Strefa Bydło

Hodowca Bydła 8/2021

HB 82021

W numerze:

*Aktualności branżowe: Rynek mleka – ceny PL; Rynek mleka – ceny UE; Rynek mleka – handel 2019/2020; Rynek mleka – handel I-V 2021; Agroshow, Bednary 2021; UWM Olsztyn – oferta studiów; Rynek mięsa – ceny PL; Rynek mięsa – ceny UE; Rynek mięsa – handel 2019/2020; Rynek mięsa – handel I-V 2021; Rynek materiałów paszowych.

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

 

  1. Żywienie bydła w warunkach niedoboru pasz objętościowych Barbara Wróbel
  2. Dój grupowy DeLaval VMS™ nowe podejście dla dużych gospodarstw mlecznych DeLaval
  3. Możliwości nawadniania roślin polowych w Polsce Cezary Podsiadło
  4. Europejski „Zielony Ład” wymusi zmiany w podejściu do produkcji roślinnej i zwierzęcej Tomasz Sakowski, Emilia Bagnicka
  5. Między nami krowami i stanowiskami Marek Gaworski
  6. Ekonomiczne gospodarowanie energią – odzysk ciepła z chłodzonego mleka Przemysław Marek
  7. Prawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk
  8. Krowy potrzebują różnych komponentów białkowych Ryszard Kujawiak
  9. Mleko specjalnego przeznaczenia, cz. 2 Józef Krzyżewski

Materiał hodowlany*
Skup i ubój bydła*
Byki, jałówki, krowy - ceny skupu netto*

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz Katalog Firm Paszowych. Raz w roku prezent Kalendarz trójdzielny - 90 zł  TUTAJ

Mleko specjalnego przeznaczenia, cz. 2

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Hipokrates, grecki lekarz nazwany ojcem medycyny, żyjący na przełomie IV. i V. wieku p.n.e. wypowiedział znamienne słowa: „Niechaj pożywienie będzie Twoim lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”. Słowa te, zawierające głęboką myśl, nie straciły na znaczeniu do dnia dzisiejszego. Jednakże ta szlachetna idea tylko w niewielkim stopniu została wprowadzona w życie, o czym świadczą aktualne wyniki badań naukowych, z których wynika, że aż ok. 70% schorzeń u ludzi posiada charakter schorzeń tzw. dietozależnych, mających związek ze spożywaniem nieodpowiedniej diety.

Krowy potrzebują różnych komponentów białkowych

Ryszard Kujawiak; Sano-Nowoczesne Żywienie Zwierząt40

 

Białko to bardzo ważny składnik pokarmowy w paszach dla zwierząt. Bez białka nie ma życia, wzrostu, rozwoju, wydajności, zdrowotności i płodności. Dlatego tak ważna jest ilość i jakość stosowanego w żywieniu krów białka.

Prawidłowe przechowywanie nawozów naturalnych

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Chów zwierząt związany jest z produkcją nawozów naturalnych, jakimi są odchody zwierzęce. W zależności od systemu utrzymania zwierząt uzyskuje się różną ich formę – przy utrzymaniu na ściółce powstaje obornik i gnojówka, natomiast przy bezściółkowym gnojowica.

Ekonomiczne gospodarowanie energią – odzysk ciepła z chłodzonego mleka

Przemysław MarekI; TP Falenty

 

Efektywny chów zwierząt gospodarskich opiera się na stosowaniu wysoko wydajnych technologii z jednoczesnym zapewnieniem dobrostanu. Ważnym tego aspektem jest racjonalne gospodarowanie energią cieplną i elektryczną: stosowanie rozwiązań o niskiej energochłonności, ograniczanie strat, a także wtórny odzysk energii. W przypadku intensywnego chowu bydła jednym z popularnych i skutecznych rozwiązań jest wykorzystanie wymienników ciepła do odzysku energii termicznej z chłodzonego mleka.

Między nami krowami i stanowiskami

Marek Gaworski; Katedra Inżynierii Produkcji, SGGW Warszawa

 

Krowy potrzebują sprzyjających warunków do odpoczynku. Jeśli mają leżeć 10-12 godzin dziennie, to trzeba im zapewnić miejsca suche, bezpieczne i komfortowe. Wymagania te osiąga się w efekcie odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji stanowiska legowiskowego, w której ważną rolę pełnią przegrody stanowiskowe.

Europejski „Zielony Ład” wymusi zmiany w podejściu do produkcji roślinnej i zwierzęcej

Tomasz Sakowski; Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Emilia Bagnicka; Komisja Genetyki i Hodowli Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury

 

Od momentu ogłoszenia założeń polityki Zielonego Ładu trwa dyskusja, czy ekstensyfikacja produkcji rolnej wpłynie korzystnie na jakość produkowanej żywności i wielkość jej podaży na rynek?

Możliwości nawadniania roślin polowych w Polsce

Cezary Podsiadło

 

O tym czy na danym obszarze możemy zastosować zabieg nawadniania decydują przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze, w tym klimatyczne i glebowe. Polska znajduje się na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego – przejściowego.

Żywienie bydła w warunkach niedoboru pasz objętościowych

Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy-PIB w Falentach, Zakład Użytków Zielonych

 

Pasze objętościowe stanowią podstawę żywienia przeżuwaczy. Zgodnie z przyjętymi normami żywienia bydła połowa suchej masy w dawce pokarmowej powinna pochodzić z pasz objętościowych. Do tej grupy pasz zalicza się: zielonki z użytków zielonych (łąki, pastwiska) oraz upraw polowych, kiszonki, okopowe i niektóre produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.