Strefa Bydło

Hodowca Bydła 2/2019

HB 2.2019 okl

W numerze:

 1. Czynniki modyfikujące produktywność użytków zielonych Stefan Grzegorczyk
 2. Nawożenie i racjonalne użytkowanie pastwiska Barbara Wróbel
 3. Wapowanie użytków zielonych Barbara Wróbel
 4. Kiszonki z roślin alternatywnych do kukurydzy Józef Krzyżewski
 5. Rynek wołowiny w Polsce Anna Wilkanowska
 6. Dostęp do stołu paszowego - ważnym elementem dobrostanu żywieniowego Michał Boćkowski
 7. Najlepsze żywienie krów wóz paszowy samojezdny Ryszard Kujawiak
 8. Witaminy lipofilne Katarzyna Jankowska
 9. Ekologia w produkcji mleka Ewa Januś, Piotr Stanek, Paweł Żółkiewski
 10. Czynniki wpływające na łatwość wycieleń Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 11. Użycie preparatów hormonalnych w stadzie krów - co warto wiedzieć? Alicja Kowalczyk
 12. Chów bydła - technologie sprzyjające ochronie środowiska Przemysław Marek

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Chów bydła - technologie sprzyjające ochronie środowiska

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy Poznań

 

Intensywna produkcja rolnicza wywiera duży wpływ na środowisko naturalne. Szczególnie widoczne jest to w przypadku przemysłowego chowu bydła, gdyż to właśnie ona generuje najwięcej szkodliwych substancji do otoczenia, jednocześnie zużywając najwięcej zasobów naturalnych. Według przeprowadzonych niezależnie badań, chów bydła wymaga 28 razy więcej ziemi, 11 razy więcej wody, wytwarzając pięć razy więcej gazów cieplarnianych i sześć razy więcej azotu niż drób czy świnie. 

Użycie preparatów hormonalnych w stadzie krów - co warto wiedzieć?

Alicja Kowalczyk; Centrum Inseminacji Inseminatio Animalium

 

W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost wykorzystania preparatów hormonalnych w leczeniu zaburzeń rozrodczych, a także biotechnikach rozrodu (inseminacja, embriotransfer). Farmakologiczne sterowanie owulacją i cyklem płciowym służy w praktyce lekarsko-weterynaryjnej do poprawy organizacji rozrodu w dużych stadach zwierząt, jak również stanowi integralną część programów hodowlanych.

Czynniki wpływające na łatwość wycieleń

Agnieszka Wilczek – Jagiełło

 

Poród jest zjawiskiem fizjologicznym. Zdarza się jednak, że jego przebieg odbiega od schematu i się komplikuje. Rezultatem skomplikowanego lub też powikłanego porodu mogą być upadki cieląt lub nawet rodzącej samicy. O dochodach w przypadku hodowli bydła możemy mówić tylko wtedy, gdy corocznie otrzymujemy cielę od krowy. Z tego względu należy skoncentrować swoje działania i tak zarządzać stadem, aby ograniczać ilość problematycznych porodów w stadzie. Podjęty trud nie sprawi, że zupełnie wyeliminujemy problem trudnych porodów, ich ilość jednak zostanie znacznie zredukowana.

Ekologia w produkcji mleka

Ewa Januś*, Piotr Stanek*, Paweł Żółkiewski**
* Pracownia Ekologicznej Produkcji Żywności Pochodzenia Zwierzęcego
** Zakład Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Rolnictwo ekologiczne stanowi najbardziej przyjazną środowisku produkcję rolniczą, gdyż w tym systemie gospodarstwo funkcjonuje jako organizm z zamkniętym obiegiem materii i składników pokarmowych. Wzrost zainteresowania jakością produktów żywnościowych, zdrowym trybem życia, dobrostanem zwierząt oraz stanem środowiska naturalnego sprawia, że popyt na produkty ekologiczne zwiększa się. Według FiBL (Research Institute of Organic Agriculture) wartość globalnej sprzedaży produktów ekologicznych w 2016 r. wyniosła blisko 90 mld USD, a gospodarstwa ekologiczne zajmowały niemal 58 mln hektarów, czyli 1,2% ogółu użytków rolnych na świecie (dla porównania w 2011 r. było to „zaledwie” 11 mln ha), angażując około 2,7 mln producentów.

Witaminy lipofilne

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Lipofilność (lipofilowość) jest to skłonność związków chemicznych do rozpuszczania się w tłuszczach, olejach oraz rozpuszczalnikach takich jak m.in. toluen, heksan, benzen, chloroform, eter dietylowy, octan etylu, tetrahydrofuran, chlorek metylenu. Do związków organicznych wykazujących skłonność do rozpuszczania się w tłuszczach należą witaminy A, D, E i K, określane jako lipofilowe.

Najlepsze żywienie krów wóz paszowy samojezdny

dr Ryszard Kujawiak

 

Dysponując wozem paszowym samojezdnym można bardzo precyzyjnie żywić krowy w 100% zgodnie z ułożoną dawką. W dodatku koszt sporządzenia dawki TMR jest niższy niż przy wozie ciągnionym. 

Dostęp do stołu paszowego - ważnym elementem dobrostanu żywieniowego

Michał Boćkowski

 

Właściwe funkcjonowanie systemu utrzymania bydła mlecznego jest uwarunkowane wieloma czynnikami, wśród których szczególne miejsce zajmuje … komfort pobierania paszy. Komfort dotyczy nie tylko pobierania pasz treściwych, ale i objętościowych lub kompletnych dawek TMR. Dlatego nie bez przyczyny na przestrzeni lat rozwinięto szereg konstrukcji drabin paszowych spełniających istotne funkcje w technicznym uzbrojeniu obory. 

Rynek wołowiny w Polsce

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Produkcja wołowiny ma bardzo duże znaczenie dla unijnego rolnictwa. Mieszkańcy Starego Kontynentu jedli, jedzą i będą jedli ten gatunek mięsa, choć trzeba podkreślić, że nie zawsze z tą samą intensywnością. Wołowina nabiera na znaczeniu nie tylko na zachodzie Europy, jej rola rośnie również u nas.

Kiszonki z roślin alternatywnych do kukurydzy

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Aktualnie kiszonka z kukurydzy zajmuje pierwszą, niekwestionowaną pozycję wśród roślin pastewnych, przeznaczonych do żywienia bydła, zwłaszcza krów wysoko wydajnych. Jednakże długotrwałe i intensywne okresy suszy, które coraz częściej występują w Polsce podczas kwitnienia i pylenia kukurydzy, wpływają niekorzystnie zarówno na wysokość uzyskiwanego plonu oraz na jego wartość pokarmową. Istnieje zatem uzasadnienie poszukiwania rozwiązań alternatywnych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.