Strefa Bydło

Straty ciąż u bydła - temat nadal aktualny!

Anna Zmudzińska 1, Agata Sarnecka 2, Katarzyna Muszyńska 2

1 Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

2 Studenckie Koło Naukowe Alfa Animalis, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt,Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

Gwarancją opłacalności produkcji zwierzęcej jest odpowiednie prowadzenie i zarządzanie sektorem rozrodu. Aczkolwiek nawet na fermach, gdzie stosuje się innowacyjne technologie w zakresie utrzymania, żywienia zwierząt, a także korzysta się z programów do zarządzania stadem hodowcy borykają się z problemem strat ciąż na różnych jej etapach. Straty ciąż we wczesnym etapie występują u wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Jak podają Świątek i Okólski [2012] za Noakes i in. [2009] u trzody chlewnej odsetek zamieralności zarodków jest na poziomie 30-50%, u koni 15-24% z kolei u owiec 20-30%, natomiast najwyższy jest u bydła i wynosi 45-65%. Zamieralność zarodków stanowi poważny problem, gdyż obniża płodność krów i w konsekwencji prowadzi do ponoszenia strat ekonomicznych. Jak podaje wielu autorów, najczęściej do zamieralności zarodków dachodzi w pierwszych 42. dniach od zapłodnienia (Ryc. 1), jeżeli do straty ciąży dochodzi po okresie 42. dni, wówczas mówimy o poronieniach. Na zamieranie zarodki są najbardziej narażone w stadium moruli oraz pomiędzy 16-20 dniem od chwili zapłodnienia oraz podczas procesu wytwarzania łożyska.  Objawy obumarcia zarodków są bardzo często trudne do zaobserwowania, szczególnie wówczas, gdy dochodzi do tego w bardzo wczesnym stadium ciąży. Zarodek oraz pęcherz płodowy zostają wchłonięte, więc po wczesnym ronieniu nie odnotowuje się wydalenia jakichkolwiek pozostałości. Głównym symptomem straty ciąży w jej początkowym stadium jest pojawienie się objawów „kolejnej” rui. Poronienia mogą być spowodowane wieloma czynnikami, podział ze względu na przyczynę został przestawiony na rysunku 2.  Do przyczyn poronień sztucznych zaliczyć można te, które spowodowane mogą być przez człowieka i w tym obszarze można wyróżnić te, które są zamierzone lub nie. Mogą być to próby zapłodnienia ciężarnej już krowy, brakowanie krowy ciężarnej, zbyt wczesne wywoływanie porodu bądź wczesne zakończenie ciąży po rozpoznaniu nieprawidłowości płodu. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 3/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.