Strefa Drób

Hodowca Drobiu 10/2015

Wysoka jakość kształcenia studentów i innowacyjne badania naukowe – głównym wyzwaniem Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Katarzyna Markowska, Dariusz Minakowski


1.10.2015 r. odbyła się po raz 66. uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Uczestniczyło w niej liczne grono pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studenci, w tym przede wszystkim nowo przyjęci na pierwszy rok studiów.

XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA Bydgoszcz, 14-16.09.2015

Katarzyna Markowska


Coroczne sympozja drobiarskie organizowane przez Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej to miejsce, gdzie praktyka ściera się z nauką. To prawdziwa platforma wymiany doświadczeń. Uczestnikami tego prestiżowego wydarzenia są przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski oraz ze świata, a także pracownicy firm obsługujących sektor drobiarski oraz producenci i hodowcy drobiu.

Luxvit Oregano Nowy produkt, polski producent – światowa jakość

lek. wet. mgr inż. Wojciech Grudzień

 


Lebiodka pospolita (Origanum vulgare), znana popularnie jako oregano było używane jako środek leczniczy już w starożytności przez obdarzonego przydomkiem „ojca medycyny” Hipokratesa. W średniowieczu lebiodka miała zabezpieczać przed czarami i urokami. Roślina ta była używana także do farbowania tkanin (na czarno) i wełny (na pomarańczowo). Obecnie jest używana powszechnie w gastronomi. Ze względu na fakt, iż stymuluje trawienie i ułatwia oddychanie, znalazła również zastosowanie w produkcji zwierzęcej, szczególnie drobiarskiej.

Walory odżywcze i smakowe mięsa drobiowego oraz możliwości ich kształtowania

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, Campobasso, Włochy


Mięso drobiowe budzi coraz większe zainteresowanie konsumentów ze względu na aspekt zdrowotny i przetwórczy, jego spożycie ulega zmianom z tendencją wzrostową. Jest to rodzaj mięsa, który spełnia wysokie wymagania, jakie przed produktami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego stawiają dietetycy propagujący zdrowy i nowoczesny sposób odżywiania się. Mięso to zalecane jest małym dzieciom, rekonwalescentom, osobom starszym, pracującym umysłowo i prowadzącym kuracje odchudzające.

Ahemeralne programy świetlne dla kur niosek

Alina Rachwał; Poznań


Światło pełni podstawową rolę we wszystkich procesach związanych z tworzeniem się jaj. Jest bodźcem nerwowym podrażniającym nerw wzrokowy ptaka. Oddziałuje w ten sposób na jego układ neurohormonalny (podwzgórze – przysadka – układ rozrodczy) sterujący wszystkimi procesami fizjologicznymi związanymi z reprodukcją, a tym samym produkcją jaj. Reguluje proces dojrzewania płciowego, wpływa na wysokość produkcji nieśnej oraz na długość trwania okresu produkcji jaj. Najwyraźniej widać to przy porównywaniu przebiegu produkcji stad utrzymywanych w chowie ekstensywnym i półintensywnym (w warunkach zbliżonych do naturalnych) ze stadami utrzymywanymi systemem intensywnym w warunkach tzw. kontrolowanego środowiska.

Szlak polskiej gęsiny

Projekt SZLAK POLSKIEJ GĘSINY realizowany jest przez dwóch partnerów biznesowych: firmę Cargill Poland, wiodącego producenta pasz dla zwierząt – w tym też dla gęsi – oraz największej w Polsce grupy produkującej „młodą polską gęś owsianą” – Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi w Iławie. 150 restauracji na 150-lecie firmy Cargill. Inspiracją do powołania kampanii jest jubileusz 150-lecia istnienia firmy Cargill, która powstała w roku 1865 w Stanach Zjednoczonych, a po dzień dzisiejszy pozostaje firmą prywatnie zarządzaną. Z okazji tej rocznicy informujemy o 150 restauracjach w Polsce, które serwują potrawy z gęsiny.

Optymalny poziom wilgotności w kurniku

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz


W  pomieszczeniach dla drobiu należy w szczególny sposób monitorować jakość powietrza. Spowodowane jest to dużym zagęszczeniem drobiu na jednostce powierzchni oraz ściółkowym systemem utrzymania. Drób ze względu na intensywną przemianę materii, wyższą temperaturę ciała, dużą produkcję metabolitów, szybkie tempo wzrostu wykazuje wysokie zapotrzebowanie na powietrze dobrej jakości, w tym o właściwym poziomie wilgotności względnej.

Czynniki wpływające na występowanie wad jaj

Agnieszka Wilczek – Jagiełło; Lublin


Jaja drobiowe stanowią materiał reprodukcyjny, ale również są źródłem pokarmu dla ludzi. Spełnienie powyżej wspomnianych funkcji wymaga, aby były one bardzo dobrej jakości. Wielkość i kształt jaj może się różnić zależnie od gatunku, a nawet rasy ptaków. We wszystkich jajach możemy jednak wyróżnić trzy podstawowe elementy: żółtko, białko i skorupkę. Jakość jaj zależy zarówno od ich fizycznego wyglądu, ale również składu chemicznego poszczególnych składowych jaj. Oceniając fizyczny aspekt wyglądu jaj możemy jego wady podzielić na te zewnętrzne związane ze skorupką, a także na wady wewnętrzne dotyczące żółtka lub białka. Zwiększenie liczby jaj, w obrębie których stwierdza się nieprawidłowości jest dla producentów niezwykle kosztowne. Pocieszające jest jednak, że większość tych wad można skutecznie wyeliminować lub je ograniczyć poprzez chociażby poprawę parametrów utrzymania kur niosek.

Mycie, dezynfekcja i likwidacja pleśniakowca lśniącego w trakcie zimy

Ireneusz Stachowiak

 

 

Nieprzerwana ciągłość w produkcji drobiarskiej możliwa jest dzięki utrzymywaniu całkowitej kontroli warunków na fermie. Jednym z ważniejszych aspektów jest zachowanie czystości i sterylności powierzchni użytkowej kurnika, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie kolejno występujących po sobie stad w niezachwianej kondycji zdrowotnej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.