Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2019

Katarzyna Markowska

 

Pomysłodawcą systemu uboju pastwiskowego jest Ernst Hermann Maier, hodowca bydła mięsnego z Ostdorfu (Balingen). Swoją niełatwą drogę do zalegalizowania tego typu uboju opisał w książce „Zaklinacz bydła”. Walka z systemem rozporządzeń i ustaw UE zajęła mu 13 lat, a dopiero po kolejnych 10 mógł sprzedawać mięso, w taki sposób pozyskane, do całej UE.

Jubileusz 90-lecia urodzin i 60-lecia działalności naukowo-dydaktycznej nestora nauk zootechnicznych prof. zw. dr hab. Witolda Podkówki, dr h.c.

Dariusz S. Minakowski

 

Prof. dr hab. Witold Podkówka, dr h. c. zasłużony nauczyciel akademicki i uznany międzynarodowy autorytet naukowy w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa, wniósł wybitne zasługi na rzecz rozwoju polskiej zootechniki. Główne osiągnięcia naukowo-badawcze prof. Witolda Podkówki dotyczą nowoczesnych metod konserwowania surowców roślinnych oraz kompleksowej oceny jakości i wartości odżywczej pasz fermentowanych.

Seminarium firmy DeLaval dotyczące długowieczności krów

Katarzyna Markowska, Dariusz S. Minakowski

 

Dnia 6 listopada 2019 r. w Grudusku k. Mławy odbyło się seminarium nt. długowieczności krów, połączone z możliwością zwiedzenia nowoczesnej obory wolno stanowiskowej, wyposażonej w urządzenia firmy DeLaval. W spotkaniu wzięli udział producenci mleka, zainteresowani problematyką długowieczności krów, a także nowymi propozycjami w zakresie wyposażenia obór i systemów doju.

DeLaval ogłasza rozszerzenie oferty zrobotyzowanego systemu doju o nowy DeLaval VMS™ V310

DeLaval

 

DeLaval rozszerza linię produktów VMS™, o nowy system doju DeLaval VMS™ V310. VMS™ V310 jest wyposażony w nowy moduł DeLaval RePro™, który automatycznie wykrywa ruję i cielność podczas procesu doju. Dzięki tej nowej technologii VMS™ V310 rozszerza przewagę wydajności na następną generację krów i producentów mleka.

Zapobiegaj zaleganiu poporodowemu krów

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

W krótkim czasie po porodzie krowa staje się apatyczna, przestaje jeść, a następnie zalega bez możliwości samodzielnego podniesienia się i stania. Krowa leży najczęściej z głową skierowaną na bok i ku tyłowi. Jej powłoki ciała stają się zimne, może także pojawić się niewielkie drżenie mięśni.

Wiek pierwszego wycielenia

Ewa Januś; Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Skuteczność reprodukcji jest u bydła kluczowym czynnikiem wpływającym na efektywność produkcji mleka bądź mięsa wołowego, a podstawowymi celami w użytkowaniu rozpłodowym krów jest maksymalnie wczesne pierwsze wycielenie oraz uzyskiwanie w ciągu roku jednego cielęcia.

Wykorzystanie systemu DUO CS w produkcji jakościowych kiszonek z kukurydzy

Caussade

 

Wybór optymalnej odmiany na kiszonkę nie jest łatwym zadaniem. Od naszej decyzji zależy dobrostan zwierząt, zdrowotność bydła, a w efekcie końcowym wydajność produkcji mleka. Przy wyborze odmiany ma kiszonkę z reguły bierzemy pod uwagę dwa rodzaje parametrów. Zwykle decydujące są parametry ilościowe. Najważniejsze z nich to plon suchej i świeżej masy. Jednak nie mniej ważne są cechy jakościowe danej odmiany. W przypadku bydła opasowego są nieco mniej ważne, ale już w przypadku bydła mlecznego mają kluczowe znaczenie. Należą tutaj: ilość energii pochodzącej głównie z ziarna oraz strawność włókien.

Jakość i wartość pokarmowa kiszonek z kukurydzy

Martyna Wilk

 

Kukurydza jest jedną z najważniejszych roślin pastewnych w Polsce, wyróżnia się dwa kierunki użytkowania kukurydzy na cele paszowe: na kiszonkę z całych roślin i ziarno lub kolby.

Wpływ niedoboru makroelementów na kondycję krów

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Nowoczesna hodowla jest ukierunkowana na wysoką wydajność mleczną. Pomimo dostępu do pasz spełniających wysokie standardy oparte na dawkach pokarmowych, zaspokajających zróżnicowane potrzeby, istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń w gospodarce mineralnej. Skutkiem zaburzonej ilości składników mineralnych w diecie może być pogorszenie zdrowia zwierząt w postaci chorobowych stanów klinicznych i podklinicznych. Doświadczeni hodowcy mają świadomość potrzeby wczesnego wykrywania problemu i odpowiedniego leczenia. Natomiast prewencja stanowi najskuteczniejszą metodę ochrony stada.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.