Strefa Bydło

Zastosowanie glikolu propylenowego w profilaktyce chorób metabolicznych krów mlecznych

Robert Mikuła; Katedra Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Utrzymanie zdrowotności i płodności stada, a także długowieczności krów mlecznych jednocześnie z uzyskaniem wysokiej wydajności mlecznej jest jednym z podstawowych wyzwań współczesnego producenta mleka. Niestety wraz ze wzrastającą ilością produkowanego surowca zwiększa się również zapotrzebowanie pokarmowe zwierząt, którego pokrycie w sytuacji ograniczonego pobrania suchej masy paszy bywa często problematyczne. Wzrost potrzeb pokarmowych krów istotnie zwiększa się po wycieleniu, co może skutkować deficytem energii. Dlatego też w początkowym okresie laktacji obserwuje się zwiększoną częstotliwość występowania chorób metabolicznych, obniżenie wydajności mlecznej, a także problemy z płodnością. Żywieniowcy na całym świecie bardzo często podkreślają, że główną przyczyną negatywnych tendencji okresu przejściowego jest niedostateczne pokrycie potrzeb energetycznych zwierząt. W tym niekorzystnym dla krów okresie fizjologicznym następuje nadmierna mobilizacja rezerw tłuszczowych, obniżenie pobrania paszy oraz koncentracji glukozy we krwi bezpośrednio wpływające na rozwój ketozy i stłuszczenia wątroby. Następstwem „statusu ketozowego” jest nie tylko obniżenie produkcji mleka, ale również negatywne zwiększanie ryzyka występowania innych schorzeń, które wraz z pogorszeniem płodności przyczyniają się do nadmiernego brakowania i skrócenia okresu użytkowania krów. Nie bez znaczenia są również bezpośrednie koszty leczenia zwierząt, które dodatkowo z czynnikami wymienionymi wyżej istotnie pogarszają opłacalność produkcji mleka.  Fundamentalnym działaniem w profilaktyce ketozy jest zwiększenie koncentracji glukozy we krwi, która nie tylko ogranicza lipolizę z adipocytów, ale również przyczynia się do „bezpiecznego” wykorzystania wolnych niezestryfikowanych kwasów tłuszczowych i ogranicza powstawanie ciał ketonowych. 

 

 

Pozostało 90% tekstu

 

Artykuł został opublikowany w Hodowcy Bydła 4/2022. Kup to e-wydanie (12,00 zł) TUTAJ.

Czas realizacji zamówienia: do 2 dni roboczych

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.