Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2016

Niekorzystny wpływ zjełczałych tłuszczów dla drobiu

Wojciech Grudzień

Zbójno

 

Już w 1954 roku Noboro Matsuo wykazał, iż produkty utleniania wyższych kwasów tłuszczowych są toksyczne dla szczurów. W latach 60-tych ubiegłego wieku opisywano masowe upadki kurcząt na skutek zatrucia zjełczałym tranem i olejem rybnym. W latach 50, 60 i 70 ubiegłego wieku opisywano masowe upadki kurcząt w USA na tzw. „Obrzęk kurcząt” spowodowany obecnością wolnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu paszy (Firestone, 1973). Zanotowano, iż w Polsce w 1967 roku dodatek tłuszczu o liczbie kwasowej 5-9,6 wywołał upadki u kilkudniowych kurcząt brojlerów na poziomie 16,8%. Podobne objawy współcześni autorzy zauważyli u kur niosek, lisów czy trzody chlewnej. W 1967 roku Bohosiewicz i wsp. stwierdzili, iż w 30% mieszanek treściwych dla drobiu i trzody chlewnej tłuszcz paszy wykazywał cechy zepsucia.

Witamina C (kwas L-askorbinowy) diabeł tkwi w szczegółach

Katarzyna Jankowska

PAN Olsztyn

 

Utrzymujący się w latach 70. minionego stulecia pogląd na temat zbawiennej roli witaminy C (kwas L-askorbinowy), szczególnie jako czynnika zapobiegającego przeziębieniom nasilił się obecnie, w związku z badaniami nad skutecznością zapobiegania, a przede wszystkim leczenia jednej z chorób cywilizacji, jaką jest rak.

Walory mięsa kapłonów

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Kapłon to wykastrowany i specjalnie utuczony młody kogut. Samiec w wieku od 6 do 9 tygodni przechodzi proces kapłonowania, następnie tuczy się go od 32 do 40 tygodni. Proces tuczenia kapłonów to proces skomplikowany i niełatwy. Mówi się, że każdy hodowca, a tych jest w Polsce coraz więcej, ma swój własny sposób tuczenia ptaka, którego skrzętnie strzeże. W zależności od rasy kapłony osiągają wagę od 2,5 do 4 kg. W Polsce tradycje produkcji kapłonów sięgają XVI wieku. Dania z nich przyrządzane królowały głównie na magnackich i szlacheckich stołach w postaci doskonałych pieczeni, a także smacznych i aromatycznych rosołów. W dawnych czasach funkcjonowało nawet powiedzenie: niedobry obiad, gdzie sztuki mięsa i kapłona nie masz. Kapłonowanie straciło na popularności w połowie ubiegłego wieku. Wkrótce też wprowadzono zakaz kastracji kogutów, co zmusiło do zaprzestania tej produkcji aż do 2008 r. Mimo tego zakazu, zachowały się przekazy dotyczące ich produkcji. W roku 2011 na Listę Produktów Tradycyjnych został wpisany Kapłon Staropolski. W opisie tego produktu znaleźć można informacje o tradycjach polskich dotyczących potraw na bazie mięsa drobiowego.

Wagi automatyczne na fermach

Sylwia Łojewska, Dorota Witkowska

Koło Naukowe Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Pomiary masy ciała drobiu są nieodłącznym elementem produkcji drobiarskiej. Masa ciała ptaków należy do cech ilościowych i zależy częściowo od ich cech genetycznych, częściowo od środowiska, jak również od interakcji genotyp-środowisko, a także od istotnego czynnika jakim jest żywienie (Kapelusz, 2015). Głównym celem produkcji drobiarskiej jest osiągnięcie jak najwyższej masy ciała ptaków w jak najkrótszym czasie.

Substancje antyodżywcze w paszach problem dla zwierząt monogastrycznych

Anita Zaworska

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Pasze treściwe są podstawą w komponowaniu diet dla drobiu i trzody chlewnej. Do tej grupy pasz należą m.in. śruty zbożowe oraz komponenty wysokobiałkowe pochodzenia roślinnego. Znajdują się w nich cenne składniki odżywcze, niezbędne przy bilansowaniu diet dla zwierząt, jednakże zawierają również związki działające szkodliwie zaliczane do grupy substancji antyodżywczych. Zwiazki te są nawet niekiedy toksyczne dla zwierząt. Są to w większości metabolity wtórne, których obecność w roślinach jest ważna, głównie ze względu na ochronę przed chorobami i szkodnikami.

Stres socjalny u kur niosek

Marcin Różewicz

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Oczywiste jest, że kury nioski utrzymuje się w celu produkcji jaj, ale uzyskanie jak najdłuższego okresu nieśności oraz największej ilości jaj o wysokich walorach handlowych jest już znacznie bardziej złożonym procesem. Okres życia niosek podzielony jest na okres odchowu zwany przednieśnym i okres produkcyjny – nieśności.

Dlaczego ściółka musi być dobrej jakości?

Antonina Wysocka

Spanvall DK

 

Jednym z najważniejszych czynników warunkujących powodzenie w produkcji drobiarskiej jest bez wątpienia jakość i właściwości zastosowanej ściółki. Obok właściwie dobranych parametrów temperaturowych, wilgotnościowych, oświetleniowych oraz dotyczących jakości powietrza w budynku inwentarskim właściwa ściółka jest bardzo ważnym sprzymierzeńcem hodowcy, dzięki której jego codzienna praca jest zdecydowanie bardziej efektywna.

Skuteczność dezynfekcji w warunkach niskich temperatur zimowych miesięcy

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

 

Temperatura jest czynnikiem wpływającym na szybkość reakcji chemicznych. Zgodnie z regułą Van Hoff’a wzrost temperatury o 10°K skutkuje dwu – lub nawet czterokrotnym wzrostem szybkości reakcji chemicznych. I na odwrót – spadek temperatury będzie skutkował zmniejszeniem szybkości przebiegu procesów chemicznych. Działanie chemicznych środków przeznaczonych do dezynfekcji jest również zmienne i w dużym stopniu zależne od temperatury. Dezynfekcja jest z kolei procesem standardowo przeprowadzanym na fermach, niezależnie od pory roku. Powstaje więc uzasadniona obawa, że działanie środków dezynfekcyjnych w okresie zimowym może być znacznie ograniczone.

 

W programie „Razem w Przyszłość” mogą teraz wziąć udział także hodowcy z północy Polski

„Razem w przyszłość” to program dla hodowców drobiu mięsnego, realizowany przez Cargill Poland Sp. z o.o. i Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o. o., który prężnie działa w południowo-wschodniej części naszego kraju.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.