Strefa Bydło

Hodowca Bydła 9/2020

HB 9.2020 okl

W numerze:

  1. Wartość energetyczna kiszonek Józef Krzyżewski
  2. Sposób na przykrycie zbiornika z gnojowicą Huesker
  3. Bakterie środowiskowe i patogenne wywołujące mastitis Kacper Żukowski, Piotr Topolski
  4. Krowy i tak wiedzą swoje Marek Gaworski
  5. Światło w oborze Kamil Siatka
  6. Biogazownia szansą na zwiększenie efektywności produkcji rolnej – część II Robert J. Szulc
  7. Różnice w właściwościach funkcjonalnych wybranych ras krów Oliwia Duszyńska-Stolarska
  8. Zabiegi i procedury pielęgnacyjno-zootechniczne najczęściej wykonywane w stadach bydła mięsnego Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz Katalog Firm Paszowych. Raz w roku prezent Kalendarz trójdzielny - 90 zł  TUTAJ

Zabiegi i procedury pielęgnacyjno-zootechniczne najczęściej wykonywane w stadach bydła mięsnego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Pojęcie pielęgnacji w odniesieniu do bydła mięsnego może wydawać się nieco abstrakcyjne i kojarzyć jedynie z troską o wygląd zwierząt podczas wystaw i konkursów. A przecież pielęgnacja zwierząt to nie jedynie dbałość o ich wygląd, a przede wszystkim zabiegi wynikające z troski o ich zdrowie, higienę, a przede wszystkim wyniki produkcyjne. Do podstawowych zabiegów wykonywanych w stadach bydła mięsnego należą: dekornizacja (usuwanie rogów), korekcja racic, zabiegi odrobaczania oraz zabiegi pielęgnacyjne na skórze.

Różnice w właściwościach funkcjonalnych wybranych ras krów

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Selekcja genetyczna zmierza do stworzenia populacji osobników wysoce wydajnych. W przypadku ras popularnych w Polsce proces ten następuje nieustannie. Natomiast w odniesieniu do ras rodzimych uzyskanie wysokich wydajności, możliwie najniższym kosztem, stanowi dla hodowców ogromne wyzwanie. Różnica we właściwościach funkcjonalnych poszczególnych ras jest widoczna w wielu aspektach, przede wszystkim w składzie mleka.

Biogazownia szansą na zwiększenie efektywności produkcji rolnej – część II

Robert J. Szulc; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Zespół Szkół Przyrodniczych w Poznaniu, Zespół Szkół Nr 1 w Swarzędzu

 

Liczbę biogazowni w krajach UE liczy się tysiącach sztuk. W Polsce jest ich stosunkowo niedużo, ale w minionym roku można było zauważyć znaczne zainteresowanie tym tematem wśród polskich inwestorów. Ostatnio oddane do użytku biogazownie w Polsce są przysłowiowym światełkiem w tunelu dla rozwoju polskiej ekoenergetyki biogazowej. W poniższym artykule będą przybliżone zagadnienia związane z produkcją biogazu w wyróżniającym się gospodarstwie rolno-sadowniczym w Przybrodzie koło Poznania. Jest to przykład doskonale zaprojektowanej biogazowni rolniczej, zaspokającej potrzeby energetyczne, nie tylko własne, ale też okolicznej społeczności.

Światło w oborze

Kamil Siatka

 

Światło pełni istotna rolę w życiu wielu organizmów na Ziemi. Zmiany długości dnia świetlnego oraz intensywności promieniowania słonecznego docierającego na jej powierzchnię, kształtują wiele aspektów życia zwierząt. Pozwalają im między innymi na przystosowanie się do zmieniających się warunków otoczenia, które zamieszkują. Dobowe i roczne zmiany w dostępie do światła oddziałują na gospodarkę hormonalną, metabolizm, układ immunologiczny oraz regulują procesy rozrodcze wielu gatunków zwierząt, w tym również krów mlecznych. Znaczenie długości fotoperiodu i jakości oświetlenia w oborach zostały poddane wielu badaniom, które wykazały, że manipulowanie światłem w obiektach inwentarskich może być jednym ze skutecznych narzędzi służących do poprawy efektywności produkcji mleka. Z tego też powodu warto zapoznać się z mechanizmami, które wprowadzone do codziennej praktyki hodowlanej mogą przynieść wymierne korzyści.

Krowy i tak wiedzą swoje

Marek Gaworski; Katedra Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

 

Krowy potrafią zaskakiwać swoim zachowaniem. Przekonałem się o tym w czasie badań, które miałem okazję zaplanować i przeprowadzić w jednym z gospodarstw doświadczalnych. Obserwacja zachowania krów może być fascynująca. Jeszcze bardziej fascynujące jest jednak wyciąganie wniosków z obserwacji zwierząt, tym bardziej, jeśli te wnioski można przełożyć na praktyczne rozwiązania w oborze.

Bakterie środowiskowe i patogenne wywołujące mastitis

Kacper Żukowski, Piotr Topolski; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki PIB, Balice

 

Zapalenie gruczołu sutkowego krów, mastitis, jest najczęściej wywoływane przez zakażenie dowymieniowe bakteriami chorobotwórczymi. Schorzenie to prowadzi do znacznych strat ekonomicznych w produkcji mleczarskiej, wynikających z obniżenia wydajności mlecznej, pogorszenia jakości mleka, często prowadzącego do konieczności jego utylizacji, zwiększenia wskaźnika brakowania krów ze stada, a nawet pogorszenia płodności u zakażonych krów oraz wzrost kosztów weterynaryjnych, w tym prewencji i farmakologii. W wielu badaniach stwierdzono związek mastitis z brakiem owulacji, zmniejszona zdolnością do zapłodnienia i pogorszeniem rozwoju zarodków, wydłużaniem okresu między ciążowego, zmniejszeniem efektywności implantacji zarodka do błony śluzowej macicy i utrzymania ciąży oraz za zwiększeniem częstości aborcji.

Sposób na przykrycie zbiornika z gnojowicą

Huesker

 

9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa mająca na celu zredukowanie krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych i dostosowanie polskiego ustawodawstwa do przepisów UE. Dyrektywa UE ustanawia zobowiązania wszystkich krajów do redukcji zanieczyszczeń powietrza, w tym m.in. poprzez opracowanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

Wartość energetyczna kiszonek

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Jednym z najważniejszych zagadnień w żywieniu bydła, zwłaszcza krów charakteryzujących się wysoką wydajnością mleka, jest pełne pokrycie potrzeb pokarmowych zgodnie z zapotrzebowaniem zwierząt na wszystkie składniki pokarmowe, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na energię.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.