Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2018

HB 12.2018 okl

W numerze:

  1. Wpływ czynników środowiskowych na jakość siary Oliwia Duszyńska-Stolarska
  2. Profilaktyka przeciwbiegunkowa u cieląt Józef Krzyżewski
  3. Kontrola inbredu Kamil Siatka
  4. Mleko jako żywność funkcjonalna Iwona Radkowska, Adam Radkowski
  5. Trudny sezon należał jednak do kukurydzy Dariusz S. Minakowski
  6. Obornik a gnojowica metody zagospodarowania Michał Boćkowski
  7. Międzynarodowe targi hodowlane SPACE 2018
  8. Formy wsparcia dla producentów bydła mlecznego i mięsnego Anna Wilkanowska
  9. Profilaktyka chorób zakaźnych bydła Maciej Adamski, Marta Kaliciak
  10. Zagrożenie zdrowia bydła w XXI wieku. Antybiotykooporność, zaburzenie mikrobiomu, mikotoksykozy Zdzisław Gliński

 

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Zagrożenie zdrowia bydła w XXI wieku. Antybiotykooporność, zaburzenie mikrobiomu, mikotoksykozy

Zdzisław Gliński; Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

 

 

W ostatnich 20. latach czynniki ryzyka, które decydują o zdrowiu ludzi i zwierząt oraz związanych z nimi chorobami uległy gwałtownym zmianom. Przestały dominować choroby zakaźne i choroby niedoborowe, co ma ścisły związek z postępem higieny, hodowli i żywienia zwierząt, dokładniejszymi i czulszymi metodami diagnozowania chorób, skuteczniejszymi metodami leczenia, zwłaszcza antybiotykoterapii i szerokiego wprowadzenia do profilaktyki chorób zakaźnych wakcynacji. W krajach rozwiniętych problemem ochrony zdrowia zwierząt stają się choroby przemiany materii, antybiotykooporność, zaburzenia mikrobiomu oraz zatrucia pokarmowe toksynami grzybów pleśniowych (mikotoksykozy). Takie tendencje daje się też zaobserwować w hodowli zwierząt w Polsce.

Profilaktyka chorób zakaźnych bydła

Maciej Adamski, Marta Kaliciak

 

 

Choroby zakaźne bywają trudne zarówno w wykryciu jak i leczeniu. Dlatego bardzo istotna jest ich profilaktyka. Powinna ona obejmować zarówno zabiegi swoiste, jak i nieswoiste. Do profilaktyki nieswoistej zalicza się przede wszystkim zabiegi zootechniczne, natomiast do swoistej – zabiegi weterynaryjne.

Formy wsparcia dla producentów bydła mlecznego i mięsnego

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

 

W Polsce rolnicy zajmujący się uprawą roślin i hodowcy zwierząt gospodarskich mogą liczyć na różne formy wsparcia. Jest to pomoc finansowa pochodząca z budżetu państwa, jak i ta wynikająca z przynależności Polski do Unii Europejskiej. Wsparcie jakie otrzymują hodowcy bydła ma pomóc im m.in. w zwiększeniu opłacalności prowadzonej produkcji, w ochronie zagrożonych ras, czy w uporaniu się ze stratami poniesionymi na skutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych.

Międzynarodowe targi hodowlane SPACE 2018

W północno-zachodniej części Francji – w Rennes, w dniach 11-14 września 2018 roku, odbyły się Targi hodowlane SPACE, to już XXXII edycja. W tym roku 1410 firm z 42 różnych krajów zaprezentowało swą ofertę produktową i usługową, natomiast samych odwiedzających targi było łącznie 108 347 z 121 krajów z całego świata. Pod względem liczby gości we Francji odnotowano niewielki spadek w porównaniu do roku ubiegłego (-6,65%), lecz biorąc pod uwagę całokształt, frekwencja była zadowalająca. Ten niewielki spadek wynikał głównie z faktu, że zbiór kiszonki kukurydzianej odbył się dwa tygodnie wcześniej niż przewidywano w tym roku.

Obornik a gnojowica metody zagospodarowania

Michał Boćkowski

 

 

Pozbywanie się odchodów z budynków inwentarskich jest nieodłącznie wpisane w proces produkcji bydła mlecznego i opasowego w każdym z systemów utrzymania. Zarówno system utrzymania zwierząt, jak i rodzaj zastosowanego podłoża w wybranych strefach obory stanowią o doborze właściwej koncepcji usuwania odchodów poza pomieszczenie inwentarskie oraz ich dalszego zagospodarowania na użytkach rolnych. Właściwie pozyskany nawóz należy umiejętnie wykorzystać na użytkach rolnych. Przyjrzyjmy się temu procesowi. 

Trudny sezon należał jednak do kukurydzy

Dariusz S. Minakowski; UWM Olsztyn

 

 

Z powodu tegorocznej suszy w wielu regionach naszego kraju, pomimo właściwie dobranych do określonych warunków uprawy odmian kukurydzy na kiszonkę lub ziarno, uzyskiwany plon był niższy, często wyraźnie poniżej oczekiwań. Tym niemniej na lepszych i bardziej zwięzłych glebach, przy przestrzeganiu optymalnego a nawet nieco wcześniejszego terminu siewu i wymaganych zabiegów agrotechnicznych, w tym zastosowania nawożenia organicznego można było uzyskać w pełni satysfakcjonujący plon biomasy roślin na kiszonkę lub ziarna. 

Mleko jako żywność funkcjonalna

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła,

Adam Radkowski; Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

 

Obecnie coraz większa liczba osób docenia produkty wyprodukowane w zgodzie z naturą, w warunkach przyjaznych środowisku oraz z zachowaniem dobrostanu zwierząt. Wzrasta także zainteresowanie prozdrowotną funkcją żywności, co stymuluje wprowadzanie na rynek tzw. żywności funkcjonalnej, czyli takiej, która poza składnikami odżywczymi posiada także składniki fizjologicznie aktywne i wywiera korzystny wpływ na organizm człowieka.

Kontrola inbredu

Kamil Siatka; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

 

Terminem inbred, chów wsobny albo kojarzenie krewniacze określa się kojarzenia spokrewnionych ze sobą osobników. Efektem takich działań jest zwiększone występowanie homozygotyczności osobników wchodzących w skład populacji. Homozygotyczność w tym przypadku oznacza występowanie w genotypie identycznych wariantów alleli danego genu (AA lub aa) pochodzących od rodziców, którzy odziedziczyli je od wspólnego przodka lub przodków.

Profilaktyka przeciwbiegunkowa u cieląt

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

 

Błędy popełniane w odchowie cieląt są główną przyczyną ich upadków, które narażają hodowcę na ponoszenie dotkliwych strat. Od wielu lat w krajach UE wskaźnik upadków cieląt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 15%; co najmniej w połowie przypadków straty te są związane z błędami popełnianymi w odchowie. W USA w fermach wielkotowarowych choruje nawet do 70% cieląt a śmiertelność jest znacznie wyższa niż w krajach UE. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.