Strefa Bydło

Hodowca Bydła 3/2021

HB 3.2021 okl

W numerze:

*Aktualności branżowe: Rozmaitości, rynek mleka; Rozmaitości, rynek mięsa; XXIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, pt. Aktualne problemy w zdrowiu i produkcji bydła mlecznego oraz mięsnego.

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

 

  1. Zakładanie i renowacja łąk bez pługa Waldemar Zielewicz, Barbara Wróbel
  2. Użytkowanie pastwisk Iwona Radkowska, Adam Radkowski
  3. Zioła i chwasty użytków zielonych Iwona Radkowska, Adam Radkowski
  4. Sorgo jako alternatywa dla kukurydzy Martyna Wilk
  5. Dobrze zwalczać chwasty w kukurydzy Hubert Waligóra
  6. Czy warto inwestować w roboty paszowe? Przemysław Marek
  7. Piemontese – rasa bydła mięsnego Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk
  8. Nowa obora, topowe rozwiązania i elitarna genetyka Monika Kopaczel-Radziulewicz
  9. Wymagania pokarmowe krów mamek w okresie ciąży, rozrodu i karmienia cieląt Józef Krzyżewski

 

Materiał hodowlany*
Skup i ubój bydła*
Byki, jałówki, krowy - ceny skupu netto*

* wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub wydaniu online

Kup ten numer - 9.50 zł TUTAJ

Kup prenumeratę, w prezencie otrzymasz segregator oraz Katalog Firm Paszowych. Raz w roku prezent Kalendarz trójdzielny - 90 zł  TUTAJ

Wymagania pokarmowe krów mamek w okresie ciąży, rozrodu i karmienia cieląt

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Efekty ekonomiczne, wynikające z utrzymywania stada krów mamek ras mięsnych, będą tym większe, im mniejsze zostaną poniesione koszty związane z ich żywieniem, które stanowią główną pozycję w kosztach całkowitych. Z tego punktu widzenia wydaje się, że najbardziej racjonalnym sposobem jest skumulowanie terminów wycieleń w miesiącach wiosennych (marzec-kwiecień).

Nowa obora, topowe rozwiązania i elitarna genetyka

Monika Kopaczel-Radziulewicz

 

Franciszek Kamiński został hodowcą, gdy w 1997 roku, przejął 5 krów po ojcu, a następnie kupił od sąsiada kolejnych 6 krów i 4 jałówki. Takie były początki gospodarstwa i systematycznie, z roku na rok stado powiększało się. W tej chwili rodzinne gospodarstwo państwa Kamińskich w miejscowości Krzykały, w gminie Orneta, woj. warmińsko-mazurskie liczy ponad 600 sztuk bydła, w tym 250 sztuk to krowy mleczne. Gospodarstwo prowadzą wraz z panem Franciszkiem jego trzej synowie: Patryk odpowiedzialny za rozród, Karol specjalizujący się w żywieniu i Artur odpowiedzialny za produkcję roślinną. W prowadzenie gospodarstwa zaangażowana jest również żona pana Franciszka. Naszym przewodnikiem po gospodarstwie i rozmówcą był Patryk Kamiński.

Piemontese –rasa bydła mięsnego

Mirosław Gabryszuk, Renata Gabryszuk; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Rasa piemontese uznawana jest za jedną z najlepszych ras na świecie. Na jej atrakcyjność mają wpływ: wspaniałe umięśnienie, bardzo wysokie wskaźniki oceny wartości rzeźnej zarówno zwierząt czysto rasowych, jak i mieszańców oraz walory kulinarne i dietetyczne mięsa. Krowy tej rasy produkują stosunkowo dużo mleka odznaczającego się wysoką zawartością kazeiny i doskonałą przydatnością do produkcji serów. Cechy te sprawiły, że bydło rasy piemontese jest obecne na wszystkich kontynentach, gdzie hodowane jest w czystości rasy oraz wykorzystywane z powodzeniem do krzyżowania towarowego.

Czy warto inwestować w roboty paszowe?

Przemysław Marek

 

Ostatnie lata to silny rozwój rolnictwa jako ważnej gałęzi gospodarki. Trendy związane z rolnictwem zrównoważonym i precyzyjnym są również dobrze widoczne w intensywnym chowie zwierząt, gdzie cały czas pojawiają się nowoczesne rozwiązania techniczne i technologie poprawiające wydajność produkcji oraz dobrostan.

Dobrze zwalczać chwasty w kukurydzy

Hubert Waligóra; Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

 

Na wielkość i jakość zbiorów kukurydzy oprócz warunków pogodowych wpływ mają wykonane przez rolnika zabiegi agrotechniczne. Szczególne miejsce wśród tych zabiegów ma ochrona plantacji przed agrofagami. Obok przeciwdziałania występowaniu chorób i szkodników, konieczna w uprawie kukurydzy jest walka z chwastami. Straty w plonach kukurydzy w zależności od stanu zachwaszczenia plantacji mogą wahać się w szerokich granicach. Przy niewielkim zachwaszczeniu pola wynoszą około 15%, a przy dużym nawet 60%.

Sorgo jako alternatywa dla kukurydzy

Martyna Wilk

 

W klimacie subtropikalnym, gdzie ograniczona dostępność do wody jest czynnikiem negatywnie oddziałującym na produkcję roślinną powszechnie uprawia się sorgo. Roślina ta po pszenicy, kukurydzy, ryżu i jęczmieniu jest piątym najważniejszym zbożem na świecie.

Zioła i chwasty użytków zielonych

Iwona Radkowska1, Adam Radkowski2

1Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła

2Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Użytki zielone stanowią część użytków rolnych, pokrytych roślinnością złożoną z wielu gatunków traw, roślin bobowatych a także ziół i chwastów. Każdy trwały użytek zielony charakteryzuje się specyficznym składem botanicznym. Jest on uzależniony od położenia geograficznego, warunków klimatycznych (opady, wilgotność powietrza oraz temperatura i nasłonecznienie), rodzaju gleby, jej zasobności w składniki mineralne i próchnicę, dostępność wody, itp. Specyfika tych czynników determinuje skład roślin, występujących w danym siedlisku.

Użytkowanie pastwisk

Iwona Radkowska1, Adam Radkowski2

1 Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła, Balice

2 Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

W ostatnim czasie powierzchnia pastwisk w Polsce systematycznie maleje. W 2019 roku zajmowały 364 tys. ha, dla porównania w 2000 roku było to 1369 tys. ha. Wynika to przede wszystkim z intensyfikacji produkcji i stosowania w dużych gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka przez cały rok żywienia TMR. Wypas zwierząt na pastwiskach stosowany jest jeszcze w gospodarstwach małych, stosujących żywienie tradycyjne i w gospodarstwach ekologicznych. Korzyści płynące z prowadzenia hodowli bydła w oparciu o trwałe użytki zielone można podzielić na: ekonomiczne (najtańsza pasza objętościowa w gospodarstwie), organizacyjne (niskie nakłady robocizny, rozłożenie prac w czasie) i ekologiczne (sprzyjanie bioróżnorodności oraz rozwojowi fauny).

Zakładanie i renowacja łąk bez pługa

Waldemar Zielewicz; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Barbara Wróbel; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

 

Trwałe użytki zielone to wielogatunkowe zbiorowiska roślinne, które odpowiednio użytkowane i pielęgnowane zachowują swój potencjał produkcyjny przez wiele lat. Jednakże brak systematycznego nawożenia i użytkowania, jak również letnie susze czy też powodzie, powodują niekorzystne zmiany florystyczne w runi. Zwykle polegają one na ustępowaniu z runi wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych. Ich miejsce zastępują gatunki roślin o silnym, palowym systemie korzeniowym i największych zdolnościach wykorzystania składników pokarmowych, głównie rośliny dwuliścienne, zaliczane do grupy ziół i chwastów oraz trawy o niskiej wartości użytkowej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.