Strefa Bydło

Hodowca Bydła 8/2020

Zmiany związków azotowych podczas zakiszania

Zbigniew Sztramkowski

 

Etap zakiszania jest finalizacją trudu mającego na celu uzyskanie produktu pod postacią kiszonki lub kiszonki z traw, o dobrej wartości pokarmowej i odpowiedniej strawności. W analizie składu chemicznego kiszonek największą uwagę przykłada się do zawartości białka ogólnego. Jednakże najważniejsza powinna być jakość uzyskanego białka, które jest mieszaniną związków azotowych o charakterze heterogennym składającą się z białka właściwego i związków azotowych niebiałkowych (NPN – non protein nitrogen). By zrozumieć lepiej pojęcie jakości należy prześledzić proces powstawania tych dwóch różnych form białka i jego wpływu na organizm zwierzęcia.

Ocena wartości hodowlanej Jak ją wykorzystać w praktyce?

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Praca hodowlana stanowi świadome działanie wielu hodowców pozwalając doskonalić cechy użytkowe zwierząt. Postęp hodowlany będący jej pochodną daje możliwość uzyskania potomstwa o wyższych wartościach cech niż pokolenie rodzicielskie. W celu osiągnięcia wyższej wydajności mlecznej i mięsnej bydła, należy nieustannie prowadzić działania mające na celu postęp hodowlany.

Czysta podłoga w oborze – wygoda czy konieczność?

Kamil Siatka; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wolnostanowiskowy system utrzymania krów mlecznych jest szeroko rozpowszechniony w wielu krajach świata. Jednym z kluczowych elementów tego sposobu chowu zwierząt jest utrzymanie suchych i czystych korytarzy spacerowych, które uniemożliwiają przenoszenie odchodów na legowiska, chroniąc tym samym krowy przed chorobami kończyn i wymion. Czystość podłogi wpływa również na behawior oraz szereg zmian w fizjologii krów ważnych dla nich samych, jak i dla hodowców. W związku z powyższym rodzi się pytanie: czy czysta podłoga jest tylko kwestią dobrostanu krów przebywających w budynkach oraz wygody ich obsługi, czy może elementem koniecznym dla zapewnienia efektywnej produkcji mleka?

Produkcja mleka w Polsce i wydajność mleczna krów

Anna Borecka; Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Chów bydła mlecznego jest jedną z podstawowych gałęzi produkcji zwierzęcej w naszym kraju. Udział mleka krowiego w skupie produktów zwierzęcych wynosi blisko 78%. Specjalizacja gospodarstw i koncentracja produkcji, większa liczebność stad oraz wzrost mleczności sprawiają, że produkcja mleka stanowi stabilne i trwałe źródło dochodów rolników.

Stany zapalne macicy (metritis) najczęstsza przypadłość krów w okresie poporodowym

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Każdy poród to moment krytyczny i obarczony dużym ryzykiem zarówno dla krowy, jak i cielęcia. W trakcie aktu porodowego łatwo dochodzi do różnorakich uszkodzeń mechanicznych kanału rodnego. Sam poród, a także okres okołoporodowy sprzyja ponadto zakażeniom dróg rodnych, a zwłaszcza macicy. 

Długowieczność krów zależy nie tylko od żywienia

Magdalena Jakiel; Zakład Hodowli Bydła, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Długowieczność jest jedną z ważniejszych cech funkcjonalnych o poważnym znaczeniu ekonomicznym. Znacząco wpływa na życiową produkcyjność krów, a tym samym na opłacalność produkcji mleka. Duże znaczenie tej cechy znalazło odzwierciedlenie w stosowanych w wielu krajach europejskich, także w Polsce, indeksach selekcyjnych i programach hodowlanych. Jednak niskie wartości odziedziczalności długowieczności, mieszczące się w zakresie od 0,03 do 0,26, wskazują że doskonalenie genetyczne tej cechy na drodze selekcji może być powolne.

Mikotoksyny w paszach stosowanych w żywieniu zwierząt

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Zakład Użytków Zielonych

 

Mikotoksyny towarzyszą człowiekowi od tysięcy lat i mimo upływu czasu wciąż stanowią realne zagrożenie zdrowia zwierząt i ludzi. 

Bilans energetyczny u krów

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Należy wyraźnie podkreślić, że wysoka wydajność przy nieodpowiednim żywieniu i zarządzaniu stadem, prowadzi nie tylko do występowania szeregu chorób metabolicznych, ale wpływa również na zmniejszenie wydajności mleka i pogorszenie jego jakości. Przypadki brakowania młodych krów nie należą do rzadkości. Z tego tytułu hodowcy ponoszą największe straty finansowe, ponieważ młode krowy są likwidowane w momencie, w którym nie zwróciły się jeszcze koszty ich odchowu.

Program „Cultivate” – najlepsze, zrównoważone praktyki rolnicze

OSI

 

Przez długi czas w Polsce nie istniał żaden krajowy system zapewnienia jakości ani program na poziomie gospodarstwa rolnego, promujący zrównoważone praktyki rolnicze. Dało to OSI możliwość stworzenia nowego programu, który funkcjonowałby w całym łańcuchu dostaw, w celu promowania bardziej zrównoważonych praktyk w polskich gospodarstwach. W lipcu ubiegłego roku OSI POLAND FOODWORKS wprowadziło „Cultivate” – program oparty na najlepszych praktykach i kryteriach zrównoważonego rozwoju.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.