Strefa Bydło

Racjonalne gospodarowanie wodą glebową

Monika Kopaczel-Radziulewicz

 

Pod koniec roku firma Sowul & Sowul zorganizowała dla swoich klientów i innych zainteresowanych bardzo ciekawe szkolenie online. Przez ostatnich kilka miesięcy zdążyliśmy przyzwyczaić się do takich form zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy. Tematem webinarium była „Prawidłowa gospodarka wodna w glebie”, temat rzeka, skierowany do każdego rolnika bez względu na to, czy uprawia zboża, rzepak, kukurydzę, czy mieszanki traw. Problem gospodarki wodnej starał się słuchaczom przybliżyć i rozłożyć na elementy pierwsze dr hab. inż. Tomasz Piechota z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 70 procent światowych zasobów wody wykorzystuje rolnictwo. Gospodarka wodna to dział gospodarki i dyscyplina naukowa zajmujące się wykorzystaniem zasobów śródlądowych wód powierzchniowych i podziemnych. Wikipedia podaje, że rolnictwo jest największym konsumentem wody i wykorzystuje około 70 proc. jej światowych zasobów. Przemysł zużywa kolejne 20 proc., a gospodarstwa domowe pozostałe 10 proc. Obecnie liczba ludności na świecie przekracza 7 miliardów, ale przewiduje się, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 9 miliardów. Analizując powyższe liczby nasuwa się pytanie, czy zasoby wody na świecie są w stanie zapewnić wyżywienie dla rosnącej liczby populacji? W 2007 roku analizę gospodarki wodami w rolnictwie przeprowadził Międzynarodowy Instytut Gospodarki Wodami (International Water Management Institute) z siedzibą na Sri Lance. W badaniu oszacowano obecną dostępność wody dla rolnictwa w skali globalnej i wyznaczono obszary dotknięte niedostatkiem wody. Wyniki badań wykazały, że jedna piąta ludności świata, czyli ponad 1,2 miliarda, żyje na terenach fizycznego niedoboru wody, gdzie ilość wody jest niewystarczająca, by spełnić potrzeby mieszkańców. Kolejne 1,6 miliarda ludzi żyje na obszarach ekonomicznego niedoboru wody, gdzie brak inwestycji w infrastrukturę wodną lub brak odpowiednich umiejętności uniemożliwiają władzom zaspokojenie popytu na wodę. Oznacza to jedno, że jeżeli nie zadbamy o zasoby wody i nie spowolnimy tempa degradacji środowiska to z kryzysem niedoboru wody zetkniemy się w wielu częściach świata.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.