Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2019

HB 10.2019 okl

W numerze:

  1. Żywienie i kondycja krów w okresie okołoporodowym Krzysztof Bilik
  2. Żywienie jałówek cielnych Józef Krzyżewski
  3. Podostra kwasica żwacza jak wpływa na produktywność krów Agnieszka Wilczek-Jagiełło
  4. Legowiska a produkcyjność krów Katarzyna Jankowska
  5. Zachowania cieląt Anna Wilkanowska
  6. Użyźniacz glebowy pomaga dobrze zagospodarować resztki pożniwne kukurydzy Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska
  7. Dobrostan bydła opasowego Anna Wilkanowska
  8. Wartość biologiczna siary oraz metody jej konserwacji Oliwia Duszyńska-Stolarska
  9. Rasa polska czerwona zyskuje na popularności Katarzyna Markowska

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Rasa polska czerwona zyskuje na popularności

Katarzyna Markowska

 

27 września 2019 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w typie mięsnym w Rumianie odbyła się IV Ogólnopolska Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w typie mięsnym. Gospodarzami wystawy byli państwo Agnieszka Prochal i Piotr Rydel, którzy są miłośnikami krów rasy polskiej czerwonej. Hodowla bydła RP prowadzona jest w gospodarstwie od 2003 roku. Małżeństwo jest zdania, że tę zachowawczą rasę można z powodzeniem wykorzystać w kierunku produkcji mięsa.

Wartość biologiczna siary oraz metody jej konserwacji

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Siara stanowi pierwszą i najważniejszą paszę w życiu nowonarodzonych cieląt. Podawanie siary jest niezbędne by uzyskać zdrowe i prawidłowo rozwinięte cielęta. Jej jakość jest uzależniona od składu kształtowanego przez czynniki środowiskowe.

Dobrostan bydła opasowego

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Dobrostan to stan, w którym organizm jest wolny od dyskomfortu fizycznego oraz psychicznego, a dokładnie od głodu, pragnienia, urazów, chorób, strachu i stresu. To stan, w którym zwierzęta są zdolne do wykazywania normalnego behawioru. Obniżenie kryteriów dobrostanu ma decydujący wpływ nie tylko na sferę emocjonalną. Prowadzi też do zmniejszenia odporności i minimalizuje wydajność bydła.

Użyźniacz glebowy pomaga dobrze zagospodarować resztki pożniwne kukurydzy

Karolina Ratajczak, Hanna Sulewska, Grażyna Szymańska; Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Materia organiczna korzystnie wpływa na właściwości fizyczne gleb, głównie na ich strukturę agregatową, która ma istotne znaczenie w obiegu wody i powietrza w glebie. Na glebach ciężkich materia organiczna zmniejsza ich zwięzłość, zapobiegając wypłukiwaniu cząstek mineralnych w głąb profilu, stabilizuje strukturę gleby i zmniejsza podatność na degradację wskutek erozji wodnej i wietrznej. Z kolei na glebach piaszczystych po wprowadzeniu dużej ilość materii organicznej wzrasta pojemność wodna, dzięki czemu retencja wody w formie dostępnej dla roślin może wynosić nawet 5-krotność masy gleby.

Zachowania cieląt

Anna Wilkanowska

 

Behawior to pojęcie, które dotyczy nie tylko zwierząt domowych. Coraz częściej używają go specjaliści zajmujący się etiologią behawioralną zwierząt gospodarskich, socjobiologią. Oznacza ono reakcję zwierzęcia, którego celem jest zaspokojenie konkretnej potrzeby biologicznej, psychicznej lub społecznej. Dzięki właściwemu behawiorowi możliwe jest eksplorowanie środowiska, czyli m.in. zdobywanie pożywienia, opieka nad potomstwem, tworzenie grup społecznych. 

Legowiska a produkcyjność krów

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 

Osiąganie coraz lepszych wyników w chowie zwierząt jest ściśle związane z poprawą warunków utrzymania. Podwyższa się wówczas znacznie efektywność produkcji i minimalizują straty. Jest to możliwe wyłącznie wtedy, gdy zwierzęta mogą przebywać w pozbawionym zagrożeń, zdrowym środowisku.

Podostra kwasica żwacza jak wpływa na produktywność krów

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Ostatnie dekady w hodowli bydła mlecznego to przede wszystkim prace nakierowane na uzyskanie krów cechujących się bardzo wysoką produkcją mleka. Wiadomo jednak, że genetyka to nie wszystko. Osiągnięcie wysokiej produkcji mleka wymaga odpowiedniego żywienia, a przede wszystkim wysokiej podaży pasz wysokoenergetycznych i białkowych. Koncentrację energii w paszy najłatwiej zwiększyć podając krowom śrutę zbożową – dieta taka sprzyja jednak rozwojowi podostrej kwasicy żwacza (ang. SARA – sub acute rumen acidosis).

Żywienie jałówek cielnych

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Odchowywane jałówki z przeznaczeniem na remont stada są istotnym elementem dobrego funkcjonowania gospodarstwa, wyspecjalizowanego w produkcji mleka towarowego. Ich jakość jest także gwarantem postępu genetycznego w stadzie. Odchów tych zwierząt od urodzenia aż do momentu pierwszego ocielenia jest procesem wieloetapowym, wymagającym odpowiedniego postępowania, ponieważ błędy popełniane na każdym z tych etapów mają decydujący wpływ na wartość użytkową dorosłej krowy. Najistotniejszym czynnikiem jest właściwe żywienie, umożliwiające uzyskanie prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Żywienie i kondycja krów w okresie okołoporodowym

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Podstawowym celem współczesnej hodowli bydła mlecznego jest uzyskanie optymalnych w danych warunkach środowiskowych wyników produkcyjnych, przy zachowaniu dobrej zdrowotności i płodności krów. Uzyskanie wysokiej i stabilnej wydajności oraz odpowiedniej kondycji krów w stadach mlecznych wymaga stosowania systemów żywienia, które w pełni zaspokoją ich wysokie i zróżnicowane potrzeby pokarmowe w poszczególnych stadiach cyklu produkcyjnego, w tym w okresie okołoporodowym (przejściowym).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.