Strefa Bydło

Hodowca Bydła 11/2018

Jakość kształcenia oraz innowacyjność badań to konieczność i podstawa postępu oraz sukcesu

Dariusz S. Minakowski

 

 

W dniu 05.10.2018 r. odbyła się kolejna – 69. już – uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Jak wiadomo polskie rolnictwo, w tym produkcja zwierzęca są coraz bardziej konkurencyjne zarówno pod względem efektywności oraz wdrażania nowych technologii i wymaganej jakości. Bioinżynieria zwierząt, a także tzw. biomodeling, obejmuje m.in. stosowanie nowoczesnych, kompleksowych i precyzyjnych sposobów produkcji – biotechnologia, w tym m.in. badania genomu i selekcja genomowa, nutrigenomika i nutrigenetyka oraz aplikacja zaawansowanych metod molekularnych w genetycznym doskonaleniu wartości użytkowej i cech funkcjonalnych zwierząt oraz jakości produktów pochodzenia zwierzęcego. 

Odchów cieląt inaczej

Jerzy Żółkowski; Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW W Warszawie

 

 

O odchowie cieląt i przygotowaniu jałówki do rozrodu napisano już wiele. Chciałbym się odnieść do artykułu prof. dr. hab. Józefa Krzyżewskiego opublikowanego w Hodowcy Bydła 4/2018. W wielu kwestiach się zgadzamy, lecz w niektórych mam odmienne zdanie. Otóż podstawową kwestią jest tempo wzrostu cieląt, a ściślej uzyskiwane przez nie przyrosty masy ciała. Ale o tym później. 

Zagrożenie zdrowia bydła w XXI wieku. Choroby zakaźne i pasożytnicze – cz. 2

Zdzisław Gliński; Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

Choroba Schmallenberga

Choroba wywołana przez wirus Schmallenberga (SBV, Orthobunyavirus; Bunyaviridae), który po raz pierwszy zidentyfikowano jako przyczynę choroby bydła, owiec i kóz w Europie zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wirus wyizolowano w 2011 r. Chorują przeżuwacze na terenach „dziewiczych”, na których zachorowania uprzednio nie występowały. Obecnie choruje bydło w Holandii, Belgii, Francji, Luksemburgu, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Irlandii, Finlandii, Danii, Szwecji, Austrii, Norwegii, Polsce, Estonii, Niemczech. Nie można przy tym wykluczyć możliwości pojawienia się ognisk choroby w innych krajach.

Konstrukcje dachów z wiązarów

Michał Boćkowski

 

 

Dach, dzięki zastosowaniu odpowiedniego pokrycia ma zapewnić wymaganą ochronę przed czynnikami zewnętrznymi, tj. wiatrem, deszczem, śniegiem, a także zmianami temperatury. Te podstawowe, a zarazem niezbędne funkcje można uzyskać, stosując różne rodzaje konstrukcji dachów.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) szansą dla rolników i konsumentów

Maciej Adamski; UP Wrocław

 

 

Obecnie konsumenci są coraz bardziej świadomi i wymagający. Często mają specyficzne preferencje, nie szczędzą środków na produkty „niszowe”. Poszukują żywności: zdrowej, tradycyjnej, lokalnej, unikatowej (poszukiwanie „nowych smaków”), dostosowanej do ich diety (np. bezglutenowej, wegańskiej), z zaufanego źródła. Sprzedaż produktów kuchni historycznej (np. potrawy staropolskie, średniowieczne) stanowią dobrą promocję produktów, regionu i tradycji. Mogą to być wydarzenia tematyczne: festyny, jarmarki historyczne, działalność przy skansenach, miejsca turystyczne.

Zabezpieczyć kiszonkę – po co, czym i jak?

Robert Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu

 

 

W produkcji mleka szczególnie należy zwrócić uwagę na odpowiednią jakość pasz objętościowych – w tym zakiszenie surowca oraz zabezpieczenie przed niekorzystnymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość kiszonki. Poniższy artykuł ma na celu przedstawienie sposobów zabezpieczania silosów lub pryzm.

Komputerowe programy doboru buhajów

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

 

Celem hodowli jest doskonalenie kolejnych pokoleń zwierząt. Zgodnie z tymi założeniami każda kolejna generacja pod względem wartości hodowlanej i użytkowej powinna być lepsza od swoich rodziców, w efekcie czego użytkujący zwierzęta hodowcy uzyskiwać będą coraz większy zysk. Choć cel hodowlany w Polsce na przykład dla całej populacji bydła holsztyńsko-fryzyjskiego jest z góry określony i wyrażony indeksem selekcyjnym Produkcja i Funkcjonalność poszczególne gospodarstwa mogą mieć nieco inne plany dotyczące kierunków doskonalenia swoich zwierząt. Plany te określić możemy jako cel hodowlany. Aby skutecznie realizować cel hodowlany niezbędna jest odpowiednia selekcja i dobór par do kojarzeń. Właśnie w tym celu opracowane zostały komputerowe narzędzia wpierających ten konkretny proces decyzyjny, czyli komputerowych programów doboru buhajów.

Stres termiczny zimą

Alicja Kowalczyk; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

 

Termoregulacja to zdolność do utrzymywania temperatury ciała w pewnym zakresie, pomimo ekspozycji na różne temperatury otoczenia. Zwierzęta przystosowują się do niekorzystnego klimatu, dzięki aklimatyzacji i adaptacji. Ekstremalne warunki klimatyczne, których nie można skompensować za pomocą mechanizmów termoregulacyjnych, powodują stres termiczny, który u cieląt ma negatywny wpływ na ich dobrostan i powoduje bezpośrednie straty ekonomiczne w postaci śmiertelności i zachorowalności. Stres termiczny generuje także koszty pośrednie spowodowane zmniejszeniem masy ciała i skróceniem okresu życia. Ponieważ niektóre podgatunki i rasy są lepiej przystosowane do gorącego lub zimnego klimatu, podjęto wysiłki, aby stworzyć odporne na ciepło/zimno mieszańce, niestety z różnym tego skutkiem.

Polska czerwona – jedna rasa wiele możliwości

Katarzyna Markowska

 

 

Pasja i zaangażowanie to cechy, które powinny charakteryzować każdego przedsiębiorcę, w tym prowadzącego biznes w sektorze rolnictwa. Agnieszka Prochal oraz Piotr Rydel prowadzą gospodarstwo w miejscowości Rumian k. Grunwaldu. Hodują zwierzęta ras zachowawczych, w tym konie i bydło, owce i drób.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.