Strefa Bydło

Hodowca Bydła 4/2020

HB 4.2020 okl

W numerze:

 1. Racjonalne użytkowanie pastwisk Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 2. Regulacja zachwaszczenia trwałych użytków zielonych Stefan Grzegorczyk
 3. Użyteczność paszowa koniczyn Zbigniew Sztramkowski
 4. Uprawa kukurydzy w warunkach suszy Tomasz Piskier
 5. Walka z pasożytami bydła w okresie pastwiskowym Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 6. Folie kiszonkowe Barbara Wróbel
 7. TMR – technologia w żywieniu krów wysokomlecznych Przemysław Marek
 8. Dobrostan krów mlecznych w trosce o zwierzęta i ekonomię produkcji, cz. 1 Kamil Siatka
 9. Czynniki wpływające na ograniczenie stresu cieplnego u krów Oliwia Duszyńska-Stolarska
 10. Przyszłość produkcji mleka w obliczu ocieplającego się klimatu Tomasz Sakowski
 11. Działanie. Dobrostan zwierząt

 

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator i Album "Znane i mniej znane rasy bydła"- 90 zł  TUTAJ

Działanie. Dobrostan zwierząt

Już od 15 marca można składać wnioski o uzyskanie refundacji na podwyższenie dobrostanu utrzymywanych zwierząt. Działanie Dobrostan zwierząt jest jednym z działań PROW 2014-2020. Celem działania jest zachęcenie rolników do stosowania podwyższonych (ponad obowiązujące standardy – minimalne wymogi prawne) warunków dobrostanu zwierząt. Rolnikom udzielane jest wsparcie za realizację wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt, które wykraczają ponad odpowiednie obowiązkowe wymogi wynikające z powszechnie obowiązującego prawa.

Przyszłość produkcji mleka w obliczu ocieplającego się klimatu

Tomasz Sakowski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu

 

Obserwując stały wzrost średniej temperatury na Ziemi trudno oprzeć się wrażeniu, że gdzieś została przekroczona równowaga pomiędzy zasobami planety a gospodarką człowieka, który dla zaspokojenia swoich potrzeb konsumpcyjnych sięga po nie coraz głębiej. Pesymiści twierdzą, że niedługo stale rosnąca populacja ludzka sama się unicestwi w walce o wodę pitną i miejsca, gdzie jeszcze będzie można produkować żywność.

Czynniki wpływające na ograniczenie stresu cieplnego u krów

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wzmożona produkcja mleka jest nierozerwalnie związana z większym ciepłem wytwarzanym w organizmie krowy. 30% energii powstającej w wyniku przemiany materii ulega przekształceniu w ciepło, które zostaje oddane do środowiska w sposób bezpośredni lub pośredni. Fakt ten wpływa na warunki mikroklimatu panującego w oborach, które decydują o produkcyjności zwierząt. Zbyt wysoka temperatura w środowisku przebywania stada negatywnie wpływa na jego kondycję oraz wydajność produkcyjną.

Dobrostan krów mlecznych w trosce o zwierzęta i ekonomię produkcji, cz. 1

Kamil Siatka

 

Długoletnia praca hodowlana przyczyniła się do znaczącego wzrostu potencjału genetycznego bydła mlecznego. Pełne jego wykorzystanie możliwe jest wyłącznie przy zapewnieniu optymalnych warunków chowu. Warunki te określa się mianem dobrostanu. Przestrzeganie zasad dobrostanu gwarantuje wyższą wydajność, dłuższy okres użytkowania oraz poprawę wyników produkcyjnych i reprodukcyjnych, a co za tym idzie wyników ekonomicznych gospodarstwa.

TMR – technologia w żywieniu krów wysokomlecznych

Przemysław Marek

 

Żywienie krów jest najważniejszym z czynników decydujących o uzyskiwanych wynikach produkcyjnych. Wszelkie błędy popełniane w tym zakresie skutkują szybkim pogorszeniem mleczności oraz stanu zdrowia zwierząt. Dla krów wysokomlecznych, produkcja takich ilości mleka jest dużym obciążeniem, dlatego dostarczana pasza musi być wysokiej jakości i powinna zapewniać wszystkie wymagane składniki pokarmowe. Bydło jako przeżuwacze nie lubi gwałtownych zmian żywieniowych, więc pasza powinna mieć stały skład uwzględniając oczywiście wymagania zwierząt. Rozwiązaniem stosowanym w żywieniu krów wysokomlecznych jest system TMR, który zapewnia stały jej skład oraz optymalne wymieszanie.

Folie kiszonkowe

Barbara Wróbel; ITP Falenty

 

Popularną metodą konserwacji pasz objętościowych jest ich zakiszanie. Konserwacja masy roślinnej poprzez jej zakiszanie jest procesem przebiegającym w warunkach beztlenowych, sprzyjających rozwojowi bakterii kwasu mlekowego. Stąd podstawowym czynnikiem decydującym o przebiegu procesu fermentacji i o dalszym przechowywaniu kiszonki jest odpowiednie jej zabezpieczenie przed dostępem powietrza. Zadanie to spełnia folia kiszonkarska, której parametry zależą od stosowanej technologii zakiszania.

Walka z pasożytami bydła w okresie pastwiskowym

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Wczesna wiosna to czas, gdy większość stad bydła mięsnego rozpoczyna sezon pastwiskowy. Jedną z bolączek tego okresu są doskwierające bydłu pasożyty. Problemem są zarówno pasożyty przewodu pokarmowego, jak również ektopasożyty.

Uprawa kukurydzy w warunkach suszy

Tomasz Piskier; Politechnika Koszalińska

 

Kukurydza jest jedną z najstarszych i ciekawszych roślin uprawnych. Fakt ten pociąga za sobą zarówno negatywne, jak i pozytywne skutki. Zjawiskiem bardzo pozytywnym jest fakt, że kukurydza należy do roślin, w których prowadzenie prac hodowlanych jest stosunkowo proste. Umożliwia to znaczący postęp hodowlany, tworzenie nowych odmian i powszechne wprowadzanie do produkcji odmian hybrydowych. Tworzone są również odmiany GMO (nie można ich uprawiać w Polsce), co również świadczy o dużej podatności tej rośliny na prace hodowlane. Zjawiskiem negatywnym jest natomiast mentalność producentów – rolników.

Użyteczność paszowa koniczyn

Zbigniew Sztramkowski

 

Koniczyny należą do rodziny bobowatych (Fabaceae) i stanowią cenny składnik runi zarówno łąkowej jak i pastwiskowej. Rośliny te znane są z dużej zasobności w białko ogólne na poziomie od 15,1 do 20,0%, w puli którego ok. 90% stanowi białko właściwe wpływające na jego wysoką strawność. Zawierają one również szereg mikro-i makroelementów, takich jak magnes, potas, oraz wapń. Wysoki poziom organicznych kwasów tłuszczowych oraz duża ilość związków azotowych wraz z niską zawartością cukrów sprawia, że koniczyny należą do surowców trudno kiszących i dlatego też uprawa w czystym siewie należy do rzadkości. Wysiew mieszanek trawiasto-koniczynowych ma swoje uzasadnienie ekonomiczne z racji większej wartości pokarmowej w porównaniu do traw. Kiszonki takie cechują się wysoką energetycznością, poziomem białka i poprawnym stosunkiem składników mineralnych Ca: P i K (Ca+Mg).

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.