Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2019

HB 4.2019 okl

W numerze:

 1. Nowy środek do dezynfekcji racic EasyStride DeLaval
 2. Zielonki – uniwersalna i najtańsza pasza w opasie bydła Krzysztof Bilik
 3. Zachwaszczone pastwiska Marzenna Olszewska
 4. Wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej Barbara Wróbel
 5. Stres kukurydzy Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska
 6. Choroby kukurydzy i ich wpływ na jakość kiszonki Grażyna Szymańska, Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska
 7. Dodatki bioaktywne jako pomoc w łagodzeniu stresu cieplnego Pancosma
 8. Wytrwałość laktacji – ważna cecha hodowlana Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek
 9. Ketoza – możliwości zapobiegania Edyta Bauer
 10. Dobrostan krów w oborze Michał Boćkowski
 11. Biologia muchy i metody jej zwalczania Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk
 12. Możliwość ograniczenia odorów z obornika i gnojowicy w przemysłowym chowie bydła Przemysław Marek
 13. Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego Katarzyna Jankowska

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Profilaktyka weterynaryjna w stadach bydła mięsnego

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Organizowanie i zarządzanie fermą bydła mięsnego opiera się nie tylko na odpowiedniej lokalizacji, ale przede wszystkim na programie bioasekuracji, higienie technologii, statusie zdrowotnym oraz jakości zwierząt przeznaczonych do hodowli. Wszystkie składowe za wyjątkiem lokalizacji fermy muszą być oparte na profilaktyce weterynaryjnej i ściśle nadzorowane. Umożliwia to uzyskanie stada o wysokim statusie zdrowotnym i wysokiej efektywności produkcji. Osiągnięcie wyznaczonego celu nie jest jednak możliwe bez współpracy hodowcy oraz osób zatrudnionych do obsługi ferm z lekarzem weterynarii.

Możliwość ograniczenia odorów z obornika i gnojowicy w przemysłowym chowie bydła

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno Przyrodniczy Poznań

 

Intensywna produkcja zwierzęca nieodzownie związana jest z jej negatywnym wpływem na środowisko. Duża koncentracja zwierząt na niewielkiej przestrzeni przyczynia się do powstawania między innymi lotnych substancji zapachowych, które są generowane do środowiska. Ze względu na właściwości odorotwórcze można podzielić je na obojętne dla zmysłu powonienia i takim gazem jest np. dwutlenek węgla oraz gazy dające nieprzyjemne odczucia zapachowe np. amoniak. 

Biologia muchy i metody jej zwalczania

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk

 

Muchy należą do rzędu dwuskrzydłych i posiadają tylko jedną parę skrzydeł. Są to owady żyjące samotnie, których cykl życia prowadzi przez całkowitą przemianę. Muchy, powszechne na całym świecie, różnią się między sobą wyglądem. Niektóre przypominają komary, inne mają nogi w formie piórek lub też prążkowane jak osa lub pszczoła. Pełnią one dwojaką rolę w środowisku – z jednej strony przenoszą różnego rodzaju drobnoustroje chorobotwórcze i jaja pasożytów, z drugiej zaś strony – żywiąc się wszelkiego rodzaju odpadkami (żywnością, padliną, ekskrementami) biorą udział „w oczyszczaniu” Ziemi. Są też takie muchy – np. mucha zielona, które biorą udział w zapylaniu kwiatów.

Dobrostan krów w oborze

Michał Boćkowski

 

W projektowaniu budynków dla bydła mlecznego kluczowe znaczenie ma znajo-mość wymagań zwierząt w odniesieniu do warunków środowiskowych. Poziom uzyska-nego przez nie komfortu ma bowiem wpływ na osiągane wyniki produkcyjne. Zwróćmy więc uwagę na poszczególne rozwiązania techniczne już na etapie projektowania obory. 

Ketoza – możliwości zapobiegania

Edyta Bauer; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Ketoza – acetonemia to jedna z poważniejszych i często występujących chorób metabolicznych w stadach krów mlecznych, w kraju i na świecie. 

Wytrwałość laktacji – ważna cecha hodowlana

Paweł Żółkiewski, Ewa Januś, Piotr Stanek; Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

 

Intensyfikacja produkcji mleka, a w efekcie coraz wyższa wydajność krów wiąże się nieodłącznie z występowaniem wielu nieprawidłowości, obniżających opłacalność chowu. Wzrasta m.in. częstotliwość występowania chorób metabolicznych, kulawizn i problemów związanych z reprodukcją, Potęgują się kłopoty związane z zasuszaniem krów oraz skracaniem okresu ich użytkowania. Z chwilą, gdy w szacowaniu wartości hodowlanej buhajów metodą BLUP ocenę mleczności krów na podstawie 305-dniowej laktacji zastąpiono oceną na podstawie wyników kolejnych próbnych udojów poszczególnych krów (metoda TDM) zwiększyło się zainteresowanie przebiegiem laktacji.

Dodatki bioaktywne jako pomoc w łagodzeniu stresu cieplnego

Pancosma

 

W nadchodzących latach fale upałów mogą występować częściej i trwać dłużej. Oprócz zmniejszenia jakości i ilości paszy, wysokie temperatury i wilgotność wpływają także na produktywność i wydajność reprodukcyjną zwierząt gospodarskich. Kontrola stresu cieplnego już teraz stanowi duże wyzwanie w produkcji zwierzęcej, a biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na żywność na świecie, w przyszłości stanie się ona jeszcze większym wyzwaniem strategicznym.

Choroby kukurydzy i ich wpływ na jakość kiszonki

Grażyna Szymańska, Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Agronomii 

 

Kukurydza, po pszenicy i ryżu, należy do najczęściej uprawianych roślin na świecie i dzięki wysokim plonom zajmuje pierwsze miejsce pod względem zbiorów. W polskim rolnictwie kukurydza obok pszenicy i rzepaku należy do grupy najważniejszych roślin uprawnych, o czym świadczy powierzchnia jej uprawy, która od kilku już sezonów wynosi od 1 do 1,2 mln ha. Dane przedstawione przez GUS wskazują, że w naszym kraju w 2018 roku kukurydzę z przeznaczeniem na kiszonkę uprawiano na powierzchni 534 tys. ha. Taki areał uprawy kukurydzy nie tylko zaspakaja zapotrzebowanie na doskonałą, wysoko energetyczną paszę objętościową (kiszonkę) dla bydła, ale także daje możliwość uzyskania samowystarczalności w produkcji ziarna oraz uniezależnienia się od importu. Właściwy system żywienia i bilansowania pasz, w którym znaczący udział ma kiszonka z kukurydzy to jedyna droga, aby producenci mleka i bydła opasowego sprostali wymaganiom jakie stawiają przed nimi odbiorcy. Zielonka z kukurydzy stanowi surowiec do przygotowania kiszonki, która jest podstawową paszą w gospodarstwach specjalizujących się w chowie przeżuwaczy.

Stres kukurydzy

Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska; Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Ze względu na zmieniające się warunki środowiska, jednym z obszarów zainteresowań naukowców jest odporność roślin na czynniki stresowe. Poznanie czynników i elementów roślin wpływających na odporność lub brak odporności na działanie danego czynnika stresowego może pomóc w wyhodowaniu nowych odmian roślin odpornych na niekorzystne warunki środowiska. Bardzo dokładnie przeprowadzona selekcja i właściwy program hodowlany pozwolą na uzyskanie roślin wykazujących wyższą odporność na stresy środowiskowe. Ma to ogromne znaczenie ekonomiczne, gdyż 90% powierzchni Ziemi nie znajduje się pod uprawą ze względu na niekorzystne warunki klimatyczne. Wobec czego istnieje pilna potrzeba tworzenia nowych odmian roślin uprawnych przystosowanych do wzrostu i plonowania w surowych warunkach środowiskowych (Piskornik 1994).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.