Strefa Bydło

Warunki utrzymania cieląt

Dorota Godyń; Zakład Hodowli BydłaInstytut Zootechniki PIB w Krakowie

 

Odpowiednie warunki utrzymania cieląt są kluczowym czynnikiem wpływającym na zdrowotność i szeroko rozumiany dobrostan zwierząt. Zapobieganie nadmiernej reakcji stresowej oraz chorobom w pierwszym okresie życia ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia upadków i uzyskiwania lepszych przyrostów. Ponadto gorsza odporność, a tym samym dłuższe okresy, w jakich młode zwierzęta dotknięte są chorobą, mogą mieć, jak pokazują badania, znaczący negatywny wpływ na produkcję w późniejszym okresie ich życia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.