Strefa Bydło

Hodowca Bydła 5/2014

Adrianna Pawlik, Grażyna Sender
IGiHZ PAN w Jastrzębcu

 

Obserwując liczbę komórek somatycznych (LKS) podczas kolejnych próbnych udojów w ciągu roku, można wyznaczyć istotną zależność pomiędzy miesiącem badania, a LKS (tabela 1). Krzywa wyznaczająca wahania LKS mleka kształtuje się następująco: najniższe wartości LKS odnotowywane są w miesiącach zimowych (grudzień – luty), natomiast najwyższe – latem i wczesną jesienią.

 

Paweł Krzaczek, Katedra Energetyki i Pojazdów, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ewa Stamirowska-Krzaczek, Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

 

Wybór zbiornika do zakiszania decyduje, często na lata, o całej linii technologicznej zbioru i konserwacji pasz. Dotyczy to wszystkich etapów pozyskiwania biomasy z przeznaczeniem na kiszonkę, począwszy od zbioru roślin, poprzez magazynowanie w zbiorniku, pobieranie pasz, aż do jej zadawania. Aby uwzględnić wszystkie aspekty związane z dokonaniem wyboru zbiornika trzeba wziąć pod uwagę m.in. nakłady inwestycyjne, okres eksploatacji zbiornika, uwarunkowania lokalizacyjne, dostępność i wydajność środków technicznych oraz wpływ rodzaju zbiornika na jakość pozyskiwanej paszy.

 

Katarzyna Markowska

 

Szkoła Zimowa Hodowców Bydła w tym roku odbyła się już w scenerii wiosennej. Mimo tego, w wyższych partiach gór nadal zalegał śnieg, więc amatorzy białego szaleństwa mogli jeszcze skorzystać z uroków tego wyjątkowego sportu. Przepiękna, wiosenna pogoda towarzyszyła uczestnikom Szkoły przez cały czas jej trwania.

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

O sukcesie produkcji rolnej decyduje wiele różnorodnych czynników. Rolnik musi zmagać się z prawidłową uprawą ziemi, dbać o odpowiedni materiał siewny, o zabezpieczenie odpowiedniej ilości nawozów, środków ochrony roślin, sprawne maszyny i urządzenia. Pilnowanie terminów poszczególnych zabiegów polowych i odpowiednie ich wykonywanie to też zależy od rolnika. Zbiór, przechowywanie, karmienie i obsługa zwierząt – to czynności i prace, na które ma wpływ. Niestety, jest jedna kwestia, o której decydować jest trudno lub wręcz jest niemożliwe – mianowicie pogoda i klimat. Rolnik jest w pełni zależny od warunków klimatycznych i pogodowych. Lecz nauka i technika idą z pomocą. Prognozowanie pogody i śledzenie zmian klimatycznych może w znaczny sposób wesprzeć rolnika i pomóc mu z niełatwą pracą pod gołym niebem.

 

Katarzyna Markowska

 

Podczas Mlecznej Gali 2014 najlepsi w Polsce producenci mleka zostali uhonorowani okolicznościowymi statuetkami przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Impreza podsumowująca wyniki oceny wartości użytkowej i hodowli ras mlecznych i mięsno-mlecznych w 2013r., miała miejsce 9 kwietnia w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Wyróżnienia przyznano w VII kategoriach. Łącznie nagrodzono 52 producentów mleka z całej Polski.

Dariusz S. Minakowski

 

Z inicjatywy Zarządu Klubu VMS oraz DeLaval Sp. z o.o. odbyło się kolejne czwarte seminarium pt. „Długowieczność krów”. Uczestniczyli w nim licznie zebrani członkowie Klubu VMS, hodowcy bydła i producenci mleka z Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Podlasia, a także przedstawiciele służb surowcowych niektórych zakładów mleczarskich oraz doradcy żywieniowi firm paszowych.

Maciej Adamski, Marta Kaliciak
UP Wrocław

 

Związki mineralne odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego żywienia zwierząt a tym samym utrzymaniu wysokiej wydajności krów. Makro – oraz mikroelementy pełnią różnorakie istotne role w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu zwierząt. Niestety, są one stosunkowo słabo wchłaniane z przewodu pokarmowego.

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.