Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2020

Dobrostan krów mlecznych w trosce o zwierzęta i ekonomię produkcji, cz. 2

Kamil Siatka

 

Długoletnia praca hodowlana przyczyniła się do znaczącego wzrostu potencjału genetycznego bydła mlecznego. Pełne jego wykorzystanie możliwe jest wyłącznie przy zapewnieniu optymalnych warunków chowu. Warunki te określa się mianem dobrostanu. Przestrzeganie zasad dobrostanu gwarantuje wyższą wydajność, dłuższy okres użytkowania oraz poprawę wyników produkcyjnych i reprodukcyjnych, a co za tym idzie wyników ekonomicznych gospodarstwa.

Biogazownia szansą na zwiększenie efektywności produkcji rolnej – część I

Robert J. Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

 

Zmiany następujące w Polskim rolnictwie są dostrzegalne już od wielu lat. Dotyczą one m.in. efektywności prowadzenia gospodarstwa rolnego, odpowiedniego traktowania zwierząt, racjonalnej gospodarski nawozami, ale również zwraca się coraz częściej uwagę na poszanowanie energii, stosowanie technologii pozwalającej na obniżenie nakładów energetycznych a przez to emisję szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery będące wynikiem produkcji energii cieplnej i elektrycznej metodami tradycyjnymi: z surowców kopalnych.

Czy warto hodować bydło rasy hf odmiany czerwono-białej?

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Pogłowie bydła w Polsce zdominowane jest przez rasy napływowe. Ponad 98% zwierząt w hodowli bydła mlecznego stanowią przedstawiciele rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (hf). Mimo, że odmiana czerwono-biała hf stanowi tylko 3,5% polskiej populacji bydła mlecznego, to jednak ma szansę utrzymania się w polskich gospodarstwach i będzie miała swoich zwolenników, ze względu na silną konstytucję, dobre zdrowie oraz lepszy skład mleka i większą płodność krów w porówaniu do odmiany czarno-białej.

Walka z muchami w oborze

Michał Boćkowski

 

Prace inwentarskie związane z chowem i hodowlą zwierząt w warunkach fermy bydła przebiegają z różną częstotliwością w każdej z czterech pór roku. Podział ten zróżnicowany jest nie tylko pod względem typu wykonywanych prac polowych związanych z poziomem temperatury otoczenia, ale także z problemami bezpośrednio wynikającymi z utrzymywania zwierząt w budynkach inwentarskich.

Stres cieplny u krów skutki i zapobieganie

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Stres cieplny u krów występuje w sytuacji, gdy ilość ciepła wytwarzanego przez organizm w wyniku zachodzących procesów przemiany materii jest większa w porównaniu z ilością ciepła wydalanego do otoczenia. Obecnie są już opracowane i dostępne obiektywne kryteria, pozwalające na określenie występowania stresu cieplnego i związanego z nim ryzyka u krów, jego natężenia, czasu trwania oraz spodziewanych negatywnych skutków.

Znaczenie pasz objętościowych w racjonalnej produkcji mleka

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Istotnym elementem gospodarki paszowej jest jakość produkowanych pasz objętościowych, która w sposób decydujący wpływa na przebieg procesów trawiennych w przewodzie pokarmowym krów, umożliwia pełne pokrycie ich potrzeb pokarmowych i tym samym w istotny sposób wpływa na ilość i jakość produkowanego mleka.

Wpływ chowu pastwiskowego na pozyskanie mleka o korzystnych walorach prozdrowotnych

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Konsument poszukuje dzisiaj takich produktów spożywczych, które poza składnikami odżywczymi posiadają również substancje wspomagające zdrowie. Zaspokajanie potrzeb organizmu przez żywność nie stanowi już jej jedynej funkcji. Obecność składników bioaktywnych w produktach znacznie poprawia ich atrakcyjność w oczach konsumentów. Mleko ze względu na zawartość białka oraz tłuszczu stanowi podstawę zdrowej diety. Natomiast ilość poszczególnych składników bioaktywnych jest zależna od czynników środowiskowych. Jednym z nich jest chów pastwiskowy.

Problemy z zagrzewaniem się kiszonki

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych

 

Branża drobiarska należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi sektora przemysłu mięsnego w Polsce. Intensywny wzrost produkcji drobiu, wynika między innymi z postępu technologicznego, który nastąpił dzięki transformacji drobnotowarowych gospodarstw drobiowych do wyspecjalizowanych ferm przemysłowych, wysokiej jakości mięsa drobiowego i stosunkowo niskiej ceny w stosunku do pozostałych gatunków mięsa (Kozioł i Krzywoń 2014).

Wartościowa kiszonka z traw przewiędniętych terminy zbioru, wartość pokarmowa, technologia produkcji

Adam Radkowski ¹, Iwona Radkowska ²

¹ Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
² Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła, Balice

 

Problematyka konserwacji i jakości pasz pochodzących z użytków zielonych w naszym kraju jest bardzo ważnym zagadnieniem. Poprzez konserwację runi łąkowej rolnicy uzyskują cenną paszę, która jest niezastąpiona w trakcie zimowego okresu żywienia zwierząt, a w przypadku alkierzowego utrzymania zwierząt przez cały rok. Za ważnością tego problemu przemawia również wysoka wartość odżywcza pasz z użytków zielonych.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.