Strefa Drób

Hodowca Drobiu 11/2016

Zintegrowane działania mogą redukować salmonellę do zera

Stanisław Wężyk,

Ryszard Gilewski

AVICONS

 

Nie minął tydzień po Światowym Dniu Jaja, jak w europejskich mediach było głośno o wykryciu w kilku europejskich krajach, bakterii Salmonella w jajach pochodzących z Polski, o czym poinformowała (21.10.2016) holenderska agencja, zajmująca się bezpieczeństwem żywności. Oczywiście, krajowi konsumenci również zaniepokoili się o swe żywnościowe bezpieczeństwo i chcieli wiedzieć czy na polskim rynku nie ma jaj zakażonych tą bakterią. Na tę wiadomość, błyskawicznie zareagowali polscy producenci oraz służby weterynaryjne, które bardzo szybko ustaliły, że skażona partia jaj pochodziła z wielkopolskiej fermy nieśnych kur, którą to – zgodnie z obowiązującymi przepisami – natychmiast zamknięto.

Zapobieganie kanibalizmowi

Alina Rachwał

Poznań

 

Wzajemne dziobanie się ptaków, czyli kanibalizm jest dość częstym zjawiskiem u drobiu, przynoszącym hodowcy nieraz znaczne straty. Podobnie jak pterofagia zjawisko to leży właściwie na pograniczu nałogu i schorzenia, staje się nierzadko plagą intensywnego, wielkostadnego chowu kur.

ZAcode Korzyści zarówno dla użytkowników, jak i producentów

 

„Wszystkie nasze produkty posiadają ten sam kod genetyczny” – mówi Peter Fenkl – dyrektor generalny firmy Ziehl-Abegg, będąc na targach Chillventa w Norymberdze. Każdy kto posiada umiejętność obsługi choć jednego urządzenia wyprodukowanego w fabryce w Künzelsau, poradzi sobie również z pozostałymi urządzeniami naszej firmy. „Zainteresowanie wśród odwiedzających tą wyjątkową logiką było tak duże, że przerosło to nasze wszelkie oczekiwania. Poruszyliśmy kluczowy temat” – mówi Fenkl. Firma jest w stanie to osiągnąć ponieważ wewnątrzzakładowy rozwój, programowanie oraz wyprodukowanie silników i urządzeń sterujących jest główną siłą lidera technologii z Künzelsau.

Kształtowanie właściwości funkcjonalnych mięsa drobiowego

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise

Włochy

 

Rozwój cywilizacji na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat niewątpliwie przyczynił się do zwiększenia dobrostanu ludzkości przez przedłużenie życia i poprawę jego jakości. Dodatkowo rosnąca ogólna wiedza konsumentów sprawia, że są oni bardziej świadomi wpływu odżywiania na zdrowie i funkcjonowanie organizmu. Dlatego coraz większą popularnością cieszy się żywność bioaktywna – funkcjonalna. Żywność bioaktywna poprawia zdrowie człowieka, oddziałując na lepsze samopoczucie w konkretny, ukierunkowany sposób, co wyróżnia ją na tle żywności tradycyjnej.

Jaja ich wartość odżywcza

Zuzanna Wiśniewska

studentka studiów magisterskich Animal Production Management

Anita Zaworska

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Spożywane od niepamiętnych czasów, cenione za smak, właściwości odżywcze, ogólną dostępność oraz łatwość w przygotowaniu do spożycia. Od lat skłaniające do refleksyjnego pytania: co było pierwsze? Bez względu na odpowiedź bohaterem niniejszego artykułu jest jajo – a właściwie to, co skrywa pod skorupą. Mowa o wartości odżywczej popularnego produktu spożywczego.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Specyfikacja zagrożeń zdrowotnych na łańcuchu produkcji drobiarskiej

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Jednym z zadań Parlamentu Europejskiego jest polepszenie stanu zdrowia społeczeństw tworzących wspólnotę Unii. Osiągniecie tego celu nie jest możliwe bez dystrybucji żywności bezpiecznej. O bezpieczeństwie żywności traktuje szereg ustaw, których przestrzeganie na wszystkich etapach produkcji jest obowiązkiem. Poszerzanie wiedzy odnośnie specyfiki zagrożeń pozwoli na ich efektywniejszą eliminację.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Skutki niedoboru i nadmiaru energii w paszy

Bartosz Korytkowski

Bydgoszcz

 

Prawidłowe żywienie ptaków jest jednym z podstawowych filarów opłacalnej produkcji drobiarskiej. Doświadczenia hodowców w tym zakresie połączone z wieloletnimi badaniami naukowców pozwalają dziś w sposób optymalny określić zapotrzebowanie pokarmowe dla zwierząt gwarantując tym samym odpowiedni dla nich zasób energii w dawce pokarmowej.

Ile tak naprawdę produkujemy mięsa indyczego?

Marian Biegański

„Indyk Lubuski”

 

W ostatnich latach pojawiły się rozbieżne dane o produkcji mięsa indyczego w Polsce. Pochodzą one z różnych źródeł. Informacje te nie odzwierciedlają dynamicznego wzrostu produkcji indyków w naszym kraju. Faktycznie w latach 2014-2016 produkcja mięsa indyczego wzrosła od 280 do 390 tys. ton, a więc o blisko 40%.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Światowa i krajowa produkcja drobiarska

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

AVICONS

 

W dniach 5-9 września br. na Światowym Kongresie Drobiarskim w Pekinie (Chiny), Anne Mottet i Giuseppe Tempio (FAO) wygłosili otwierający obrady referat pt. „Światowa produkcja drobiu: stan obecny oraz poglądy wyzwania na przyszłość., a w Licheniu Starym, na XXVIII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim PO WPSA (14-16.09. br.), Stanisław Wężyk i Ryszard Gilewski, w prelekcji zamykającej obrady, przedstawili swoje poglądy nt. „Wyzwania producentów jaj i mięsa drobiowego”.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.