Strefa Bydło

Hodowca Bydła 1/2020

Zwalczanie IBR / IPV w stadach bydła

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

IBR/IPV to skrót od angielskiej nazwy choroby, którą w Polsce określamy jako otręt bydła lub też zakaźne zapalenie nosa i tchawicy bydła. Choroba ma etiologię wirusową. Wirus, który jest za nią odpowiedzialny to Herpeswirus bydlęcy typu 1. Drobnoustroje te posiadają bardzo specyficzną cechę – potrafią przejść w formę uśpioną i trwać w niej przez wiele lat.

Jak poprawić mikroklimat w starej oborze?

Przemysław Marek

 

Prawidłowe kształtowanie warunków mikroklimatycznych w budynkach inwentarskich dla bydła jest konieczne dla zapewnienia zwierzętom optymalnych warunków dobrostanowych. Hodowca uzyskuje wówczas oczekiwane wyniki produkcyjne, a zwierzęta dobrze się czują w swoim otoczeniu.

Automatyczne żywienie bydła– czy to się opłaca?

Kamil Siatka

 

Obserwowany w ostatnich dekadach wzrost zainteresowania automatyzacją produkcji mleka wśród hodowców bydła ma swoje początki w latach 90. XX wieku. W okresie tym, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, wchodziły do użytku i zyskiwały na popularności systemy automatycznego doju. Obok różnego rodzaju robotów udojowych pod dachy obór trafiały również pierwsze urządzenia służące do zadawania paszy.

Sprzedaż bydła WBC

OSI Poland Foodworks

 

Sprzedaż poubojowa w Polsce z roku na rok zyskuje coraz więcej zwolenników. Osoby, które do tej pory były sceptycznie nastawione do tego rodzaju sprzedaży często zmieniają swoje zdanie po pierwszej transakcji. Co powoduje, że waga bita ciepła (WBC) tak szybko zyskuje uznanie wśród hodowców?

Proekologiczne systemy wychowu jałówek rasmlecznych

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB

 

Wychów zdrowych i prawidłowo rozwiniętych jałówek hodowlanych zarówno w gospodarstwach konwencjonalnych jak i ekologicznych, decyduje o efektywności hodowli i użytkowania bydła mlecznego. Prawidłowy wychów jałówek wpływa nie tylko na ich wzrost, zdrowotność i dobrostan, ale także na rozwój tych narządów, które w wieku produkcyjnym decydują o ich wartości użytkowej oraz o kosztach wychowu. Racjonalny wychów jałówek powinien więc umożliwić wprowadzenie ich do stada krów mlecznych przy jak najniższych kosztach oraz przy równoczesnym zapewnieniu właściwychwarunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać ich potencjał produkcyjny uwarunkowany genetycznie.

Mniej znane mikotoksykozy bydła

Zdzisław Gliński; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Mikotoksykozy zwierząt hodowlanych i ludzi od niedawna wysunęły się na czoło zatruć związanych z paszami i środkami spożywczymi, co wiąże się zarówno z istnieniem ponad 200 mikotoksyn, różnymi narządami ich docelowego działania i mechanizmami wywołującymi ostre i chroniczne zatrucia oraz często z ich wielokierunkowym działaniem na organizm. Toksyny grzybicze (mikotoksyny) są toksycznymi metabolitami niektórych gatunków grzybów pleśniowych, głównie z rodzaju Penicillium, Aspergillus i Fusarium.

Włókno fizycznie efektywne w dawkach dla krów

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w hodowli bydła mlecznego, zwłaszcza krów wysoko wydajnych, jest optymalne zestawienie dawki pokarmowej. Optymalna dawka pokarmowa, zwłaszcza dla wysoko wydajnych krów, niezależnie od systemu utrzymania i żywienia (tradycyjny, TMR, PMR), oprócz pełnego pokrycia zapotrzebowania zwierząt na energię, białko, sole mineralne i witaminy, powinna posiadać także odpowiednią strukturę fizyczną. Struktura ta jest uzależniona od składu komponentów (rodzaju skarmianych pasz) w dawce pokarmowej i od składu chemicznego całej diety.

Tendencje żywieniowe krów wysokomlecznych w okresie zasuszenia

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Żywienie w poszczególnych okresach produkcyjnych krów decyduje wydajności i kondycji krów. Na szczególną uwagę w nowoczesnej hodowli zwierząt zasługuje żywienie w okresie zasuszenia, szczególnie istotne w przypadku krów wysokomlecznych. Nieprawidłowe żywienie jest częstą przyczyną chorób metabolicznych lub komplikacji w rozrodzie. Natomiast okres zasuszenia stanowi najbardziej newralgiczny moment.

Kukurydza – czynniki decydujące o wielkości i jakości zebranego plonu

Sylwiana Nowicka, Hubert Waligóra; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Kukurydza bardzo dobrze dostosowała się do polskich warunków glebowo-klimatycznych i należy do najważniejszych roślin zbożowych. Z dużym powodzeniem uprawiana jest zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę. Dane GUS wykazują, że większym zainteresowaniem cieszy się kukurydza ziarnowa. Przyglądając się województwom, można zaobserwować rejonizację poszczególnych sposobów wykorzystania kukurydzy, odmiany kiszonkowe preferowane są na Podlasiu i Mazowszu, natomiast ziarnowe dominują na terenie Wielkopolski.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.