Strefa Bydło

Stół paszowy najlepszy dla krów

Michał Boćkowski

 

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku żywienia człowieka, tak też i u krów, elementem wyposażania, które przewidziano do pobierania pokarmu jest stół. W przypadku żywienia bydła fachowym pojęciem jest określenie – stół paszowy. Stół paszowy jako element ciągu paszowego zalicza się do najważniejszych miejsc w oborze. To tutaj skupiają swoją uwagę nie tylko zwierzęta, ale i obsługujący je ludzie. Dlatego obszar zadawania/pobierania paszy powinien gwarantować osiąganie wysokiego poziomu jakości zarówno pobierania pasz przez bydło, jak i zadawania pasz przez obsługujący stado personel. Obora jest rodzajem budynku, w którym krowy aktywnie wypełniają większość swoich czynności życiowych, obejmujących oddawanie mleka, odpoczynek, pobieranie paszy i wody. Każdej z czynności powinien towarzyszyć wysoki poziom komfortu zwierząt. W szczególności dotyczy to strefy żywieniowej. Warunki, w jakich zwierzęta pobierają paszę nie pozostają bez wpływu na ich wskaźniki produkcyjne, kondycję jak i ogólną ocenę procesu żywienia, rozpatrywanego chociażby w kategoriach mechanizacji i automatyzacji.  Na przebieg procesu pobierania przez zwierzęta paszy, tak objętościowej jak i treściwej wpływa funkcjonalność strefy zadawania i pobierania paszy. Istotnym kryterium oceny projektu strefy żywienia bydła w oborze jest jej położenie: w centralnej części obory lub w bocznych częściach budynku inwentarskiego. Wspomniane położenie niejednokrotnie konfrontuje się z dostępem promieni słonecznych do wnętrza obory poprzez świetliki, co w przypadku nadmiernego nasłonecznienia paszy może stwarzać ryzyko obniżenia jej jakości.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.