżą hodowlaną, a także przemysłem rolno-spożywczym. Patronem wydarzenia jest m.in. Hodowca Bydła 

Eliminacja resztek pożniwowych - ważny zabieg po zbiorze kukurydzy

Dariusz Minakowski

 

 

Realnym zagrożeniem dla przyszłego plonu oraz jego jakości, mogą być resztki pożniwne pozostawione po zbiorze kukurydzy na kiszonkę, CCM lub ziarno. Stanowią one zazwyczaj źródło różnych zagrożeń fitosanitarnych dla plantacji kukurydzy w następnym sezonie wegetacyjnym, w związku z możliwością występowania patogenów m.in. grzybów toksyno- twórczych, bakterii i wirusów oraz szkodników (agrofagów). 

Technologia produkcji kiszonki z całych roślin kukurydzy

Zbigniew Podkówka; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Kiszonka z całych roślin kukurydzy stanowi podstawową paszę objętościową stosowaną w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Choć technologia produkcji kiszonki jest hodowcom doskonale znana, to niestety nie zawsze jest ona przestrzegana. Konsekwencją błędów popełnianych w technologii produkcji kiszonki z kukurydzy jest gorsza jakość i niższa wartość pokarmowa uzyskanej paszy, a to negatywnie odbija się na wynikach produkcyjnych bydła. Warto więc przypomnieć parę najważniejszych zasad, o których należy pamiętać przy zakiszaniu kukurydzy.

Lely rozpoczyna rewolucję w przetwórstwie mleka

Lely

 

 

29 sierpnia 2018 r. w Maassluis Lely przedstawiła innowacyjny system do przerobu mleka już w gospodarstwie – Lely Orbiter. Ten nowy automatyczny system działa 24 godziny na dobę i został zaprojektowany z myślą o osiągnięciu najwyższych standardów bezpieczeństwa żywności. System przetwarza mleko surowe, pozyskiwane bezpośrednio z robota udojowego na mleko spożywcze, trafiające do butelek. Koncepcja Lely Orbiter oferuje rolnikom nowe możliwości wprowadzania na rynek własnego mleka, wspierania ich zrównoważonej przyszłości i pozwala sprostać oczekiwaniom coraz bardziej wymagających konsumentów. 

Odrobaczanie bydła

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Profilaktyka w produkcji zwierzęcej to podstawa. Bez tego typu działań sukces w hodowli nie jest możliwy. Utrudnione staje się wówczas unikanie najgroźniejszych chorób, które mogą być przyczyną obniżonej produkcyjności, a w niektórych przypadkach zwiększonej śmiertelności w stadzie. Profilaktyka to również najtańsza metoda zapobiegania chorobom. Bez niej produkcja zwierzęca może okazać się być nieopłacalną. Znajomość metod profilaktycznych  w produkcji bydła, zarówno mięsnego, jak i mlecznego to klucz do sukcesu. Na szczególną uwagę zasługuje odrobaczanie bydła, o którego znaczeniu można się dowiedzieć z dalszej części artykułu.

Wpływ czynników środowiskowych na kształtowanie dobrostanu u krów

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

 

Dobrostanem zwierząt nazywany stan zdrowia fizycznego i psychicznego, który jest osiągany w warunkach pełnej harmonii otaczającego środowiska. Organizm zwierzęcia w warunkach dobrostanu jest wolny od dyskomfortu w wyniku zapewnienia mu optymalnych warunków chowu. Hodowca jest głównym kreatorem środowiska bytowania zwierząt, i to do jego obowiązków należy kształtowanie go w odpowiedni zapewniający dobrostan mikroklimat. Właściwie dobrane parametry mikroklimatu, pozwalają utrzymać zdrowe stado zapewniając hodowcy ekonomiczny sukces.

Banki siary polisą na przyszłość

Patryk Łagodzki; student Medycyny Weterynaryjnej UPWr

 

 

Obserwowany wzrost wydajności bydła mlecznego pociąga za sobą niską zawartość immunoglobulin w siarze. Brak odpowiedniego stężenia przeciwciał w podanym pójle, zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność nowo narodzonych cieląt, a także w dalszym odchowie. Dlatego, kluczowe znaczenie ma jak najlepsze zarządzanie siarą o optymalnym składzie. 

Diagnoza ciąży u bydła badanie per rectum vs. ultrasonografia

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

Od czasów wprowadzenia na rynek przenośnych ultrasonografów zdecydowanie wzrosły nie tylko możliwości diagnozowania ciąży, ale także dokładnego monitorowania cyklu rujowego, a co za tym idzie obserwowano sukcesywny wzrost skuteczności wykonywanych zabiegów sztucznej inseminacji. Niewątpliwie rozwój techniki ultrasonograficznej przyczynił się w ostatnich latach do zwiększenia wydajności reprodukcyjnych w stadach bydła, a sam ultrasonograf stał się narzędziem niezbędnym do precyzyjnego zarządzania rozrodem. 

O czym powie nam ciągły pomiar temperatury u krów?

Dorota Godyń; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Systemów i Środowiska Produkcji, Balice k. Krakowa

 

 

Zarówno u ludzi jak i u zwierząt temperatura ciała jest jednym z kluczowych parametrów umożliwiających diagnozowanie stanu zdrowia. W przypadku hodowli bydła coraz więcej uwagi obecnie poświecą się możliwości rejestrowania temperatury ciała w sposób ciągły. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.