Strefa Bydło

Nawożenie użytków zielonych

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła, Adam Radkowski; Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Jednym z głównych czynników decydujących o uzyskaniu wysokich plonów na użytkach zielonych jest zastosowanie odpowiedniego nawożenia. Ograniczenie lub całkowite zaniechanie użytkowania, a tym samym nawożenia tych zbiorowisk prowadzi do niekorzystnych zmian florystycznych, degradacji i obniżenia wartości paszowej użytku zielonego. W miarę pogarszania się warunków siedliskowych znacznie wzrasta konkurencja wśród roślinności. Z runi wypierane są wartościowe gatunki traw i roślin bobowatych, a wzrasta dominacja roślin dwuliściennych – ziół i chwastów oraz mało wartościowych traw, czyli gatunków najlepiej przystosowanych do niekorzystnych warunków. Zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe na użytkach zielonych jest zróżnicowane i zależy od szeregu czynników, między innymi: zasobności gleby w składniki pokarmowe, sposobu użytkowania, ilości pobranych przez rośliny składników pokarmowych, składu botanicznego runi, ukształtowania terenu oraz wydajności, gatunku, czy wieku wypasanych zwierząt. Racjonalny dobór nawożenia oraz właściwy termin jego stosowania jest głównym czynnikiem decydującym o plonowaniu użytków zielonych oraz sposobem ich ochrony przed degradacją. Dokładne potrzeby nawozowe najlepiej określić na podstawie analizy próbek glebowych lub na podstawie analizy składu chemicznego roślin. Wapnowanie - Bardzo istotnym a często niedocenianym zabiegiem na użytkach zielonych jest wapnowanie gleby. Wynika to z tego, iż kwasowość jest jedną z najważniejszych właściwości gleby, która decyduje o przebiegu wielu procesów oraz wpływa na przyswajalność składników pokarmowych przez rośliny. Zakwaszenie gleby negatywnie wpływa na wzrost i rozwój roślinności użytków zielonych, która najlepiej rozwija się na glebach o odczynie słabo kwaśnym i obojętnym (pH 5,5-6,5). Szacuje się, że ok. 50% gleb użytków zielonych w Polsce to gleby kwaśne i bardzo kwaśne. Dlatego też głównym celem wapnowania gleby jest obniżenie kwasowości gleby. Poprzez stosowanie odpowiednich dawek wapnia gleba uzyskuje odczyn zalecany dla danej grupy roślin.

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 4/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.