Strefa Bydło

Hodowca Bydła 3/2019

Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie

Pomiędzy 1 a 3 lutego 2019 roku w Ptak Warsaw Expo odbyły się Centralne Targi Rolnicze – największe tego typu wydarzenie w Europie Centralnej. Organizowane pod hasłem „Gospodarstwo na miarę przyszłości – nowoczesne technologie”, przyciągnęły ponad 29 tysięcy wyłącznie branżowych zwiedzających.

Kolejna edycja Agro Days. Dni Hodowcy zakończona sukcesem!

Za nami unikatowe w skali kraju, wydarzenie o charakterze targowo–konferencyjnym. Agro Days. Dni Hodowcy 2019 i tym razem przyciągnęły do Warszawy tysiące hodowców, ekspertów i ponad 90 firm z branży agro. 2 i 3 luty upłynął pod znakiem licznych atrakcji, warsztatów i paneli sektorowych, a także prezentacji nowości rynkowych. 

25 lat historii Szkół Zimowych Hodowców Bydła w Zakopanym 1993-2017

Jan Szarek; Emerytowany profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

1 marca 1993 roku w Ośrodku Wypoczynkowym przemysłu mleczarskiego Stasin w Zakopanem w obecności 37 uczestników została zainagurowana pierwsza Zimowa Szkoła Hodowców Bydła. W 2017 roku świętowaliśmy srebrny jubileusz, odbywającej się w niepowtarzalnej atmosferze Szkoły. To tutaj rodziły się pomysły kolejnych doświadczeń naukowych mających wprowadzić postęp hodowlany i technologiczny na fermy bydła, obradował Profesorski Klub Hodowców Bydła, gdzie ścierały się ze sobą odmienne poglądy na temat wizerunku polskiej hodowli i chowu bydła, metod jego doskonalenia. Minione ćwierćwiecze, to także ogromny postęp w zakresie wydajności krów, rozrodu i wartości genetycznej, którego naocznymi świadkami mieli okazję być uczestnicy cyklicznych konferencji w Zakopanem.

Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych

Grzegorz Skrzyński; Instytut Zootechniki PIB

 

Każdy hodowca, realizując plan rozwoju swojego stada stara się wybierać do rozrodu najlepsze zwierzęta. To najwłaściwsza droga do osiągnięcia pożądanych efektów. Dla każdego właściciela stada nawet najlepiej znającego swoje zwierzęta, bardzo pomocnym narzędziem w tym zakresie może być ocena ich wartości użytkowej i hodowlanej. Jej historia w Polsce jest tak krótka jak historia bydła mięsnego w naszym kraju. 

Bakterie fermentacji mlekowej – naturalna produkcja żywności

Agnieszka Markowska

 

Mikroflora jest wszędzie. Mikroorganizmy otaczają nas z każdej strony tak samo jak powietrze, obecne są w wodzie, powietrzu, glebie, na roślinach, skórze, a nawet w przewodzie pokarmowym. Pomimo ogólnego złego skojarzenia ze słowem „bakterie”, nie są one jedynie przyczyną chorób i różnych dolegliwości. Wiele bakterii otaczających nas na co dzień jest wykorzystywanych do produkcji żywności oraz leków. 

Kokcydioza cieląt (Eimerioza)

Jakub Pacoń, Maciej Adamski; Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Intensyfikacja produkcji, zagęszczenie zwierząt i presja na wynik ekonomiczny mają swoje konsekwencje. Ponosi je producent poprzez zintensyfikowane zagrożenia różnymi chorobami. 

Występowanie schorzeń racic w stadach bydła mlecznego

Piotr Stanek, Waldemar Teter, Ewelina Flis; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

 

U podstaw komfortu poruszania się krów i ich dobrego samopoczucia w obszarach komunikacyjnych, spoczynku i produkcji leży naturalny chód i aktywność ruchowa, warunkowana dobrym stanem zdrowia narządu ruchu. Dlatego istotną kwestią w hodowli bydła jest ograniczanie występowania kulawizn. Definiuje się je jako nieprawidłowości w sposobie poruszania się zwierząt. Nie powinny być one traktowane jako jednostki chorobowe, są bowiem jedynie objawem klinicznym wskazującym na występowanie różnorakich chorób i zaburzeń aparatu ruchu (kończyn, racic). Zaburzenia patologiczne w obrębie racicy i nóg są ​powodem odczuwania bólu i braku komfortu zwierząt w trakcie stania i poruszania się. Ich występowanie prowadzi głównie do zmniejszenia produkcji mleka, spadku efektywności reprodukcji i wzrostu intensywności brakowania krów, co z kolei generuje znaczne straty ekonomiczne.

Dodatek tłuszczu w żywieniu krów w okresie okołoporodowym

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

W stadach krów wysoko mlecznych, z chwilą osiągnięcia wysokiej wydajności mleka, pojawiają się określone problemy związane m.in. z występowaniem chorób metabolicznych (ketozy, kwasicy), którym towarzyszy nieodłącznie zmniejszenie wydajności mlecznej i pogorszenie jego składu chemicznego, przede wszystkim zmniejszenie zawartości białka. Równolegle obserwuje się pogorszenie wskaźników rozrodu. W efekcie następuje obniżenie opłacalności produkcji mleka związane z nadmiernym wydłużeniem okresów międzywycieleniowych, jałowością, zwiększonym odsetkiem brakowań i skróceniem okresu użytkowania krów. 

Możliwości żywienia krów mlecznych bez GMO

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

W ostatnich latach zwiększa się w naszym kraju podaż produktów mleczarskich wyprodukowanych z mleka pochodzącego od krów żywionych dawkami pokarmowymi bez udziału materiałów paszowych genetycznie modyfikowanych (GMO). Jednocześnie w krajach europejskich, w tym również i w Polsce rośnie popularność organicznych (bez GMO) systemów produkcji rolnej, propagowanych przez organizacje proekologiczne.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.