Strefa Drób

Hodowca Drobiu 2/2016

Jaja ważnym problemem żywnościowym

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

AVICONS

 

W ciągu ostatnich 40 lat potroiło się światowe spożycie jaj (Ryc. 1) i zwiększyły się w stosunku do nich wymagania jakościowe konsumentów. Również szybko rozwija się przetwórstwo jaj na światowym rynku, a liczba jaj przeznaczanych do przetwórstwa cały czas rośnie, stanowiąc jedną trzecią wszystkich jaj produkowanych w Ameryce Północnej, UE czy Japonii. Przy wzroście popytu na jaja na poszczególnych rynkach zróżnicują się wymagania w odniesieniu do poszczególnych produktów jajecznych, a producenci muszą tym żądaniom starać się sprostać.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Doskonałość drożdży piwnych firmy Leiber w żywieniu drobiu

dr inż. Andrzej Sobieraj

Leiber Sp. z o. o., Krośniewice

 

Drożdże piwne Leiber są produkowane z gęstwy browarnianej uzyskiwanej w procesie produkcji piwa w browarach. Drożdże browarniane Saccharomyces cerevisiae (fot. 1) uzyskiwane w ten sposób są 100% prawdziwymi drożdżami. Opatentowany proces produkcyjny w firmie Leiber stanowi podstawę skutecznej ochrony zachowania składników i substancji czynnych zawartych w prawdziwych drożdżach piwnych.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Diagnostyka wirusologiczna chorób drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wirusologia stanowi stosunkowo nową gałąź diagnostyki weterynaryjnej. Pomimo dostępnych coraz nowszych metod badawczych zastosowanie ich w praktyce jest nadal kosztowne. Dodatkowym problemem jest niewielki wybór leków przeciwwirusowych, które pozwalają na szybkie opanowanie choroby. Najważniejsze jest szybkie działanie, gdyż choroby wirusowe niezwykle szybko rozprzestrzeniają się. Dlatego skuteczna diagnostyka stanowi podstawę sukcesywnej walki z chorobą, a dążenia do rozwoju diagnostyki są w zupełności uzasadnione.

Antybiotykooporność palący problem XXI wieku

Mark Clements

 

Nie rozwiążemy problemów z antybiotykoopornością

nakładając ograniczenia tylko na produkcję zwierzęcą

Wyniki doświadczeń naukowych przedstawione w czasie Światowego Tygodnia Wiedzy o Antybiotykach wskazują na wzrastającą antybiotykooporność zarówno dla antybiotyków weterynaryjnych, jak i stosowanych w medycynie ludzkiej oraz niski poziom świadomości społecznej dotyczącej tego tematu.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaapelowała na pierwszym Tygodniu Wiedzy o Antybiotykach, o wycofanie z listy leków weterynaryjnych kolistyny ze względu na jej stosowanie w ostatniej linii leczenia w medycynie ludzkiej.­

                Najnowsze doświadczenia na zwierzętach gospodarskich przeprowadzone w Chinach, które również zaprezentowano na konferencji, także wykazały wzrastającą oporność na antybiotyki ostatniej linii z grupy karbapanemów. Doświadczenie odkryło gen mcr-1, który pozwala zwykłym bakteriom, w tym Escherichia coli, na wytworzenie oporności na antybiotyki klasy polimyksyn. Obejmuje to także kolistynę, która jest w głównym stopniu wykorzystywana do leczenia infekcji E. coli and Salmonella w układzie pokarmowym u drobiu i innych zwierząt gospodarskich.

                Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że są różne drogi rozwoju antybiotykooporności.

                Gen został wykryty przypadkiem podczas rutynowych testów na zwierzętach przeznaczonych do produkcji żywności, skłaniając naukowców do przeprowadzenia rozszerzonych doświadczeń.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.