Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2019

Göweil prezentuje nową generację swojej serii G-1

Göweil

 

Liczne innowacje wprowadzone w prasie do bel okrągłych i prasoowijarce to reakcja wytwórcy firmy Göweil z Górnej Austrii na życzenia wielu klientów.

Oświetlenie LED w oborach

Przemysław Marek

 

Oświetlenie budynku jest jedną ze składowych mikroklimatu obiektu i chociaż nie jest wymieniane na pierwszym miejscu, stanowi równie ważną jego część, tak jak jakość powietrza czy poziom akustyczny. Bydło, jako zwierzęta prowadzące główną aktywność w ciągu dnia, wymagają oświetlenia budynku dostosowaną do swoich potrzeb fizjologicznych. Może dzięki temu zachować naturalny behawioryzm i odruchy oraz realizować interakcje w stadzie.

Simental – bydło o dwukierunkowym użytkowaniu

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk

 

Dwukierunkowe użytkowanie simentali, z bardzo dobrą wydajnością mleczną i mięsną, stanowi solidną podstawę dla gospodarstw zajmujących się hodowlą bydła. Poza bardzo dobrymi parametrami, dotyczącymi jakości, ilości oraz przydatności produkowanych surowców, rasa ta ma szereg innych zalet, które warto poznać. Niezwykle ważnym atutem simentali jest ich doskonała aklimatyzacja na wszystkich kontynentach i w różnych warunkach klimatycznych. 

Zaburzenia płodności bydła na tle grzybiczym

Karol Kotowski; Kępno

 

Opłacalność hodowli i chowu bydła jest w głównej mierze zależna od prawidłowego przebiegu rozrodu stada podstawowego. Jak wynika z danych specjalistów od rozrodu bydła, za płodną krowę uznaje się taką, która co roku tj. co 365 dni rodzi zdrowe, dające się utrzymać przy życiu i odchować cielę. Okazuje się, że w praktyce jest to nie zawsze do osiągnięcia, gdyż wiele czynników środowiska zewnętrznego, a także wewnętrznego, skutkuje zaburzeniami w rozrodzie. Czynniki te mogą prowadzić do przerwania ciąży i występowania przed terminem porodu. Z reguły w takich przypadkach następuje wówczas wydalenie obumarłego lub niezdolnego do życia płodu, czyli do poronienia. 

Czynniki predysponujące do wystąpienia kulawizn u bydła

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Stan zdrowia zwierząt jest jednym z czynników wpływających na osiąganie wysokiej wydajności mlecznej oraz długowieczności. Choroby racic oraz nóg stanowią jedną z ważniejszych przyczyn brakowania krów. Ponadto zaniedbania w tym obszarze nie wpływają korzystnie na opłacalność hodowli. Kulawizna stanowi poważny i częsty problem. Poprawa zdrowia nóg i racic niejednokrotnie poprawia ekonomikę chowu bydła mlecznego.

Warunki zoohigieniczne w poczekalni przed dojem

Michał Boćkowski

 

Fermy mleczne przeprowadzające proces doju krów w oparciu o halę udojową proces pozyskiwania mleka przeprowadzają z przyjęciem określonych zasad organizacji dostępu krów do miejsca, gdzie dój się odbywa. Ważnym ogniwem organizacji ruchu krów w obrębie hali udojowej pozostaje poczekalnia. W miejscu oczekiwania na dój krowy powinny czuć się bezpiecznie, komfortowo oraz być przygotowane do doju w aspekcie higienicznym. Aby tak się stało, trzeba w poczekalni zapewnić odpowiednie warunki zoohigieniczne i możliwość bezstresowego przemieszczania się zwierząt.

Korzyści wynikające z genotypowania całych stad

Edyta Bauer; Katedra Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Selekcja genomowa zaczyna być mocnym narzędziem w rekach hodowców, może znacznie wpłynąć na podniesieniu rentowności stada. 

Czynniki sprzyjające występowaniu ketozy u krów

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Ketoza to najlepiej znana i jednocześnie jedna z częściej występujących chorób metabolicznych krów. W dużym skrócie można powiedzieć, że ketoza jest rezultatem ujemnego bilansu energetycznego i związanych z tym nieprawidłowych przemian metabolicznych. W początkowym okresie laktacji krowy produkują dużo mleka, co wymaga dużego nakładu energetycznego. Jeżeli w tym okresie zapotrzebowanie energetyczne nie zostanie pokryte poprzez pobraną paszę, wtedy organizm krowy zaczyna uwalniać zapasy nagromadzone w tkance tłuszczowej, przez co zwiększa się ilość wolnych kwasów tłuszczowych napływających do wątroby. 

Zaopatrzenie gospodarstwa w siano. Jak to robią w Agassiz?

Marek Gaworski; SGGW w Warszawie

 

W każdym gospodarstwie utrzymującym bydło mleczne trzeba zadbać o dostęp do określonych grup pasz. W strategii tworzenia zapasów siana można wskazać różne podejście, zarówno technologiczne jak i wynikające ze sposobu skarmiania paszy. 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.