Strefa Bydło

Zakładanie użytków zielonych dobór nasion traw i zabiegi agrotechniczne

Iwona Radkowska ¹, Adam Radkowski ²
¹ Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła. Balice k/Krakowa
² Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

W ostatnich latach obserwowany jest systematyczny spadek użytkowania łąk i pastwisk. Spada liczba małych gospodarstw, wzrasta natomiast liczba gospodarstw dużych o znacznej intensyfikacji produkcji, w których nie prowadzi się wypasu zwierząt. Wynikiem tego jest ich zarastanie i stopniowa degradacja. Według danych w Polsce ponad połowa łąk trwałych i pastwisk to użytki zdegradowane wymagające renowacji. Konsekwencją tego jest spadek produkcyjności łąk i pastwisk, który może wynosić nawet 70% w stosunku do użytku niezdegradowanego oraz obniżenie się wartości pokarmowej zielonki, której skład jest niewystarczający pod względem potrzeb żywieniowych przeżuwaczy.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.