Strefa Drób

Hodowca Drobiu 12/2014

Wpływ bodźców akustycznych na zachowanie się kurcząt i kur

Alina Rachwał, Poznań

 

 

Etiologia w sensie biologicznym jest nauką o zachowaniu się zwierząt i o pewnych aspektach zachowania się ludzi. Dziedzina ta wiąże się z wydajnością utrzymywanych zwierząt.

Delacon o zaawansowanych rozwiązaniach dla naturalnej i efektywnej produkcji zwierzęcej

Katarzyna Markowska

 

 

Złoty Certyfikat Roku 2014, Jakość Roku 2014 to tylko niektóre wyróżnienia przyznane ostatnio firmie Delacon. Te nagrody zobowiązują, ale także są wynikiem polityki jakości w firmie. Śmiało można powiedzieć, że Delacon jest na polskim rynku pionierem w dziedzinie fitogenicznych dodatków paszowych, ale również firmą nieustannie ewoluującą, korzystającą z najnowszych osiągnięć światowej wiedzy na temat żywienia zwierząt.

Co wpływa na wybór gniazd przez kury nieśne?

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

 

 

Gniazda należą do podstawowego wyposażenia kurnika dla niosek stad zarodowych, reprodukcyjnych w systemie podłogowym albo dla niosek chowanych w systemie ekstensywnym. Mają one na celu odizolowanie zniesionych jaj od ściółki podłogowej i wyodrębnienie spokojnej, cichej i zaciemnionej strefy znoszenia jaj dla kur.

Stan zapalny poduszki stopy - problem nie tylko kosmetyczny

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

 

 

Zapalenie poduszki stopy u drobiu – FPD (ang. foot pad dermatitis) to jednostka chorobowa znana również jako pododermatitis lub bardziej potocznie jako „oparzenie stopy”. Choroba ta cechuje się występowaniem zmian w obrębie stopy ptaków i zasadniczo jest wynikiem błędnych rozwiązań w zakresie ich utrzymywania.

Syndrom nagłej śmierci sercowej (ADS)

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn

 

 

Choroby układu krążenia pojawiające się dość rzadko u drobiu, mogą przyczynić się jednak do znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Spośród nich można wymienić: pęknięcie aorty, miażdżycę, arytmię, wodobrzusze, zespół nadciśnienia płucnego (Pulmonary hypertesnsion syndrome – PHS), kardiomiopatię u indyków („choroba okrągłego serca”, Dilated cardiomyopathy – DCM), syndrom nagłej śmierci sercowej (Acute death syndrome – ADS). Choroby te są prawdopodobnie (etiologia nie do końca poznana) następstwem intensywnej przemiany materii i szybkiego tempa wzrostu organizmu, przy nierównomiernym jego rozwoju, wynikających z krótkiego okresu odchowu ptaków oraz udziału innych czynników zakaźnych i niezakaźnych.

Grypa ptaków znowu zagraża Europie

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski, AVICONS – Warszawa

 

Jak donosi Internetowy Portal Spożywczy z 10 listopada br. za niemiecką agencją „dpa”, w fermie indyków w Meklemburgii – Pomorzu Przednim (Niemcy), w miejscowości Heinrichswalde, stwierdzono obecność bardzo groźnego, występującego dotąd tylko w Azji, szczepu wirusa grypy ptaków H5N8. Niecały tydzień później ogniska tego szczepu wykryto w Holandii i Wielkiej Brytani.

Biologiczne funkcje składników mineralnych u drobiu

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Składniki mineralne odgrywają ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesów metabolicznych. Ponadto biorą udział w reakcjach biochemicznych. Z uwagi na swoje znaczące funkcje w organizmie noszą nazwę biopierwiastków.

Wpływ żywienia ptaków na ich wyniki reprodukcyjne

Anna Wilkanowska, Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

 

Rozród jest zjawiskiem o podstawowym znaczeniu dla utrzymania gatunku. W odniesieniu do zwierząt gospodarskich odgrywa również rolę ekonomiczną, a to wymaga używania do reprodukcji zwierząt nie tylko płodnych i plennych, ale również o genotypie gwarantującym osobniczą zdoność do przekazywania cech na potomstwo.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.