Strefa Drób

Hodowca Drobiu 9/2015

Materiał genetyczny kur predysponowanych do chowu tradycyjnego

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz, Krystyna Jakubowska, Małgorzata Bednarczyk; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


W Polsce bardzo wyraźnie utrwalil się podział na drobiarstwo intensywne, nowoczesne, nastawione na produkcję na szeroką skalę oraz drobiarstwo ekstensywne, tradycje, nie dające tak wymiernych korzyści jak te pierwsze.

Leczenie i lekarstwa w hodowli drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Występowanie chorób w produkcji drobiarskiej jest jednym z głównych czynników ograniczających jej wydajność. Intensywna hodowla najkorzystniejsza z ekonomicznego punktu widzenia niestety związana jest często z występującymi stanami choroby. Przyczyn jest wiele. Jedną z nich jest znaczne zagęszczeniem obsady prowadzące do powstania poważnych jednostek chorobowych. Rozwój tego typu ferm zmusza hodowców do poszukiwania skutecznych rozwiązań owych niedogodności w celu minimalizacji strat. Podstawowym celem leczenia jest ograniczanie śmiertelności oraz minimalizowanie cierpienia zwierząt.

Zakażenia bakteryjne jako przyczyna chorób układu oddechowego

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz


Układ oddechowy to jeden z najbardziej istotnych systemów w organizmie ptaka. Pełni bardzo wiele ważnych dla życia funkcji. Jest on także drogą wejścia dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Należy więc odpowiednio dbać o sprawne funkcjonowanie całego układu. Dużą wagę należy przywiązywać do właściwie prowadzonej profilaktyki, zaś zwalczanie schorzeń układu oddechowego polega przede wszystkim na usuwaniu z otoczenia ptaków czynników stresujących takich np. jak: zbyt duże zagęszczenie stada, wysokie stężenie amoniaku w pomieszczeniu, wahania wilgotności względnej, temperatury powietrza, jakość ściółki i wiele innych.

Wpływ energooszczędnych programów świetlnych na stan fizjologiczny, odporność i wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów

Alina Rachwał; Poznań

 


O efektywności produkcji brojlerów decydują trzy podstawowe czynniki, takie jak zużycie paszy na 1 kg produkowanego żywca, liczba kurcząt, które padły (śmiertelność) i uzyskana masa ciała. Ponadto na osiągany dochód wpływają również inne czynniki, między innymi koszt energii elektrycznej.

Skuteczna dezynfekcja – klucz do końcowego sukcesu produkcyjnego

mgr inż. zootechnik Krzysztof Wcześniak


Zakup dobrych środków przeznaczonych do dezynfekcji obiektów inwentarskich to 0,5 do maksymalnie 1% wszystkich kosztów związanych z produkcją zwierzęcą ponoszonych na fermie. Czyli, że na każde 100 tys. zł dezynfekcja stanowi od 500 do 1000 zł.

Wpływ doboru odpowiedniego systemu karmideł na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów

lek. wet. Tomasz Wróblewski, Landmeco; Sales Manager Polska

Dynamiczny rozwój rynku drobiowego w Polsce w ostatnich latach, a w szczególności produkcji brojlera kurzego sprawił, iż coraz trudniej konkurować hodowcom na rynku. Polski przemysł drobiowy doskonale poradził sobie z zamrożeniem eksportu na wschód, poszukując nowych rynków zbytu (np. Chiny). Z pomocą przyszli też obywatele doceniając jakość, zdrowotność oraz cenę mięsa – spożycie roczne drobiu w Polsce przekroczyło 30 kg na osobę i nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się zatrzymać. Brak możliwości realnego wpływania na cenę skupu żywca (coraz większa podaż żywca na rynku) oraz na cenę zakupu paszy, która stanowi bardzo istotną część kosztów produkcji, zmusiło polskich hodowców do poszukiwania rozwiązań, które zapewnią im bardziej efektywną produkcję i osiągnięcie wymaganych rezultatów. Dodatkowymi wyzwaniami są dla producentów drobiu wysokie wymagania ubojni (odpowiednie wyrównanie stada, cellulit itp.), konsumenta (nie stosowanie antybiotyków podczas hodowli) oraz spełnienie przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt (FPD – footpad dermatitis).

Produkcja jaj w systemie bezklatkowym, więcej kosztów niż korzyści?

Terrence O’Keefe


Nowe doświadczenia naukowe przeprowadzane przez Stowarzyszenie dla Zaopatrzenia w Jaja Zrównoważone* brały pod uwagę jakość powietrza, bezpieczeństwo żywności, jakość jaj, koszty produkcji i wzrost kości u kurek w odchowie w trzech systemach utrzymania niosek.

Drzwi Otwarte Big Dutchman Polska

Piotr Lisiecki


Koniec wakacji zbiegł się z zakończeniem inwestycji na fermie u Pana Janusza Perłowskiego. Właściciel gospodarstwa wraz z firmą Big Dutchman Polska zorganizował na terenie swojej fermy Drzwi Otwarte. Podczas imprezy, która odbyła się 25 sierpnia w regionie słynącym z produkcji drobiarskiej, zebrani goście mieli okazję obejrzeć nowy budynek i wyposażenie do chowu stada rodzicielskiego brojlerów.

O czym mówi podwyższony poziom CO2 wewnątrz budynku?

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


W produkcji drobiarskiej w odniesieniu do warunków zoohigienicznych największe znaczenie przypisuje się utrzymaniu niskiego poziomu stężenia NH3 oraz CO2, w budynkach z ptakami. Dla hodowcy jest to zadanie bardzo trudne, przede wszystkim ze względu na dużą kumulację ptaków na jednostce powierzchni oraz konieczność utrzymania optymalnych warunków termicznych w obiektach drobiarskich.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.