Strefa Drób

Hodowca Drobiu 9/2017

W numerze:

 1. Hodowla i produkcja drobiu bez antybiotyków Maciej Kucharski
 2. Enzymy w paszach z udziałem krajowych źródeł białka Bartosz Korytkowski
 3. Przyszłość hodowli kur ogólnoużytkowych Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 4. Problematyka miopatii mięśni piersiowych DPM u kur Oliwia Duszyńska-Stolarska
 5. Historia leczenia drobiu zapisana... w piórach Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 6. Technologia jutra? Bądź "SMART" - zastosuj ją już dziś! Popphyrio
 7. Dobrostan ptaków jako kryterium konsumenckie Katarzyna Pietrzkiewicz
 8. Etiologia chorób wynikająca z obniżonego dobrostanu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 9. Ukryte straty w produkcji drobiarskiej Alina Rachwał
 10. Bażanty ozdobne cz. 2. Przegląd barwnych kuraków Joanna Kuźniacka, Jakub Biesek
 11. Ecobiol® Stabilizacja flory jelitowej dzięki probiotykom Evonik

 

Kup prenumeratę, dostaniesz gratis segregator i Katalog Firm Drobiarskich - 95 zł  TUTAJ

Ecobiol® Stabilizacja flory jelitowej dzięki probiotykom

EvonikJedną z głównych przyczyn zaburzeń flory bakteryjnej jelit jest duża zmienność w jakości surowców paszowych, która prowadzi do zwiększenia ilości niestrawionych substancji odżywczych. To z kolei może powodować nadmierny wzrost Clostridium perfringens (dysbioza), doprowadzając do stanów zapalnych i stresu oksydacyjnego. Powstałe środowisko sprzyja również wzrostowi innych oportunistycznych bakterii jak Escherichia coli. To zaburzenie równowagi we florze mikrobiologicznej jelit może powodować przerwanie bariery jelitowej oraz biegunkę. Obydwa te stany odpowiadają za straty ekonomiczne związane z obniżonymi przyrostami i zwiększonymi kosztami leczenia. Wreszcie rozwój oporności bakterii na różne i powszechnie stosowane antybiotyki zwiększa potrzebę szukania alternatywnych środków kontroli Clostridium perfringens i Salmonella spp.

Bażanty ozdobne cz. II. Przegląd barwnych kuraków

Joanna Kuźniacka, Jakub Biesek, Katedra Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Drobiu, UTP w Bydgoszczy

Ukryte straty w produkcji drobiarskiej

Alina Rachwał, PoznańProducenci drobiu i jaj w niewielkim stopniu decydują o cenach swoich produktów na rynku. Zysk mogą jednak powiększać na drodze uzyskiwania coraz lepszych wyników produkcyjnych, między innymi poprzez eliminowanie tzw. ukrytych strat. Pojęcie to jest bardzo szerokie i obejmuje przede wszystkim straty spowodowane chorobami, które niewątpliwie mają tu duży udział.

Etiologia chorób wynikająca z obniżonego dobrostanu

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Definicja dobrostanu odnosi się do reakcji organizmu na bodźce środowiska zewnętrznego. Stan ten zostaje osiągnięty jeśli zwierzę może zaadoptować się w otoczeniu, w którym się znajduje. Natomiast wskaźnikiem dobrostanu jest wysiłek zwierzęcia podjęty w celu dopasowania się do otacząjącego środowiska. Warunki bytowania w znacznym stopniu kreują poziom dobrostanu u zwierząt. Nieodpowiednio ukształtowane warunki chowu mogą nie tylko obniżyć poziom dobrostanu, ale również być przyczyną powstania licznych chorób.

Dobrostan ptaków jako kryterium konsumenckie

Katarzyna Pietrzkiewicz, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH SiedlceW Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, u konsumentów obserwuje się widoczne zmiany w sposobie odżywania się oraz w zakresie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W warunkach intensywnej podaży mięsa drobiowego oraz jaj pochodzących z wielkotowarowej produkcji drobiarskiej, coraz częściej poszukują oni produktów pochodzących od „szczęśliwych zwierząt”, utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Technologia jutra? Bądź "SMART" - zastosuj ją już dziś!

Porphyrio® NV

Przemysł drobiarski jest nieustannie stawiany przed różnego rodzaju wyzwaniami. Począwszy od ewolucji genetycznej, zagrożeń chorobami, poprzez zmiany w przepisach prawnych i regulacjach, aż po reakcje rynku i konsumentów. Wszystkie te wyzwania odciskają swoje piętno w procesie produkcji, czyniąc go coraz bardziej złożonym. Jednocześnie nowe technologie oferują możliwości monitorowania i kontrolowania procesu produkcji w lepszy, bardziej zaawansowany sposób, tak, by pogodzić zarówno oczekiwania konsumentów, jak i interes firmy produkcyjnej.

Historia leczenia drobiu zapisana... w piórach

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Wszelkie leki, a zwłaszcza antybiotyki mogą być podawane zwierzętom jedynie w przypadku potwierdzenia choroby zwierząt oraz wtedy, gdy zostaną one przepisane przez lekarza weterynarii. Wszelkie restrykcje związane z lekami podawanymi zwierzętom mają swoje uzasadnienie. Przede wszystkim stanowią doskonały mechanizm kontrolny w zakresie zapobiegania przedostawaniu się wszelkich zanieczyszczeń chemicznych do łańcucha pokarmowego, na końcu którego pozostaje przecież człowiek. Ponadto, ścisłe przestrzeganie prawa farmaceutycznego w lecznictwie weterynaryjnym, zwłaszcza w odniesieniu do antybiotyków pozwala na przeciwdziałanie rozwijaniu się lekooporności wśród szczepów bakteryjnych.

Problematyka miopatii mięśni piersiowych DPM u kur

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Postęp genetyczny obserwowany w stadach kurcząt brojlerów pozwala na zwiększenie wydajności hodowli, a tym samym opłacalności produkcji drobiarskiej. Niestety, coraz częściej odnotowuje się powstawanie licznych schorzeń układu kostnego oraz mięśniowego. Miopatia mięśni głębokich piersiowych (deep pectoral myopathy) DMP jest jednym z przykładów anomalii mięśni i stanowi poważny problem w dzisiejszych hodowlach. Kierując się głównie ekonomicznymi wskaźnikami nie zważając na naturalne predyspozycje anatomiczno-fizjologiczne można doprowadzić do licznych anomalii dotyczących zwłaszcza tkanki mięśniowej.

Przyszłość hodowli kur ogólnoużytkowych

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk, AVICONS

Mimo wysokich, ujemnych korelacji, hamujących postęp genetyczny zarówno odnośnie wydajności nieśnej jak i mięsnej, wyhodowano specjalistyczne rody kur, wyróżniające się wysoką produkcją jaj oraz szybkim tempem wzrostu kurcząt i ich dobrym umięśnieniem. W zakładach wylęgowych, skutkuje to jednak uśmiercaniem zbędnych, jednodniowych kogutków, co z kolej stwarza problemy z ich dobrostanem i nie jest etyczne.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.