Strefa Drób

O soi słów kilka

Anita Zaworska

Małgorzata Kasprowicz-Potocka

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Stale rosnące zapotrzebowanie konsumentów na mięso wymaga zabezpieczenia surowców paszowych. W głównej mierze dotyczy to pasz wysokobiałkowych pochodzenia krajowego. Uzupełnieniem ich niedoboru jest obecnie przede wszystkim poekstrakcyjna śruta sojowa (PŚS). Cechuje ją wysoki udział białka, kształtujący się na poziomie 43-48%, jego optymalny skład, wysoka wartość energetyczna i niska zawartość włókna. Nie dziwi, więc fakt, że jest ona chętnie wykorzystywana, jako składnik mieszanek paszowych dla zwierząt monogastrycznych. Jednakże niechęć społeczeństwa do produktów GMO oraz potrzeba zabezpieczenia źródeł surowców do produkcji pasz na wypadek nieoczekiwanych zapaści w handlu globalnym, wymagają znalezienia zastępczych wysokobiałkowych komponentów porównywalnych do importowanej PŚS pod względem jakościowym i ekonomicznym. Państwami o największym areale upraw, a zarazem największymi dostawcami transgenicznej soi są: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Brazylia i Argentyna. Można stwierdzić, że w produkcji roślin oleistych soja jest na świecie najczęściej uprawianą rośliną i zajmuje pod względem powierzchni uprawy 55% areału przeznaczonego na uprawę roślin oleistych. Produkcja soi w Unii Europejskiej wynosi jedynie ok. 1,5 mln ton, a import wynosi ok. 15 mln ton. Rocznie nasz kraj dla zaspokojenia potrzeb paszowych importuje ok. 2 mln ton śruty sojowej pochodzącej z nasion roślin GMO, co odpowiada wydatkowi ponad 4 mld złotych. Obecna sytuacja globalna zachęca kraje UE do działania, w kierunku zmniejszenia zależności od importowanych białkowych komponentów paszowych, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa sytuacji na rynku paszowym. W Polsce jak i w Europie powierzchnia upraw soi Non-GMO w Polsce z roku na rok gwałtownie wzrasta. Jest to możliwe dzięki nowym odmianom, a także ociepleniu klimatu, przez co od kilku lat jej uprawa na terenie naszego kraju stała się możliwa i opłacalna.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.