Strefa Drób

Hodowca Drobiu 8/2017

XXI Sympozjum Drobiarskie Zakopane 2017

Piotr Lisiecki

W wakacyjnych numerach Hodowcy Drobiu zamieszczamy relację z Sympozjum Drobiarskiego, które tradycyjnie odbywa się w Zakopanem w czerwcu. Umieszczamy krótką informację o prelegentach i ich wystąpieniach. W tegorocznej relacji chciałbym powiedzieć więcej o organizacji tej imprezy. Wiem o tym znacznie więcej niż dotychczas, ponieważ w edycji 2017 zostałem poproszony o prowadzenie.

Realizacja Krajowego programu zwalczania salmonelli w stadach niosek w 2016 roku

W 2016 roku w stadach kur niosek przeprowadzono 3581 badań urzędowych w kierunku oceny obecności bakterii salmonella. Występowanie bakterii Salmonella Enteritidis lub Typhimurium stwierdzono w 173 stadach drobiu nieśnego, niezależnie od wieku, w tym 169 stad było stadami w okresie produkcyjnym. Ogółem liczba zakażonych ptaków wyniosła 3 041 646 sztuk.

Bażanty ozdobne cz. I. Przegląd barwnych kuraków

Joanna Kuźniacka, Jakub Biesek, Katedra Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Drobiu] UTP w Bydgoszczy

Bażantarnictwo w Polsce od czasów przedwojennych cieszy się dużym powodzeniem. Pierwsze wzmianki o chowie wolierowym tych ptaków w Polsce pochodzą z przełomu XIX i XX wieku. Bażanty utrzymywano wówczas w dużych majątkach ziemskich.

Wyróżniki oceny jakości mięsa o przeznaczeniu kulinarnym

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w BydgoszczyMięso drobiowe od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tendencja ta jest związana zarówno w dużą wartością odżywczą jak i konkurencyjną ceną mięsa. Rosnący popyt na mięso wymusza na producentach nieustanną poprawę jakości w celu zwiększenia atrakcyjności proponowanych produktów. Nowoczesny konsument charakteryzuje się wysoką świadomością a jego zainteresowanie podąża w kierunku produktów o wysokiej jakości.

Niektóre aspekty lęgu jaj

Alina Rachwał, PoznańPomimo dobrze poznanych naturalnych warunków wysiadywania jaj oraz opracowanych na ich podstawie programów lęgów dla wszystkich gatunków drobiu, istnieją jeszcze pewne rezerwy pozwalające na zwiększenie ilości lężących się zdrowych piskląt. Należy ich szukać zarówno w zakładzie wylęgowym podczas procesu lęgu, jak i na ermie w warunkach utrzymania drobiu oraz w postępowaniu z jajami wylęgowymi.

Sposoby zagospodarowania padłych ptaków

Justyna Sokół, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

W każdej hodowli, nawet z najwyższymi standardami nie uda się uniknąć pojedynczych przypadków padnięć ptaków wśród stada. Może być to wynikiem choroby, wad genetycznych i/lub osobniczych, urazów czy nawet stresu. Zdarzają się także jaja z martwymi kurczętami czy potrzeba ubicia z konieczności. Żeby zagwarantować wysoki poziom hodowli, jednocześnie chroniąc środowisko naturalne zachodzi potrzeba utylizacji martwych osobników w profesjonalny sposób.

Wędrówki dzikich ptaków i wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia ludzi i drobiu hodowlanego

Agnieszka Wilczek-Jagiełło

Położenie Polski w zakresie klimatu umiarkowanego sprawia, że przez terytorium naszego kraju przebiegają szlaki wędrówek wielu gatunków dziko żyjących ptaków. Nasilenie tych wędrówek ma miejsce zwłaszcza w okresie wiosennym, gdzie ptaki zmierzają w kierunku miejsc lęgowych, a także na jesieni, gdy brak pokarmu wymusza ich emigrację w cieplejsze rejony globu. Wędrówki na duże odległości, kontakt z różnym środowiskiem i innymi, niekiedy również egzotycznymi gatunkami zwierząt sprawiają, że dzikie wędrowne ptactwo może być wektorem wielu chorobotwórczych drobnoustrojów, ale także pasożytów. O znaczeniu dzikich ptaków w rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych ptaków szczególnie głośno zrobiło się ostatnio za sprawą wysoce zjadliwej grypy ptaków – HPAI, która nader dotkliwie odbiła się na sytuacji ekonomicznej stad drobiu w Polsce.

Brudna woda jako czynnik immunosupresyjny

Bartosz Korytkowski, Brudna woda jako czynnik immunosupresyjny

Woda jest bardzo istotnym elementem w produkcji drobiarskiej. Stanowi ona podstawę wielu procesów zachodzących w organizmach ptaków a tym samym warunkuje ich prawidłowy wzrost oraz nieśność. Podawanie ptakom wody nie spełniającej wymagań sanitarnych może doprowadzić do występowania zjawiska immunosupresji, wzrostu zachorowań i upadków a w konsekwencji do zmniejszenia opłacalności produkcji.

Fizjologiczne podstawy procesów trawienia

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Morfologia układu pokarmowego jest zależna w znacznym stopniu od sposobu zdobywania pokarmu. Rozkład pokarmu jest wynikiem licznych procesów fizycznych oraz chemicznych. Powstałe związki proste są konsekwencją procesów trawienia. Przemiany metaboliczne składników pokarmowych wynikają z potrzeb bytowych oraz produkcyjnych organizmu. Ponadto intensywność przemian metabolicznych jest również zależna od dopływu składników pokarmowych. Substancje te mogą być wykorzystywane w zależności od efektywności procesów trawienia: wydajności enzymatycznej, szybkości pasażu treści pokarmowej, intensywności wchłaniania w jelitach oraz działania flory jelitowej.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.