Strefa Drób

Hodowca Drobiu 4/2016

W numerze:

 1. Ponad pół wieku genetycznego doskonalenia nieśnych i mięsnych kur Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski
 2. Rola prebiotyków i probiotyków w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego ptaków Anna Wilkanowska
 3. Imbir w profilaktyce chorób stawów i stanów zapalnych Katarzyna Łagowska
 4. Mączka wapienna z muszli morskich dodatkowym źródłem wapnia w mieszankach paszowych dla zwierząt Kompasz
 5. Przydatność owsa nagiego w żywieniu Alina Rachwał
 6. Indykpol udostępnia hodowcom przełomowy program Mobilny Asystent Chowu Indykpol
 7. „Wytrwale do sukcesuDeuka
 8. Kokcidin, skuteczna profilaktyka kokcydiozy Marcin Majcher, INTERMAG
 9. PW AMIGO zaprasza do współpracy producentów jaj konsumpcyjnych Amigo
 10. Salmonellozy drobiu programy zwalczania oraz aktualny poziom zatruć pokarmowych wśród ludzi w Polsce i krajach Unii Europejskiej Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 11. Biofilm w systemach pojenia – zagrożenie mikrobiologiczne Katarzyna Jankowska
 12. Odnawialne źródła energii – energia słoneczna Bartosz Korytkowski
 13. Jakość jaj w różnych systemach utrzymania kur niosek Henryka Korytkowska
 14. Nieprawidłowości managementu przyczyną uszkodzeń skóry u brojlerów Alina Rachwał
 15. Ayam cemani intrygująca rasa kur o czarnym mięsie Marcin Różewicz, Katarzyna Łagowska
 16. Hodowco! Sprawdź na co idą Twoje pieniądze! redakcja

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

PW AMIGO zaprasza do współpracy producentów jaj konsumpcyjnych

W dniu 4 grudnia w Zielnikach koło Środy Wielkopolskiej (woj. wielkopolskie) został otwarty bardzo nowoczesny Zakład Pakowania i Sortowania Jaj firmy PW AMIGO RAFAŁ RATAJCZAK.

Salmonellozy drobiu programy zwalczania oraz aktualny poziom zatruć pokarmowych wśród ludzi w Polsce i krajach Unii Europejskiej

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Lublin

 

Bakterie Salmonella są wciąż uznawane za jedne z najbardziej powszechnych przyczyn zatruć pokarmowych wśród ludzi na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), corocznie zakażeniu pałeczkami Salmonella ulega ok. 10 milionów ludzi. Większość infekcji ma przebieg łagodny (z objawami biegunkowymi i wymiotami), jakkolwiek zdarzają się również śmiertelne przypadki zatruć.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Rola prebiotyków i probiotyków w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego ptaków

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Zdrowie układu pokarmowego ptaków jest jednym z najistotniejszych warunków udanej hodowli przynoszącej zyski. Ponieważ koszty zakupu paszy stanowią ogrom kosztów związanych z hodowlą drobiu, a zaburzenia przewodu pokarmowego najbardziej wpływają na wzrost zużycia i spadek wykorzystania paszy, należy szukać rozwiązań, które zapobiegną jej stratom.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat poszukiwania te uległy nasileniu, co wynika z wprowadzonego zakazu stosowania w paszach dla drobiu (oraz innych gatunków zwierząt konsumpcyjnych) antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Analogiczny zakaz wprowadzono w tym samym terminie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można sądzić, że eksperci UE, wprowadzając ten zakaz, obok argumentów natury weterynaryjnej i medycznej, brali również pod uwagę uzyskany dzięki temu atrybut większej atrakcyjności dla konsumentów mięsa drobiowego.

Przewód pokarmowy drobiu

Drób należy do zwierząt monogastrycznych. Przewód pokarmowy ptaków pełnię funkcji uzyskuje dopiero około 21 dnia życia. Ponadto, wraz z wiekiem ptaków zmienia się strawność składników pokarmowych oraz mikroflora poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Układ pokarmowy drobiu różni się od tego jaki posiadają inne zwierzęta monogastryczne z brakiem uzębienia. Z uwagi na ten fakt ważną rolę w przygotowaniu i rozdrobnieniu pokarmu odgrywają górne odcinki przewodu pokarmowego obejmujące wolę oraz żołądki (gruczołowy oraz mięśniowy). Dotyczy to zwłaszcza pokarmu zawierającego dużą ilość włókna lub całych ziaren zbóż, które mogą stymulować segmenty górnej części przewodu pokarmowego.

                U drobiu przewód pokarmowy rozpoczyna się od zrogowaciałego dziobu, który służy do pobierania pokarmu. W jamie gębowej ptaków wydzielana jest ślina i ptialina, która jest mniej efektywna niż amylaza ślinowa wydzielana u ssaków. Jamę gębową z żołądkiem gruczołowym u ptaków łączy przełyk. W zależności od gatunku i rodzaju pobieranego pokarmu u wielu ptaków w obrębie przełyku wykształciło się wole. Ze ściany jego nabłonka wydzielany jest śluz, który nawilża pokarm. Działają tam ponadto enzymy produkowane przez liczną mikroflorę zasiedlającą ten odcinek przewodu pokarmowego. Organem występującym za przełykiem, a poprzedzającym żołądek mięśniowy, jest żołądek gruczołowy. Spełnia on wiele różnych funkcji w przygotowaniu pokarmu do procesu trawienia. Jest on odpowiedzialny za sekrecję kwasu solnego i pepsynogenu. Pomiędzy żołądkiem gruczołowym a mięśniowym następuje wymiana treści pokarmowej co sprzyja jej lepszemu wymieszaniu z wydzielinami produkowanymi przez komórki sekrecyjne żołądka gruczołowego.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Tagi: ,

Przydatność owsa nagiego w żywieniu

Alina Rachwał

Poznań

 

Ziarno owsa (Avena sativa) nie znajduje w żywieniu kur nieśnych tak szerokiego zastosowania jak ziarno kukurydzy i pszenicy, ze względu na większą zawartość włókna (średnio 10% wobec około 3% w wymienionych zbożach). Włókno znajduje się w owsie przede wszystkim w łusce otaczającej ziarno, a proces odłuszczania jest dość kosztowny. Z kolei, odłuszczony owies stanowi bardzo cenne zboże, gdyż zawiera tyle energii co kukurydza (14,8 MJ/kg), będąca najbardziej kalorycznym ziarnem oraz o 2-3% więcej białka niż pszenica lub kukurydza.

Tagi: ,

Nieprawidłowości managementu przyczyną uszkodzeń skóry u brojlerów

Alina Rachwał

Poznań

Obsada kurcząt brojlerów na jednostkę powierzchni, jako integralny z koncentracją energii i białka w paszy czynnik technologiczny, w równym stopniu określa efektywność ich odchowu. Cechami charakterystycznymi współczesnych mięsnych krzyżówek kurcząt są: duże tempo wzrostu w okresie pierwszych 3.-4. tygodni życia oraz szybkie dochodzenie do szczytu średniodobowych przyrostów masy ciała. W związku z tym dużą wagę przykłada się do właściwej technologii odchowu i żywienia brojlerów, które powinnny zabezpieczać im maksymalnie komfortowe warunki bytu.

Brojlery powinny również szybko się opierzać, muszą mieć całkowicie wykształcone pióra w wieku 42. dni. Materiał przeznaczany współcześnie do tego typu produkcji ma genetycznie utrwaloną cechę szybkiego opierzania. Jednak, jeśli nie zadba się o odpowiednie warunki chowu, można doprowadzić do tego, że stado będą charakteryzowały braki w upierzeniu (najczęściej goły grzbiet). Przyczynami powodującymi tę negatywną cechę są: nadmierne zagęszczenie, zła wentylacja pomieszczenia, pasza uboga w aminokwasy egzogenne i witaminy (zwlaszcza witaminę A), obecność mikotoksyn w paszy oraz w ściółce.

                Dobre upierzenie chroni kurczęta przede wszystkim przed dziobaniem siebie nawzajem oraz okaleczeniem, stanami zapalnymi i/lub owrzodzeniem skóry. Szybko opierzające się brojlery są też bardziej odporne na choroby, wychów ich jest łatwiejszy, w mniejszym stopniu reagują na warunki środowiskowe. Pełne upierzenie jest konieczne przy sprzedaży ptaków do rzeźni.

                W niektórych stadach brojlerów okaleczenie, stan zapalny i/lub owrzodzenie części udowej i tylnej ciała kurcząt występuje nawet u ponad 60% pogłowia. Przyczynę tego zjawiska wiąże się z nadmierną gęstością obsady na jednostkę powierzchni.

                Stwierdzono, że przy zmniejszeniu powierzchni przypadającej na jednego ptaka z 840 na 454 cm² liczba przypadków okaleczeń skóry wzrosła u kogutów z 7 do 40% a u kurek z 12 do 35%.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Mączka wapienna z muszli morskich dodatkowym źródłem wapnia w mieszankach paszowych dla zwierząt

 

Wapń jest podstawowym składnikiem mineralnym organizmu. Występuje między innymi w kościach, płynach ustrojowych, ścięgnach i stawach. Niedobór tego składnika powoduje osłabienie układu kostnego, krzywicę, zmniejszenie wytrzymałości skorupy, liczby i masy jaj oraz pogorszenie wylęgowości. Nadmiar Ca może powodować uszkodzenie nerek, zwapnienie narządów wewnętrznych i pogorszenie strawności tłuszczów.

Tagi:

Kokcidin skuteczna profilaktyka kokcydiozy

lek. wet. Marcin Majcher

INTERMAG

 

Kokcydioza jest rzeczywistym problemem i jedną z najpoważniejszych chorób drobiu na całym świecie. Namnażanie się i rozwój pasożytów w jelitach gospodarza może skutkować pogorszeniem wskaźników produkcyjnych i dużą ilością sztuk padłych w stadzie. Schorzenie wywołują pierwotniaki z rodzaju Eimeria. Jelita kur zasiedla aż siedem specyficznych gatunków, choć najbardziej patogennymi są E. tenella, E. necatrix i E. brunetti. Wszystkie gatunki są bardzo szeroko rozpowszechnione i mogą występować jednocześnie w różnych kombinacjach.

Indykpol udostępnia hodowcom przełomowy program

Mobilny Asystent Chowu

Mobilny Asystent Chowu to nowoczesna aplikacja na iPad przygotowana dla hodowców współpracujących z Indykpol S.A. To pierwsze na rynku profesjonalne narzędzie mobilne dla hodowców indyka i kurczaka zapewniające komfort współpracy z partnerami na każdym etapie chowu.

Mobilny Asystent Chowu to szybki i prosty dostęp do wszystkich informacji dotyczących fermy. MACH umożliwia hodowcy:

             sprawne zamówienie piskląt i uzyskanie natychmiastowego potwierdzenia realizacji,

             stały monitoring trasy wiozącego je samochodu, a tym samym określenia dokładnej godziny dostawy,

             dostęp do wszystkich  informacji, także historycznych,  o pisklętach, ich rodzaju, ilości, itp.,

             łatwe zamówienie paszy i śledzenie paszowozu na trasie tak, aby wyeliminować często żmudne czekanie na jej odbiór na fermie,

             kontrolowanie wszystkich podstawowych parametrów chowu, porównywanie ich do norm i ocenę, czy wszystko biegnie zgodnie z oczekiwaniami,

             porównywanie parametrów chowu z innymi własnymi stadami, ale także ze stadami Indykpolu oraz średnimi rynkowymi – to doskonały materiał do analiz, szukania rezerw, osiągania lepszych wyników i w efekcie większego zysku,

             monitorowanie kiedy będzie załadunek żywca i gdzie jest samochód w drodze do załadunku, a gdzie w drodze do rzeźni,

             podejrzenie w czasie rzeczywistym ile ważą indyki/kurczaki i jakiej są jakości,

             sprawdzenie wykazu wszystkich istotnych bieżących działań, o których należy pamiętać, aby kolejne stada rosły szybko i zdrowo.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.