Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2019

Postęp hodowlany i technologiczny w hodowli i chowie zwierząt gospodarskich w Wolnej Polsce

dr Jerzy Żółkowski

 

W XIX wieku do Polski leżącej wówczas pod zaborami trzech najeźdźców sprowadzano zwierzęta hodowlane z Niemiec – bydło ze Związków Hodowlanych Oldenburskiego, Wschodniopruskiego z siedzibą w Elblągu (OPH), Królewieckiego Związku Hodowców Bydła. Z Austrii i Szwajcarii przywieziono głównie bydło rasy simental, ale też szwyce. Na tereny Zaboru Rosyjskiego importowano bydło holenderskie; np. do Łęk Kościelnych, czy Pilaszkowa w 1867 r. Na tereny Dóbr Królewskich Koło Grodna sprowadzono bydło rasy szwyce ze Szwajcarii. Zwykle ze zwierzętami przybywał również specjalista od chowu bydła z rdzennych, alpejskich regionów poszczególnych ras, który „uczył” jak należy hodować bydło. Później przez wiele lat tzw. „oborowych” nazywano Szwajcarami, od narodowości specjalistów przybywających razem ze zwierzętami, mimo że pracownicy trudniący się obsługą krów, byli głównie już Polakami.

DeLaval VMS™ V300 wygrywa International Ag Engineering Award

DeLaval

 

Robot udojowy DeLaval VMS V300 został nagrodzony za znaczące postępy technologiczne przez Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Rolnictwa i Biologii

Choroby zakaźne bydła

Maciej Adamski, Marta Kaliciak; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Masowa produkcja, zmaksymalizowana wydajność zwierząt gospodarczych jest pewnego rodzaju koniecznością. Niesie ona niestety wzrastające zagrożenie na poziomie zdrowia, wydajności i opłacalności. Hodowcy musza się borykać z wciąż nowymi problemami natury zdrowotnej zwierząt. Choroby zakaźne powstają na skutek wniknięcia oraz działalności patogenów w organizmie. Do głównych czynników zakaźnych zalicza się bakterie oraz wirusy. Wywoływać one mogą szereg, niejednokrotnie trudnych do wyleczenia chorób takich jak leptospiroza, gruźlica, paratuberkuloza, BVD czy IBR.

Buhaje ras mięsnych wykorzystywanych do krzyżowania towarowego

Kamil Siatka, Marta Banasiak; Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

 

Krzyżowanie towarowe, które pojawia się w tytule niniejszej publikacji jest prostym zabiegiem hodowlanym pozwalającym bardzo szybko i efektywnie zwiększyć ilość i poprawić jakość produkowanego surowca, w tym przypadku mięsa. Generalnie w polskich warunkach produkcyjnych metoda ta polega na kryciu krów ras mlecznych nasieniem buhajów ras mięsnych, oczywiście można również korzystać z niej z powodzeniem w przypadku zwierząt o typowo mięsnym kierunku użytkowania. Początki krzyżowania towarowego sięgają okresu drugiej wojny światowej, a za jego kolebkę uważa się Wielką Brytanię.

Dwa w jednym, czyli robot i dojarnia w gospodarstwie

Marek Gaworski; SGGW w Warszawie

 

Każda okazja jest dobra do tego, by poczynić obserwacje, szczególnie, jeśli wizytuje się gospodarstwo mleczne. W Normandii jest wiele gospodarstw, które mogą pochwalić się charakterystycznymi rozwiązaniami w produkcji mleka. Jednym z nich jest równoczesne wyposażenie w robota udojowego i halę udojową.

Wygodne i bezpieczne stanowiska dla krów

Michał Boćkowski

 

Jednym z charakterystycznych wyznaczników nowoczesnego podejścia do produkcji mleczarskiej w gospodarstwie jest … komfort. I nie ma się czemu dziwić. Jeśli krowy mają osiągać wysokie wydajności produkcyjne, to obok dostępu do znakomitej jakości pasz, czy też opieki weterynaryjnej należy im się również … godny odpoczynek. A ten nie byłby możliwy bez stworzenia komfortowych warunków na stanowisku legowiskowym, decydujących o dobrym samopoczuciu zwierząt.

Bioasekuracja w stadach bydła

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Choroby infekcyjne bydła, znane również jako choroby zakaźne, to dość duża grupa schorzeń będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i przełamania bariery immunologicznej organizmu zwierzęcia. Tego rodzaju choroby wywoływane są przez wirusy, bakterie, grzyby, riketsje i priony. Do chorób zakaźnych bydła zaliczany jest m.in. księgosusz, choroba guzowatej skóry bydła, gruźlica bydła, wąglik, enzootyczna białaczka bydła, przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy. 

Syndrom słabego cielęcia

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Pierwsze tygodnie życia są w odchowie zwierząt gospodarskich okresem najbardziej newralgicznym. Czas ten wymaga od hodowcy prowadzącego stado najwięcej uwagi, troski o najmniejszy szczegół, który może zaważyć na losach prowadzonej produkcji. Niestety pomimo znacznego rozwoju wiedzy z zakresu odchowu cieląt oraz czyhających na nich niebezpieczeństw w dalszym ciągu stwierdza się stosunkowo wysoki wskaźnik ich padnięć.

Potrzeby mineralne bydła

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Bydła Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Wydajność i jakość pozyskiwanego mleka w okresie laktacji, w decydującym stopniu zależą od starannego zbilansowania diet, nie tylko pod względem energii i białka, lecz także składników mineralnych i witamin. Niewłaściwie zbilansowane żywienie np. w okresie zasuszenia, ma wpływ na występowanie wielu schorzeń, zwłaszcza w okresie okołoporodowym i we wczesnej laktacji (tab. 1).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.