Strefa Drób

Hodowca Drobiu 7/2017

Ekoplon Partner Program - TOP Fermy

EKOPLON już po raz drugi podjął się realizacji programu Ekoplon Partner Program - TOP Fermy skierowanego do właścicieli ferm. Program trwał od 1 lipca 2015 r. do końca grudnia 2016 r.

Czy warto jeść mięso drobiowe lub królicze?

Daria Murawska; Uniwersytet Warmińsko-Mazurwski w OlsztynieWśród produktów pochodzenia zwierzęcego, mięso odgrywa bardzo ważną rolę w żywieniu człowieka. O wartości odżywczej mięsa decyduje nie tylko jego wartość kaloryczna, ale składa się na nią również strawność i wartość biologiczna, czyli składniki pokarmowe rzeczywiście przyswojone przez organizm. Na wartość odżywczą białek mięsa wpływa poziom egzogennych aminokwasów, a zwłaszcza siarkowych, które pełnią ważną rolę w wielu procesach i przemianach biochemicznych.

Wykorzystanie tzw. biomuchy w ograniczeniu populacji much na fermie

Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie Opisano biologię  pasożytniczych błonkówek określanych jako  tzw. bio mucha. Przedstawiono możliwości wykorzystania ich w ograniczaniu populacji much w budynku.  Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty walki z muchami na fermie. Słowa kluczowe: błonkówki, zwalczanie much, poczwarka.

Nowe wady mięsa drobiowego syndrom białych włókien

Bartosz Korytkowski


Współcześni konsumenci posiadają coraz większą wiedzę i świadomość dotyczącą produktów żywieniowych, które spożywają. Stawia to przed producentami tej żywności szereg wymagań dotyczących zarówno wartości odżywczej proponowanych produktów jak i ich walorów estetycznych.

Polska gęś (nie)podskubywana. Niehumanitarne darcie pierza czy niewiedza? Skubanie a podskub

Jakub BiesekSytuacja prawna dotycząca pozyskiwania pierza i puchu od określonych gatunków drobiu, a w szczególności od utrzymywanych gęsi w Polsce uległa zmianie w 2010 roku. Zakaz przyżyciowego skubania czyli podskubu, został wprowadzony za sprawą członków organizacji zrzeszających szeroko pojętą produkcję drobiarską i wpisany w ramy założeń głoszonych przez Komisję Europejskiej Konwencji na Rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych. Pod sztandarem tzw. ochrony dobrostanu ptaków w odpowiedzi na lobby organizacji proekologicznych nie zakazano, ale zaprzestano podskubów gęsi. 

Zasady odchowu drobiu bez antybiotyków

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


W minionych latach miała miejsce zasadnicza zmiana odnośnie zastosowania antybiotyków w chowie i hodowli zwierząt. Istotne znaczenie w utrzymaniu zdrowotności stada miało wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW) z produkcji zwierzęcej w 2005 r. Rezygnacja ze stosowania ASW wynikała z poczynionych przez niektórych naukowców obserwacji dotyczących nabierania odporności przez bakterie na stosowane antybiotyki paszowe. Wprowadzenie zakazu stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej, i przede wszystkim antybiotykooporność bakterii spowodowały, iż konieczne stało się znalezienie metod pozwalających w jak największym stopniu na zapobieganie chorobom.

Jak ograniczyć wpływ stresu cieplnego na drób i zapobiec utracie wydajności w okresie letnim?

Jennifer Maurin; Pancosma XTRACT® Product Manager

Marcin Korczyński; Technical Manager Pancosma

Jak ograniczyć wpływ stresu cieplnego na drób i zapobiec utracie wydajności w okresie letnim? 
Ocenia się, że połowa ptaków hodowanych na całym świecie cierpi z powodu stresu cieplnego w okresie letnim. Pierwsze widoczne oznaki problemu to zwiększenie spożycia wody. Niedawno przeprowadzone badania wykazały również, że podwyższona temperatura ma także wpływ na strukturę jelit i ich przepuszczalność. Ograniczone spożycie paszy oraz pogorszona integralność i funkcjonowanie jelit skutkują zmniejszonym pobraniem energii oraz dyskomfortem zwierząt. Prowadzi to do obniżenia produkcyjności drobiu w okresie letnim. Niezbędne jest kontrolowanie temperatury wewnątrz budynku, lecz sam monitoring może nie wystarczyć w przypadku nagłych lub nadmiernych zmian temperatury. Zarządzanie temperaturą może zatem być aktywnie wspierane strategiami naturalnego odżywczego żywienia.

Techniczne metody redukcji wysokich temperatur w kurniku

Katarzyna Jankowska; PAN OlsztynOpłacalność hodowli jest nierozerwalnie związana z warunkami utrzymania zwierząt. Producenci drobiu w trosce o dobrostan ptaków zapobiegają działaniu szeregu czynników wywołujących stres. Stresory zaburzają bowiem równowagę organizmu, co prowadzi do obniżenia odporności ptaków, a tym samym podwyższenia stopnia zachorowań.

Stabilne środowiska na fermie

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Organizm zwierzęcia charakteryzuje się różnym stopniem odporności na działanie negatywnych czynników zewnętrznych, czego efektem są niedomogi zdrowotne. Wyraźnym tego przykładem jest drób, głównie typu mięsnego (krótki cykl produkcyjny, a także modyfikacje genetyczne w pracy hodowlanej idące w kierunku poprawy jakości mięsa i wydajności poubojowej). 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.