Strefa Drób

Rola prebiotyków i probiotyków w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego ptaków

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Zdrowie układu pokarmowego ptaków jest jednym z najistotniejszych warunków udanej hodowli przynoszącej zyski. Ponieważ koszty zakupu paszy stanowią ogrom kosztów związanych z hodowlą drobiu, a zaburzenia przewodu pokarmowego najbardziej wpływają na wzrost zużycia i spadek wykorzystania paszy, należy szukać rozwiązań, które zapobiegną jej stratom.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat poszukiwania te uległy nasileniu, co wynika z wprowadzonego zakazu stosowania w paszach dla drobiu (oraz innych gatunków zwierząt konsumpcyjnych) antybiotykowych stymulatorów wzrostu. Analogiczny zakaz wprowadzono w tym samym terminie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można sądzić, że eksperci UE, wprowadzając ten zakaz, obok argumentów natury weterynaryjnej i medycznej, brali również pod uwagę uzyskany dzięki temu atrybut większej atrakcyjności dla konsumentów mięsa drobiowego.

Przewód pokarmowy drobiu

Drób należy do zwierząt monogastrycznych. Przewód pokarmowy ptaków pełnię funkcji uzyskuje dopiero około 21 dnia życia. Ponadto, wraz z wiekiem ptaków zmienia się strawność składników pokarmowych oraz mikroflora poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego. Układ pokarmowy drobiu różni się od tego jaki posiadają inne zwierzęta monogastryczne z brakiem uzębienia. Z uwagi na ten fakt ważną rolę w przygotowaniu i rozdrobnieniu pokarmu odgrywają górne odcinki przewodu pokarmowego obejmujące wolę oraz żołądki (gruczołowy oraz mięśniowy). Dotyczy to zwłaszcza pokarmu zawierającego dużą ilość włókna lub całych ziaren zbóż, które mogą stymulować segmenty górnej części przewodu pokarmowego.

                U drobiu przewód pokarmowy rozpoczyna się od zrogowaciałego dziobu, który służy do pobierania pokarmu. W jamie gębowej ptaków wydzielana jest ślina i ptialina, która jest mniej efektywna niż amylaza ślinowa wydzielana u ssaków. Jamę gębową z żołądkiem gruczołowym u ptaków łączy przełyk. W zależności od gatunku i rodzaju pobieranego pokarmu u wielu ptaków w obrębie przełyku wykształciło się wole. Ze ściany jego nabłonka wydzielany jest śluz, który nawilża pokarm. Działają tam ponadto enzymy produkowane przez liczną mikroflorę zasiedlającą ten odcinek przewodu pokarmowego. Organem występującym za przełykiem, a poprzedzającym żołądek mięśniowy, jest żołądek gruczołowy. Spełnia on wiele różnych funkcji w przygotowaniu pokarmu do procesu trawienia. Jest on odpowiedzialny za sekrecję kwasu solnego i pepsynogenu. Pomiędzy żołądkiem gruczołowym a mięśniowym następuje wymiana treści pokarmowej co sprzyja jej lepszemu wymieszaniu z wydzielinami produkowanymi przez komórki sekrecyjne żołądka gruczołowego.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.