Strefa Drób

Nieprawidłowości managementu przyczyną uszkodzeń skóry u brojlerów

Alina Rachwał

Poznań

Obsada kurcząt brojlerów na jednostkę powierzchni, jako integralny z koncentracją energii i białka w paszy czynnik technologiczny, w równym stopniu określa efektywność ich odchowu. Cechami charakterystycznymi współczesnych mięsnych krzyżówek kurcząt są: duże tempo wzrostu w okresie pierwszych 3.-4. tygodni życia oraz szybkie dochodzenie do szczytu średniodobowych przyrostów masy ciała. W związku z tym dużą wagę przykłada się do właściwej technologii odchowu i żywienia brojlerów, które powinnny zabezpieczać im maksymalnie komfortowe warunki bytu.

Brojlery powinny również szybko się opierzać, muszą mieć całkowicie wykształcone pióra w wieku 42. dni. Materiał przeznaczany współcześnie do tego typu produkcji ma genetycznie utrwaloną cechę szybkiego opierzania. Jednak, jeśli nie zadba się o odpowiednie warunki chowu, można doprowadzić do tego, że stado będą charakteryzowały braki w upierzeniu (najczęściej goły grzbiet). Przyczynami powodującymi tę negatywną cechę są: nadmierne zagęszczenie, zła wentylacja pomieszczenia, pasza uboga w aminokwasy egzogenne i witaminy (zwlaszcza witaminę A), obecność mikotoksyn w paszy oraz w ściółce.

                Dobre upierzenie chroni kurczęta przede wszystkim przed dziobaniem siebie nawzajem oraz okaleczeniem, stanami zapalnymi i/lub owrzodzeniem skóry. Szybko opierzające się brojlery są też bardziej odporne na choroby, wychów ich jest łatwiejszy, w mniejszym stopniu reagują na warunki środowiskowe. Pełne upierzenie jest konieczne przy sprzedaży ptaków do rzeźni.

                W niektórych stadach brojlerów okaleczenie, stan zapalny i/lub owrzodzenie części udowej i tylnej ciała kurcząt występuje nawet u ponad 60% pogłowia. Przyczynę tego zjawiska wiąże się z nadmierną gęstością obsady na jednostkę powierzchni.

                Stwierdzono, że przy zmniejszeniu powierzchni przypadającej na jednego ptaka z 840 na 454 cm² liczba przypadków okaleczeń skóry wzrosła u kogutów z 7 do 40% a u kurek z 12 do 35%.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.