Strefa Drób

Wartość użytkowa kaczki piżmowej

Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Polska jest czołowym producentem drobiu w Unii Europejskiej. Znaczącą jednak część tej produkcji stanowią kurczęta brojlery oraz indyki rzeźne, w dużo mniejszym stopniu inne gatunki drobiu. W produkcji mięsa kaczego prym wiedzie Francja, gdzie spożywa się najwięcej tego gatunku mięsa. Pochodzi ono głównie od kaczek piżmowych, w znacznie mniejszym stopniu od mulardów i kaczek typu pekin.

W produkcji światowej największym producentem mięsa kaczego jest Azja, z czego Chiny wiodą zdecydowany prym z ponad 60% udziałem produkcji mięsa kaczego na świecie. W Polsce coroczny wzrost produkcji kaczek jest niewielki, choć systematyczny. Rosnące znaczenie produkcji kaczek rzeźnych w naszym kraju wydaje się być stałą tendencją, o czym świadczy wyższe zapotrzebowanie zakładów wylęgu drobiu na jaja oraz znaczny wzrost sprzedaży kacząt z przeznaczeniem na ptaki rzeźne. W kuchni staropolskiej istniała dawniej tradycja spożywania mięsa kaczego o czym świadczą liczne przepisy kulinarne zapisane w starych książkach. Jednak mimo dawnej tradycji i licznych przepisów w kuchni staropolskiej, konsumenci częściej kupują gotowe dania z kaczki w restauracjach, które są głównymi odbiorcami. Obecnie jako kaczki rzeźne użytkuje się dwa gatunki: kaczkę piżmową oraz kaczkę typu pekin, a także mieszańce obu tych gatunków nazywane mulardami. Spożycie mięsa kaczego w ostatnich latach w Polsce systematycznie wzrasta, obecnie wynosi 16-18 dag na jednego mieszkańca kraju, mimo tego nadal nie jest tak wysokie, jak np. we Francji, gdzie głównie pozyskuje się mięso od kaczek piżmowych nazywanych tam barbarie. Również w naszym kraju, gdzie dopiero rozwija się produkcja żywca kaczego, warto zwrócić uwagę na walory użytkowe kaczki piżmowej. Jest to ptak posiadający zalety zarówno w produkcji wielkotowarowej, jak i też w warunkach chowu ekstensywnego czy produkcji ekologicznej. W ostatnim czasie podejmuje się działania mające na celu promocję mięsa kaczego, czemu służą specjalnie na ten cel środki finansowe mające za zadanie zwiększyć zainteresowanie tym rodzajem mięsa drobiowego konsumentów oraz wpłynąć na zwiększenie jego spożycia w Polsce i wesprzeć rozwój tego działu produkcji drobiarskiej. Działania promocyjne mają polegać głównie na przygotowywaniu potraw z mięsa kaczego oraz ich degustacji, a także upowszechnianiu wiedzy o wyjątkowych walorach odżywczych, co jest jedną z zalet kaczki piżmowej.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.