Strefa Bydło

Hodowca Bydła 6/2019

Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny Zakopane po raz 27.

Katarzyna Markowska

 

Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny – pod takim hasłem w dniach 25-28 marca 2019 r. w Zakopanem odbyła się XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Organizatorem konferencji był Zakład Hodowli Bydła Instytutu Nauk o Zwierzętach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Krakowskie Koło Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Patronat nad wydarzeniem sprawował Klub Profesorów Hodowców Bydła.

Rozród a efektywność chowu bydła mięsnego

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Dla zapewnienia wymaganej efektywności chowu bydła w stadach ras mięsnych niezmiernie ważne jest przestrzeganie poszczególnych faz cyklu produkcyjnego wyznaczanego terminem kryć, porodów i odsadzania cieląt od krów matek po zakończonym sezonie pastwiskowym. Z wielu doświadczeń i obserwacji praktycznych wynika, że zachowanie optymalnego czasu trwania tych faz cyklu produkcyjnego sprzyja lepszej organizacji pracy, właściwszemu nadzorowi nad zwierzętami oraz lepszym wskaźnikom rozrodu krów i jałówek w stadach bydła mięsnego.

Owady nękające bydło na pastwiskach

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Osiąganie dobrych wyników produkcji na fermach bydła jest możliwe wówczas, gdy zwierzęta mogą przebywać w zdrowym, pozbawionym zagrożeń środowisku. Istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo w postaci pojawiających się, szczególnie w okresie wiosenno-letnim wektorów patogenów, jakimi są owady. Wśród nich najbardziej uciążliwymi są muchy, meszki, komary, kuczmany oraz gzy. Uciążliwość owadów polega głównie na nieustannym niepokojeniu zwierząt. Pobudzone i zaniepokojone zwierzęta pobierają mniej paszy, przez co ich wydajność może spaść nawet około 15%. Obecność owadów wpływa negatywnie na komfort psychiczny zwierząt. Podrażnione nie mogą spokojnie odpoczywać lub pobierać paszy. Największym jednak zagrożeniem dla zdrowia zwierząt są przenoszone przez owady chorobotwórcze patogeny.

Elektroniczne systemy, dzięki którym trafnie wytypujesz termin porodu krowy

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Nadzór nad rodzącą samicą pozwala ograniczyć ryzyko komplikacji często towarzyszących temu, skądinąd fizjologicznemu, zjawisku. Poród przebiega niezwykle dynamicznie i nawet u zdrowych samic mogą zaistnieć przeszkody, które spowodują śmierć cielaka lub też rodzącej krowy. Uratowanie zdrowia i życia nowo narodzonego cielaka lub też samicy wymaga zazwyczaj bardzo szybkiej interwencji, zwłaszcza w sytuacjach tj. nagłe krwotoki, wypadnięcie macicy, przodowanie pośladkowe cielęcia.

Sposoby minimalizacji stresu cieplnego u krów

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Aby skutecznie minimalizować niekorzystne skutki stresu cieplnego, należy mieć na uwadze wpływ różnego rodzaju czynników na jego występowanie. Obecnie są już opracowane i dostępne obiektywne kryteria, pozwalające na określenie ryzyka występowania stresu cieplnego u krów, jego natężenia, czasu trwania oraz spodziewanych negatywnych skutków.

Krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej

Magdalena Jakiel; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Rasa holsztyńsko-fryzyjska jest najpopularniejszą i najbardziej rozpowszechnioną rasą bydła mlecznego hodowaną na świecie. Szacuje się, że stanowi około 29% światowego pogłowia bydła mlecznego. Bydło tej rasy charakteryzuje się rekordową wydajnością mleka, dobrym wykorzystaniem paszy, odpowiednią budową ciała i doskonałym przystosowaniem do doju mechanicznego. Wszystkie te czynniki kwalifikują rasę holsztyńsko-fryzyjską do wybitnie mlecznego typu użytkowania.

Liczba komórek somatycznych w mleku – temat ciągle aktualny

Ewa Januś; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności

 

Mleko krowie przeznaczone do obrotu musi odpowiadać wysokim standardom jakościowym. Jest to warunek jego przydatności technologicznej oraz odpowiedniej jakości, trwałości i bezpieczeństwa gotowych produktów mleczarskich.

Młóto browarniane w żywieniu bydła

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Młóto browarniane, nazywane też wysłodzinami browarnianymi, powstaje jako produkt uboczny przy produkcji piwa (z reguły typu pils). Zarówno piwa ciemne, jak i lagery nie mają takiej smakowitości, a młóto z ich produkcji nie jest tak chętnie zjadane przez zwierzęta. Ponadto młóto jest produktem sezonowym, bo jak powszechnie wiadomo większość (tzn. 70%) produkcji piwa przypada na wiosnę i lato.

Koncentracja energii i białka w kiszonkach z traw i roślin motylkowatych

Barbara Wróbel; Zakład Użytków Zielonych, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Dawki pokarmowe wysokowydajnych krów powinny zapewniać wysoką koncentrację zarówno białka jak i energii. Według systemu INRA koncentracja energii w dawce krowy produkującej 30 kg mleka powinna wynosić 0,95 JPM (jednostki paszowej produkcji mleka) i 160 g białka w 1 kg suchej masy dawki. Zapewniają to tradycyjne zestawy paszowe składające się z kiszonki z kukurydzy oraz kiszonki z traw i roślin motylkowatych uzupełnione paszami treściwymi.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.