Strefa Bydło

Długowieczność krów w Polsce i na świecie

Mariusz BoguckiPolitechnika Bydgoska

 

Wyniki badań potwierdzają, że od wielu lat utrzymuje się na świecie tendencja do skracania długości życia krów mlecznych. Jest to konsekwencją intensyfikacji produkcji mleka bez równoczesnego zwracania odpowiedniej uwagi na problematykę dobrostanu zwierząt. Faktyczna długość pozostawania krów w stadzie zależy od decyzji hodowcy, podjętej na podstawie ich produkcyjności oraz zdrowotności. Długoletnia praca hodowlana w kierunku podnoszenia wydajności mlecznej, spowodowała jednocześnie pogorszenie płodności, nasilenie problemów zdrowotnych i poziomu brakowania, a w konsekwencji krótsze użytkowanie i życie krów. Chociaż krowy potencjalnie mogą żyć nawet 20 lat, w nowoczesnych fermach są one brakowane przed piątą lub szóstą laktacją, a często przeżywają nie więcej niż 3 laktacje. Fakty te sprawiły, że długość użytkowania i przyczyny brakowania krów są ważnymi czynnikami warunkującymi opłacalność produkcji mleka. Z jednej strony długie użytkowanie krów zwiększa ich wydajność życiową i liczbę urodzonych cieląt, natomiast z drugiej krótszy okres życia zmniejsza odstęp między pokoleniami, zwiększając tym samym postęp genetyczny. Optymalna długość życia krów powinna być zatem wypadkową efektów hodowlanych i ekonomicznych. Długowieczność – definicjaPojęcie „długowieczność” sugeruje, że jego miarą jest długość życia, które zostało zakończone naturalną śmiercią. Najprostsza definicja długowieczności mówi o tym, że jest to zdolność krowy do uniknięcia wybrakowania z jakiejkolwiek przyczyny. Długowieczność może być jednak definiowana i mierzona ilościowo na kilka sposobów: jako wiek w momencie brakowania, jako długość użytkowania (okres od pierwszego wycielenia do wybrakowania), jako wiek przy ostatnim wycieleniu. Długowieczność może być również wyrażona za pomocą cech mierzonych w trakcie życia krowy, takich jak: całkowita produkcja mleka, liczba laktacji rozpoczętych lub pełnych, liczba dni doju.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 3/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.