Strefa Drób

Hodowca Drobiu 5/2017

Etiologia chorób drobiu wodnego

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Wśród licznych jednostek chorobowych do najczęściej atakujących drób wodny należą wirusy. Stanowią one niezwykle trudny problem zarówno z punktu widzenia hodowcy oraz samych ptaków. Choroby wywoływane przez wirusy błyskawicznie rozprzestrzeniają się w obrębie stada.

Jakość jaj z chowu ekologicznego

Katarzyna Pietrzkiewicz; Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce

 


Jaja kurze należą do najbardziej wartościowych i najpopularniejszych produktów żywnościowych dostępnych na rynku. Stanowią źródło pełnowartościowego białka, lipidów, witamin, związków mineralnych oraz substancji o właściwościach prozdrowotnych. Wymagania konsumentów dotyczące jaj stale rosną. Zwracają oni uwagę nie tylko na ich cenę, ale również jakość oraz dobrostan niosek. Preferencje konsumentów skłaniają hodowców do powrotu do tradycyjnych metod chowu kur, w którym nioski mają zapewniony dostęp do wybiegów oraz są żywione paszami wyprodukowanymi metodami ekologicznymi, pozbawionymi dodatków chemicznych. Takie warunki utrzymania wpływają korzystnie na jakość jaj.

Jaja jako surowiec drobiarski wzbogacony o substancje bioaktywne

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz

 


Stale rosnąca świadomość żywieniowa konsumentów nakłada na producentów wymóg konieczności produkcji żywności jak najwyższej jakości, mającej korzystny wpływ na zdrowie, a także charakteryzującej się bogatą zawartością niezbędnych substancji pokarmowych.

Jakość wody i wentylacji ważne czynniki w produkcji kurcząt rzeźnych

 

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn

 


Jednym z ważnych elementów zasługujących na uwagę w produkcji drobiarskiej jest higiena wody. Odgrywa ona bowiem znaczącą rolę w uzyskaniu dobrego efektu ekonomicznego hodowli poprzez duży udział w cyklu produkcyjnym. 

Zabezpieczenie przed zagrożeniami biologicznymi

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 


Efektywność produkcji stanowi cel wielu hodowców. Kluczem do jej poprawy jest zwiększenie liczby ptaków na jednostce powierzchni. Niestety, niesie to również za sobą komplikacje w postaci sprzyjających warunków do rozwoju drobnoustrojów. Na szereg chorób są narażeni również pracownicy ferm, co dodatkowo powinno skłaniać hodowców do utrzymania stanu higienicznego fermy na jak najwyższym poziomie.

Metody ograniczania much na fermie

Maciej Kucharski; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii

 


Owady na fermie stanowią jeden z elementów sprzyjających rozprzestrzenieniu się czynników zakaźnych. Źródłem ich mogą być wprowadzane nowe ptaki, obsługa, nieszczelny budynek itp. Występujące choroby wywołane przez czynniki zakaźne, nierzadko prowadzą do likwidacji stada ptaków (np. Salmonella sp.) i kosztów ich utylizacji itp. 

Nowe podejście do metod poprawy wykorzystania pasz

Trouw Nutrition

 

 

Wydajność produkcji może być znacząco podniesiona poprzez podawanieWydajność produkcji może być znacząco podniesiona poprzez podawaniezwierzętom bardziej biodostępnych mikroelementów. Zostałoto potwierdzone w licznych doświadczeniach na trzodzie i drobiu przywykorzystaniumikroelementów w postaci hydroksychlorków.Wzwiązkuz ich unikalną strukturą krystaliczną i wiązaniami kowalencyjnymi,mikroelementy w formie hydroksychlorków podnoszą biodostępnośćmiedzi i cynku, które są niezbędne dla poprawy przyrostów, wykorzystaniapaszy i mięsności.

Słoma a granulat ze słomy - higiena, mniejsza pracochłonność, wyższa zdrowotność ptaków

Velti Sp. z o.o. 

 


O znaczeniu jakości ściółki w produkcji drobiarskiej napisano już wiele artykułów. Jest to jednak problem nadal aktualny, zwłaszcza w sytuacji kiedy mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem rozprzestrzeniania się ptasiej grypy. Zwróćmy więc uwagę na poniższy artykuł.

Energooszczędność w budynkach do hodowli drobiu

Recticel Izolacje

 


Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane ze zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.