Strefa Bydło

Hodowca Bydła 10/2020

HB 10.2020 okl

W numerze:

 1. Problemy wynikające z suchej kiszonki Barbara Wróbel
 2. Zmiany związków azotowych podczas zakiszania Zbigniew Sztramkowski
 3. Mikotoksyny w kiszonkach Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk
 4. Jeden kredyt, wiele możliwości Maciej Piskorski
 5. Odpajanie cieląt teoretycznie prosta sprawa Monika Kopaczel-Radziulewicz
 6. Leiber NuTaste® Naturalne. Czyste. Smaczne. Leiber ekstrakty z drożdży z naturalnymi, wielofunkcyjnymi składnikami Leiber Sp. z o.o.
 7. Dobrostan przy stole paszowym Michał Boćkowski
 8. Bayer prezentuje ofertę odmianową kukurydzy DEKALB na sezon 2021
 9. Może jednak inaczej odchować cielęta? Jerzy Żółkowski
 10. Zachowanie bydła, które świadczy o braku komfortu, cz. 1 Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk
 11. Zapalenie macicy aktualny problem w chowie i hodowli wysokoprodukcyjnych ras bydła mlecznego Piotr Topolski, Kacper Żukowski
 12. Koronawirozy bydła Zdzisław Gliński
 13. Problemy okresu okołoporodowego w stadach bydła mięsnego Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz Katalog Firm Paszowych. Raz w roku prezent Kalendarz trójdzielny - 90 zł  TUTAJ

Problemy okresu okołoporodowego w stadach bydła mięsnego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Za okres okołoporodowy uznaje się zazwyczaj czas przypadający na dwa tygodnie przed oraz po porodzie. Trzeba przyznać, że ten miesiąc to okres, w którym pod względem zdrowotnym dzieje się naprawdę dużo, chociaż wydaje się jednak, że odrobinę mniej aniżeli w przypadku bydła ras mlecznych. Specyfika chowu bydła mięsnego i zdecydowanie mniejsze ilości produkowanego mleka sprawia, że choroby metaboliczne okresu okołoporodowego występują u bydła mięsnego zdecydowanie rzadziej. Częściej natomiast spotykamy się u bydła mięsnego z problemem skomplikowanych porodów, które to mogą dotyczyć nawet 7 % wszystkich porodów. Trudności porodowe wynikają przede wszystkim z większej masy ciała cieląt ras mięsnych. Na występowanie tzw. trudnych porodów wpływ może mieć także: rasa krowy, jej wiek oraz rasa buhaja rozpłodnika. Wśród innych schorzeń okresu okołoporodowego spotykanych u bydła mięsnego można wymienić także: zatrucie ciążowe, zatrzymanie błon płodowych i łożyska, wypadnięcie macicy, czy też poporodowe zapalenie macicy (metritis).

Koronawirozy bydła

Zdzisław Gliński; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Wiele nowych chorób wirusowych człowieka i zwierząt, które pociągają za sobą groźne skutki zdrowotne i ogromne straty ekonomiczne pojawiło się w efekcie globalizacji, zmniejszenia się bioróżnorodności i zmian klimatycznych. Powstały nowe rezerwuary, w których wirusy mogą się szybko namnażać i mutować, przekraczać bariery międzygatunkowe i adaptować się do nowych gospodarzy – ludzi i różnych gatunków zwierząt. Wśród nich ważną rolę odgrywają koronawirusy i wywołane przez nie choroby (koronawirozy), u człowieka: zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS), bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS) i szalejąca pandemia COVID-19 wywołana przez koronawirusa SARS-CoV2.

Zapalenie macicy aktualny problem w chowie i hodowli wysokoprodukcyjnych ras bydła mlecznego

Piotr Topolski, Kacper Żukowski; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB

 

Geneza zjawiska i diagnostyka metritis

Praca hodowlana nad populacją bydła ras mlecznych, realizowana przez ostatnie dziesięciolecia w oparciu o coraz bardziej wyrafinowane metody doskonalenia (w tym selekcji), spowodowała bardzo duży – wręcz spektakularny – wzrost wydajności mleka. Niestety, tej pożądanej tendencji towarzyszyło jednocześnie wyraźne – zwłaszcza w ostatnim ćwierćwieczu – obniżenie wskaźników reprodukcyjnych, pośrednio istotnie wpływających na opłacalność chowu i hodowli. Obecnie u wysokowydajnych krów mlecznych występuje znacznie więcej problemów w okresie post-porodowym niż u krów o niskiej wydajności mlecznej. W tym zakresie najczęściej występującym schorzeniem popołogowym dotyczącym wysokoprodukcyjnego bydła mlecznego, stwierdzanym zarówno w czołowych światowych, jak i w krajowej populacji jest zapalenie macicy (metritis).

Zachowanie bydła, które świadczy o braku komfortu, cz. 1

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Uważna obserwacja zachowania bydła może być wskazówką w ocenie stanu zdrowia oraz dobrostanu zwierząt. Zachowanie zwierzęcia może wskazywać na określone problemy zdrowotne jeszcze przed wystąpieniem objawów klinicznych. Aby dobrze zinterpretować określone zachowanie, niezbędna jest podstawowa wiedza dotycząca behawioru bydła. Repertuar zachowań tego gatunku jest niezmiernie bogaty. Od podstawowych zachowanń, takich jak pobieranie paszy, picie, zachowania wydalnicze oraz lokomocja, poprzez zachowania pielęgnacyjne, społeczne i rozrodcze aż do zachowań, jak mogłoby się wydawać – bezcelowych z produkcyjnego punktu widzenia, takich jak eksploracja otoczenia, wypoczynek czy zabawa. Każde z nich to komunikat dla hodowcy i lekarza weterynarii o stanie zdrowia i samopoczuciu zwierzęcia.

Może jednak inaczej odchować cielęta?

Jerzy Żółkowski

 

W jednej z gazet branżowych opublikowano dwa artykuły dotyczące odchowu cieląt – jeden autorstwa prof. H. Kluczyńskiej i prof. Barbary Niwińskiej oraz prof. K. Bilika. Ponieważ w pewnych sprawach reprezentuję nieco inny pogląd na temat odchowu cieląt, podobny do opinii prof. H. Jasiorowskiego i prof. W. Empla, postaram się to uzasadnić. Będę opierał się na bezspornych faktach przytoczonych w wymienionych artykułach.

Bayer prezentuje ofertę odmianową kukurydzy na sezon 2021

Wzrasta znaczenie kukurydzy wśród upraw w Polsce. Wg najnowszych danych agencji badawczej Kleffmann Group, to obecnie druga co do wielkości uprawa w naszym kraju – po zbożach¹. Od  5 lat co roku utrzymuje się wzrostowa dynamika uprawy kukurydzy – dziś ta powierzchnia w Polsce wynosi 1 308 tys. ha¹.

Dobrostan przy stole paszowym

Michał Boćkowski

 

Dobrostan żywieniowy w budynku inwentarskim dla bydła stanowi wypadkową konstrukcyjnych cech strefy żywieniowej w powiązaniu z systemem utrzymania zwierząt, a także higieny obsługi paszy i jej dostępności wynikającej z przyjętych rozwiązań mechanizujących i automatyzujących zadawanie pasz.

Leiber NuTaste® Naturalne. Czyste. Smaczne. Leiber ekstrakty z drożdży z naturalnymi, wielofunkcyjnymi składnikami

Leiber Sp. z o.o.

 

Przez długi czas drożdże piwowarskie inaktywowane i autolizowane, były używane jako naturalne i zrównoważone składniki w celu zwiększenia akceptacji przez zwierzęta różnych pasz. Ekstrakty z drożdży piwowarskich oferują również wyjątkowe efekty smakowe i funkcje dzięki wielofunkcyjnym składnikom, takim jak peptydy, aminokwasy i nukleotydy. Leiber NuTaste® został opracowany specjalnie do stosowania w żywieniu zwierząt. 

Odpajanie cieląt teoretycznie prosta sprawa

Monika Kopaczel-Radziulewicz

 

Stadnina Koni Liski Sp. z o.o. leży w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie bartoszyckim. Dysponuje gruntami o powierzchni ponad 2000 ha, prowadząc na nich produkcję roślinną i zwierzęcą. Zasadniczym kierunkiem działalności jest hodowla koni, poza tym w gospodarstwie chowane jest bydło mleczne i mięsne. Prezes zarządu spółki Bożena Nyszk, podczas wizyty w gospodarstwie poinformowała, że hodowlanym celem Stadniny Koni Liski Sp. z o.o. jest wyhodowanie konia rasy wielkopolskiej o pochodzeniu trakeńskim, we współczesnym typie sportowym, wyróżniającym się cechami przydatnymi do dyscypliny ujeżdżenia, skoków przez przeszkody i WKKW. Stado koni liczy 130 sztuk, w tym stado mateczne to 38 klaczy.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.